Top 5 ứng dụng lưu trữ đám mây tốt nhất cho doanh nghiệp20190613144858

Top 5 ứng dụng lưu trữ đám mây tốt nhất cho doanh nghiệp

Lời mở đầu Chúng ta đang ở trong thời đại lưu trữ đám mây, và hiển nhiên không chỉ cá nhân, mà các doanh nghiệp cũng cần tận dụng nguồn lưu trữ khổng ...
Tổng quan về các dịch vụ của Salesforce Marketing Cloud20190610091205

Tổng quan về các dịch vụ của Salesforce Marketing Cloud

Trong thời đại công nghệ 4.0, khi Digital Marketing ngày càng phổ biến và gần như thay thế các phương pháp marketing truyền thống, các Marketer cần ph...
Salesforce là gì? Các sản phẩm chính của Salesforce20190608152145

Salesforce là gì? Các sản phẩm chính của Salesforce

Trong những năm vừa qua, công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) ngày càng trở nên phổ biến và trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn công nghệ....
Amazon S3 là gì? Tổng quan về Amazon S3 cho người mới tìm hiểu20190608150235

Amazon S3 là gì? Tổng quan về Amazon S3 cho người mới tìm hiểu

Amazon S3 là gì? Amazon S3 (Dịch vụ lưu trữ đơn giản), thuộc dịch vụ lưu trữ mà AWS cung cấp, là một kho lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và...
AWS Auto Scaling là gì? Thành phần, cách thức hoạt động của AWS Auto Scaling20190604162553

AWS Auto Scaling là gì? Thành phần, cách thức hoạt động của AWS Auto Scaling

AWS Auto Scaling là gì? Với hạ tầng công nghệ truyền thống, sẽ có một lượng máy chủ vật lý nhất định để xử lý các công việc. Khi số lượng yêu cầu công...