Giải pháp

Thành công của khách hàng
là thành công của chúng tôi

Đối với chúng tôi, thành công của Magenest đến từ thành công của khách hàng. Chúng tôi liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để cùng nhau giải quyết các vấn đề trong quản lý và vận hành bằng các giải pháp công nghệ hàng đầu. Các dịch vụ của Magenest luôn hướng tới lợi ích và sự phát triển bền vững của khách hàng.

Khác biệt với các công ty khác, Magenest hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình làm việc của các doanh nghiệp. Sức mạnh của 4 công nghệ được kết hợp hoàn hảo trong One-stop Solution – bộ giải pháp toàn diện và duy nhất tại Việt Nam nhằm đem lại trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề như quản lý bán hàng, quản lý nguồn lực, tạo dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũng như lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Giải pháp của chúng tôi

Cloud Platform20191112132456
eCommerce Platform20191112132456
Customer Frontline20191112132456
Open-source ERP20191112132456
Case studies

Bí mật đằng sau
thành công của khách hàng

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng
nói gì về
chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn?
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn