5 ứng dụng lưu trữ đám mây tốt nhất cho doanh nghiệp20190613144858

5 ứng dụng lưu trữ đám mây tốt nhất cho doanh nghiệp

Harvey13/06/20190 comments
Lời mở đầu Chúng ta đang ở trong thời đại có lưu trữ đám mây và hiển nhiên không chỉ cá nhân mà các doanh nghiệp cũng cần tận dụng nguồn lực lưu trữ k...
Tổng quan về các dịch vụ của Salesforce Marketing Cloud20190610091205

Tổng quan về các dịch vụ của Salesforce Marketing Cloud

Harvey10/06/20190 comments
Trong thời đại công nghệ 4.0, khi Digital Marketing ngày càng phổ biến và gần như thay thế các phương pháp marketing truyền thống, các marketer cần ph...
Salesforce là gì? Các sản phẩm chính của Salesforce20190608152145

Salesforce là gì? Các sản phẩm chính của Salesforce

Harvey08/06/20190 comments
Trong những năm vừa qua, công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) ngày càng trở nên phổ biến và trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn công nghệ....
Amazon S3 là gì?20190608150235

Amazon S3 là gì?

Harvey08/06/20190 comments
Amazon S3 là gì? Amazon S3 (Dịch vụ lưu trữ đơn giản), thuộc dịch vụ lưu trữ mà AWS cung cấp, là một kho lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và...
AWS Auto Scaling là gì?20190604162553

AWS Auto Scaling là gì?

Harvey04/06/20190 comments
AWS Auto Scaling là gì? Với hạ tầng công nghệ truyền thống, sẽ có một lượng máy chủ vật lý nhất định để xử lý các công việc. Khi số lượng yêu cầu công...