Giải pháp

Chúng tôi mang tới thành
công cho doanh nghiệp

Đối với chúng tôi, thành công của Magenest đến từ thành công của khách hàng. Chúng tôi sử dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trong quản lý và vận hành. Sức mạnh của 4 nền tảng Magento, Odoo, Salesforce và AWS được kết hợp hoàn hảo trong One-stop Solution – bộ giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp toàn diện và duy nhất tại Việt Nam. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề như quản lý bán hàng, quản lý nguồn lực, tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Với mục tiêu là lợi ích và sự phát triển bền vững của khách hàng, Magenest đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số và giúp đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp thích nghi với các thay đổi công nghệ.

Case studies

Bí mật đằng sau
thành công của khách hàng

Đối tác công nghệ của chúng tôi

Khách hàng

Khách hàng
nói gì về chúng tôi

Nhận tư vấn từ các chuyên gia công nghệ của Magenest
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn