Odoo Report – Công cụ giúp tùy chỉnh báo cáo & phân tích hoạt động kinh doanh

Odoo Report là một tính năng quan trọng trong hệ thống ERP Odoo, cho phép người dùng tạo ra các báo cáo tùy chỉnh để hiển thị thông tin kinh doanh một cách cụ thể và tổ chức. Với Odoo Report, người dùng có thể tạo ra các báo cáo khác nhau, giúp họ theo dõi và phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Odoo Report là gì?

Odoo Report là một tính năng của hệ thống quản lý doanh nghiệp Odoo ERP (Enterprise Resource Planning) giúp tạo và tùy chỉnh các báo cáo và tài liệu trong công ty. Odoo cung cấp một loạt các báo cáo tiêu chuẩn cho các hoạt động kinh doanh khác nhau như tài chính, bán hàng, mua hàng, kho hàng, sản xuất, nhân sự và nhiều hơn nữa.

Với Odoo Report, bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh dựa trên các mẫu có sẵn hoặc tự thiết kế mẫu của riêng bạn. Odoo hỗ trợ sử dụng ngôn ngữ QWeb để viết các mẫu báo cáo. Bạn có thể sử dụng các công cụ QWeb như điều khiển luồng (t-foreach, t-if), các biến (time, user, context…), và các trường dữ liệu để hiển thị thông tin trong báo cáo.

Odoo Report là gì?

Odoo Report cũng cho phép tương tác với dữ liệu trong hệ thống Odoo. Bạn có thể định rõ các đối tượng dữ liệu cần truy xuất và sử dụng các trường và quan hệ của chúng trong báo cáo. Điều này giúp tạo ra các báo cáo đa dạng và phong phú, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Các báo cáo Odoo được tạo ra có thể được xuất ra dưới dạng file PDF hoặc file Excel để dễ dàng chia sẻ và in ấn. Bạn cũng có thể truy cập các báo cáo trực tiếp thông qua giao diện web của Odoo hoặc thông qua URL.

Các loại Odoo Report

Ngoài các báo cáo được tạo đặc biệt trong mỗi module theo luật và quy định hiện hành tại địa phương, Odoo Report có một số báo cáo chung, rất linh hoạt và hữu ích, có sẵn cho tất cả các quốc gia. Bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lợi nhuận và lỗ, Tổng quan điều hành, Sổ cái chung, Công nợ phải trả đã tạo, Công nợ chưa thu đã tạo, Báo cáo luồng tiền, Báo cáo thuế, Sao kê ngân hàng.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nó hiển thị các tài sản, nợ và vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. 

Bảng cân đối kế toán

Bằng cách phân loại các khoản mục theo các danh mục tài chính, bảng cân đối kế toán giúp người dùng hiểu rõ hơn về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo lợi nhuận và lỗ

Báo cáo lợi nhuận và lỗ (hoặc báo cáo thu nhập – The Profit and Loss report/Income Statement) hiển thị lợi nhuận ròng của tổ chức của bạn bằng cách khấu trừ chi phí từ doanh thu cho giai đoạn báo cáo.

Báo cáo lợi nhuận và lỗ

Report Odoo cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh và có thể giúp xác định các nguồn thu và chi phí quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

Tổng quan điều hành

Tổng quan điều hành (Executive Summary) cho phép bạn nhanh chóng xem tất cả các con số quan trọng bạn cần để điều hành công ty.

Tổng quan điều hành

Nó bao gồm các chỉ số hiệu suất như biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng và tỷ suất sinh lời. Báo cáo này giúp người dùng theo dõi hiệu suất kinh doanh và đánh giá mức độ thành công của doanh nghiệp.

Sổ cái chung

Báo cáo Sổ cái chung (General Ledger) hiển thị tất cả các giao dịch từ tất cả các tài khoản trong một khoảng thời gian đã chọn. Báo cáo tổng quan ban đầu hiển thị tổng số cho mỗi tài khoản và từ đó bạn có thể xem báo cáo chi tiết về giao dịch hoặc bất kỳ ngoại lệ nào. 

Sổ cái chung

Báo cáo này hữu ích để cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nó cho phép kiểm tra mọi giao dịch đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp phát hiện và sửa lỗi trong các giao dịch tài chính và đảm bảo tính chính xác của sổ sách.

Báo cáo Công nợ

Công nợ phải trả đã tạo (Aged Payable) và Công nợ chưa thu đã tạo (Aged Receivable) là hai báo cáo giúp theo dõi và quản lý các khoản công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp.

Công nợ phải trả đã tạo hiển thị thông tin về các hóa đơn, ghi chú tín dụng và các khoản thanh toán vượt quá mà doanh nghiệp phải trả.

Công nợ phải trả đã tạo

Công nợ chưa thu đã tạo hiển thị các hóa đơn bán hàng chưa thanh toán trong một thời gian nhất định. 

Công nợ chưa thu đã tạo

Hai báo cáo này thường được xem xét theo tháng để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chúng giúp kiểm soát công nợ và quản lý dòng tiền đối với khách hàng và nhà cung cấp.

Báo cáo luồng tiền

Báo cáo Luồng tiền (Cash Flow Statement) hiển thị cách thay đổi trong các tài khoản bảng cân đối kế toán và thu nhập ảnh hưởng đến tiền mặt và tương đương tiền mặt và phân tích thành hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ.

Báo cáo luồng tiền

Báo cáo luồng tiền giúp người dùng hiểu rõ hơn về xu hướng và nguồn gốc của dòng tiền trong doanh nghiệp.

Báo cáo thuế

Báo cáo thuế (Tax Report) cho phép người dùng xem tổng cộng và số tiền thuế cho tất cả các loại thuế được nhóm theo loại (bán hàng/mua hàng).

Báo cáo thuế

Báo cáo giúp theo dõi số tiền thuế đã thu và còn phải thu và đảm bảo tuân thủ quy định thuế.

Sao kê ngân hàng

Báo cáo Sao kê ngân hàng (Bank Reconciliation) cung cấp thông tin về các giao dịch liên quan đến ngân hàng của doanh nghiệp.

Sao kê ngân hàng

Báo cáo giúp theo dõi và rà soát các giao dịch tiền mặt, gửi tiền và rút tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Cách tạo Odoo Report với QWeb

Bằng cách sử dụng Odoo Report, bạn có thể thiết kế và tạo các báo cáo theo ý muốn của mình, bao gồm cả cấu trúc, giao diện và dữ liệu hiển thị với QWeb. Để làm điều đó, hãy làm các bước sau.

Tạo một module Odoo

Bạn cần tạo một module Odoo hoặc sử dụng module hiện có để lưu trữ các báo cáo tùy chỉnh của bạn. Để tạo một module Odoo Report.

Tạo thư mục cho module của bạn trong thư mục addons của Odoo.

Tạo file init.py manifest.py trong thư mục module.

Định nghĩa thông tin module trong file manifest.py, bao gồm tên module, phiên bản, tác giả, phụ thuộc và các thông tin khác.

Tạo file QWeb template

Trong module của bạn, tạo một file QWeb template để thiết kế giao diện cho báo cáo. Bạn có thể sử dụng các công cụ QWeb như vòng lặp, điều kiện và trường dữ liệu để hiển thị thông tin trong báo cáo.

Trong module của bạn, tạo một thư mục views nếu chưa có.

Trong thư mục views, tạo một file XML mới. Đặt tên cho file theo quy tắc <tên_module>_<tên_báo_cáo>.xml.

Trong file XML, bạn có thể định nghĩa một template QWeb bằng cách sử dụng thẻ <template> với một id duy nhất. Template này sẽ là nơi bạn thiết kế giao diện cho báo cáo.

Trong template, bạn có thể sử dụng các công cụ QWeb như điều khiển luồng (t-foreach, t-if), biến (time, user, context) và trường dữ liệu để hiển thị thông tin trong báo cáo.

Đăng ký báo cáo

Trong module của bạn, đăng ký báo cáo bằng cách thêm thông tin báo cáo vào tệp manifest của module. Cụ thể, trong file manifest.py của module, thêm mục Data vào danh sách data và đặt đường dẫn đến file XML báo cáo bạn vừa tạo.

Cập nhật module Odoo

Cập nhật Odoo để nhận biết module mới của bạn bằng cách chạy lại Odoo server hoặc thông qua giao diện quản lý module của Odoo.

Sử dụng báo cáo

Sau khi cập nhật, bạn có thể sử dụng báo cáo tùy chỉnh trong Odoo bằng cách truy cập vào mô-đun tương ứng và in báo cáo từ giao diện người dùng.

Lợi ích của Odoo Report

Odoo Report mang lại nhiều tác dụng và lợi ích quan trọng cho doanh nghiệp, từ sự linh hoạt và tùy chỉnh cho đến khả năng theo dõi hiệu suất kinh doanh, quản lý tài chính và kiểm tra dữ liệu. Với sự truy cập dễ dàng và khả năng tùy chỉnh, Odoo Report là công cụ quan trọng để đưa ra quyết định chiến lược và nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp.

  • Odoo Report mang lại sự linh hoạt cho doanh nghiệp khi tạo và tùy chỉnh các báo cáo theo nhu cầu cụ thể. Bạn có thể thiết kế mẫu báo cáo theo ý muốn, hiển thị các thông tin quan trọng và điều chỉnh giao diện để phù hợp với thương hiệu của doanh nghiệp.
  • Với Report Odoo, doanh nghiệp có khả năng theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh một cách chi tiết. Các báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo doanh thu, và các báo cáo quản lý tài chính khác giúp phân tích số liệu và đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác.
  • Bên cạnh việc quản lý tài chính, Odoo Report cung cấp các báo cáo công nợ phải trả, công nợ chưa thu, báo cáo luồng tiền và báo cáo thuế để giúp doanh nghiệp quản lý các quy trình tài chính một cách hiệu quả và đảm bảo tuân thủ quy định.
  • Các báo cáo Odoo Report cung cấp khả năng kiểm tra và kiểm tra lại dữ liệu trong hệ thống. Bạn có thể sử dụng báo cáo sổ cái chung, báo cáo giao dịch và báo cáo kiểm kê để xác nhận tính chính xác và đáng tin cậy của các giao dịch và số liệu.
  • Truy cập và chia sẻ dễ dàng là một lợi ích quan trọng của Odoo Report. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào các báo cáo thông qua giao diện web của Odoo hoặc xuất chúng dưới dạng file PDF hoặc Excel để dễ dàng chia sẻ và in ấn.
  • Khả năng tùy chỉnh linh hoạt của Odoo Report cho phép bạn thêm các yếu tố cá nhân hóa vào báo cáo, như logo, thiết kế trang và màu sắc. Điều này giúp tạo ra báo cáo độc đáo và phù hợp với thương hiệu và phong cách của doanh nghiệp.

Tổng kết

Với sự linh hoạt và tiện ích của Odoo Report, người dùng có thể tận dụng các tính năng mạnh mẽ của hệ thống ERP Odoo để quản lý và phân tích dữ liệu kinh doanh một cách hiệu quả. Các báo cáo tùy chỉnh giúp cung cấp cái nhìn tổng quan và chi tiết về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đóng góp vào việc đưa ra quyết định thông minh và nâng cao hiệu suất kinh doanh.

Doanh nghiệp muốn tư vấn triển khai Odoo, hãy liên hệ Magenest. Là đối tác Bạc của Odoo tại Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp bạn triển khai thành công Odoo, giúp tối ưu chi phí-nguồn lực và tăng trưởng doanh thu.

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.

Dẫn đầu cuộc chơi
thương mại điện tử B2B
eBook giúp doanh nghiệp B2B triển khai thành công chiến lược TMĐT, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.