DỊCH VỤ AWS Cost Optimization

Với dịch vụ AWS Cost Optimization của chúng tôi, doanh nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng kiến trúc cloud đúng nhu cầu nền tảng AWS với mức ngân sách hợp lý nhất.

AWS certificate

DỊCH VỤ AWS Cost Optimization

Với dịch vụ AWS Cost Optimization của chúng tôi, doanh nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng kiến trúc cloud đúng nhu cầu nền tảng AWS với mức ngân sách hợp lý nhất.

AWS certificate

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ AWS Cost Optimization

Kết hợp cấu trúc giá linh hoạt với việc tối ưu bộ công cụ quản lý tài chính do AWS cung cấp, chúng tôi giúp doanh nghiệp thiết kế ngân sách cloud tối ưu tùy theo nhu cầu và khối lượng công việc cụ thể.

Dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu

Magenest hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn cẩn thận các nguồn tài nguyên AWS dựa theo khối lượng công việc và nhu cầu của mình, đảm bảo môi trường Cloud vừa đủ, tinh gọn và hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Tiếp cận tới các phiên bản mới nhất

AWS cung cấp mức giá chiết khấu lên đến 75% khi doanh nghiệp đặt trước các phiên bản trong khoảng thời gian từ 1-3 năm trước thời điểm ra mắt. Magenest giúp xác định cơ hội mua các phiên bản dự trữ này nhằm tiết kiệm ngân sách cho doanh nghiệp.

Lập kế hoạch tài nguyên

Magenest giúp doanh nghiệp xác định các lượng tài nguyên đang bị lãng phí, tự động hóa lịch trình hoạt động của môi trường phát triển và thử nghiệm nhằm tiết kiệm 60-70% chi phí vận hành.

background architecture

Quản lý chi phí và hoàn tiền

Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, quản lý và phân bổ chi phí AWS cho các phòng ban, dự án/khách hàng khác nhau, cũng như dự trù các khoản chi phí tương lai tối ưu nhất.

Báo cáo và triển khai

Chúng tôi lập báo cáo tối ưu hóa chi phí với các đề xuất giúp doanh nghiệp kiểm soát ngân sách AWS của mình. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào công cụ mà chúng tôi sử dụng để đưa ra các đề xuất tối ưu. Những thông tin chuyên sâu này giúp ban quản trị đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, dự báo chi phí trong tương lai và tinh chỉnh chiến lược cloud của mình.

tại sao nên lựa chọn Magenest background

tools

ứng dụng thực tế

CẮT GIẢM CHI PHÍ CLOUD

Doanh nghiệp có thể tận dụng Savings Plans cho nhiều dịch vụ khác nhau như Compute, EC2, Amazon SageMaker, cũng như các Phiên bản dự trữ cho Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon OpenSearch ServiceAmazon DynamoDB. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ việc định giá theo khối lượng, các giao dịch trọn gói và tăng số tiền có thể tiết kiệm bằng cách tổng hợp mức sử dụng trên nhiều tài khoản thông qua thanh toán tổng hợp.

CHI TRẢ DỰA TRÊN NHU CẦU

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ lập kế hoạch phiên bản AWS cho EC2 Amazon RDS để tạm dừng thanh toán ngoài giờ làm việc. Ngoài ra, một số công cụ hỗ trợ đắc lực khác như AWS Auto Scaling giúp điều chỉnh linh hoạt các tài nguyên, loại bỏ chi phí nhàn rỗi hay giảm chi phí cho các phiên bản và tài nguyên không sử dụng với đề xuất của AWS Cost ExplorerTrusted Advisor.

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÙ HỢP

Doanh nghiệp sử dụng AWS Computer Optimizer để có các đề xuất phù hợp về việc tối ưu hóa Amazon EC2, ECS trên AWS Fargate, EBS Lambda, bao gồm cả các gợi ý di chuyển Graviton; cải thiện hiệu quả chi phí trong cơ sở dữ liệu phân tích thông qua việc thay đổi kích thước của Amazon Redshift; xác định các phương pháp giảm chi phí của Amazon S3 bằng Amazon S3 Storage Lens và tự động hóa việc quản lý dữ liệu bằng S3 Intelligent-Tiering.

HIỆN ĐẠI HÓA CẤU TRÚC CLOUD

Doanh nghiệp có thể xây dựng kiến trúc micro-service hiện đại, tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các sản phẩm serverless như AWS Lambda, AWS FargateAmazon Aurora Serverless; giảm chi phí truyền dữ liệu nhờ các tuyến được tối ưu hóa, bao gồm bộ nhớ đệm biên và Amazon CloudFront; hợp lý hóa các tín hiệu được gửi từ cơ sở hạ tầng với bản sao đọc của Amazon RDS.

ứng dụng thực tế

CẮT GIẢM CHI PHÍ CLOUD​

Doanh nghiệp có thể tận dụng Savings Plans cho nhiều dịch vụ khác nhau như Compute, EC2, Amazon SageMaker, cũng như các Phiên bản dự trữ cho Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache, Amazon OpenSearch Service và Amazon DynamoDB. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng hưởng lợi từ việc định giá theo khối lượng, các giao dịch trọn gói và tăng số tiền có thể tiết kiệm bằng cách tổng hợp mức sử dụng trên nhiều tài khoản thông qua thanh toán tổng hợp.

CHI TRẢ DỰA TRÊN NHU CẦU​

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ lập kế hoạch phiên bản AWS cho EC2 và Amazon RDS để tạm dừng thanh toán ngoài giờ làm việc. Ngoài ra, một số công cụ hỗ trợ đắc lực khác như AWS Auto Scaling giúp điều chỉnh linh hoạt các tài nguyên, loại bỏ chi phí nhàn rỗi hay giảm chi phí cho các phiên bản và tài nguyên không sử dụng với đề xuất của AWS Cost Explorer và Trusted Advisor.

KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
PHÙ HỢP

Doanh nghiệp sử dụng AWS Computer Optimizer để có các đề xuất phù hợp về việc tối ưu hóa Amazon EC2, ECS trên AWS Fargate, EBS và Lambda, bao gồm cả các gợi ý di chuyển Graviton; cải thiện hiệu quả chi phí trong cơ sở dữ liệu phân tích thông qua việc thay đổi kích thước của Amazon Redshift; xác định các phương pháp giảm chi phí của Amazon S3 bằng Amazon S3 Storage Lens và tự động hóa việc quản lý dữ liệu bằng S3 Intelligent-Tiering.

HIỆN ĐẠI HÓA CẤU TRÚC CLOUD

Doanh nghiệp có thể xây dựng kiến ​​trúc micro-service hiện đại, tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các sản phẩm serverless như AWS Lambda, AWS Fargate và Amazon Aurora Serverless; giảm chi phí truyền dữ liệu nhờ các tuyến được tối ưu hóa, bao gồm bộ nhớ đệm biên và Amazon CloudFront; hợp lý hóa các tín hiệu được gửi từ cơ sở hạ tầng với bản sao đọc của Amazon RDS.

Quy trình thực hiện dự án

Quy trình thực hiện dự án

Xác định nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp - Review hệ thống

Các chuyên gia được AWS chứng nhận của Magenest sẽ xem xét kiến ​​trúc, ứng dụng và hiện trạng sử dụng cloud hiện tại của doanh nghiệp.

Tư vấn

Dựa trên những thông tin thu thập được từ quá trình đánh giá hệ thống, các chiến lược tối ưu hóa tùy chỉnh sẽ được xây dựng bởi các kiến trúc sư Cloud của chúng tôi.

Triển khai

Các hoạt động tối ưu hóa được đề xuất được triển khai trong giai đoạn này, có thể bao gồm cắt giảm tài nguyên theo nhu cầu, đặt trước phiên bản dự trữ, dự trù ngân sách... thông qua các bộ công cụ từ chính AWS.

Giám sát, kiểm tra và sửa lỗi

Các hoạt động giám sát liên tục đảm bảo rằng những thay đổi được thực hiện đang mang lại lợi ích chi phí theo kế hoạch, đồng thời thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

Tại sao nên hợp tác cùng Magenest

Magenest's logo partner AWS

Đối tác AWS

Bộ giải pháp dịch vụ Cloud toàn diện

Triển khai nhanh chóng

Vận hành linh hoạt

Chi phí cạnh tranh

F.A.Qs

Maybe not the most popular eCommerce platform, but Magento is surely among the best platform when it comes to sustainable development. As one of the most experienced Adobe Commerce Solution Partner, we offer elite Magento development services, covering all aspect of technological business needs in every.

We understand that custom features are absolute necessity for your business to grow and scale, so our certified Adobe Commerce developers make sure your custom Magento stores run smoothly on the most optimal codebase.

Yes we do. As long as the external systems provide sufficient API then we can integrate them with your Magento site.

 

Typical external systems that are usually integrated with Magento are:

  • Payment: Stripe, Zoho, Paya, Opayo, Worldpay, Moneris, etc.
  • Logistics: DHL, Viettel Post, Grab Express, Ahamove, etc.
  • ERP and Accounting: OdooERP, SAP S/4 HANA, SAP B1, MS Dynamic NAV, etc.
  • POS: NAV LS Retail, Retail Pro, etc.
  • CRM: Salesforce, OdooCRM, ZohoCRM, Bitrix24, SageCRM, etc.
  • Server & Hosting: AWS, Google Cloud Platform, etc.
  • GMP/Customer Engagement Platform: Insider, Salesforce Marketing Cloud, Pardot, etc.

Yes we do. Our Magento development services always include a certain period of warranty time.

Yes we can. Magento 2 extension customization is one of our strong suits from day 1 of Magenest.

Yes, our Magento development services work perfectly on Magento Commerce Cloud.

Yes, in fact, our Magento development services have deployed projects of Magento multi-site setup.

Yes we can. As an Adobe Magento Bronze Solution Partner, we have built many Magento 2 websites that have helped our clients confidently get started with eCommerce or transform their eCommerce business. You can read our case studies to learn more about our experience and successful projects.

Yes we can. Our team of experts will help you evaluate the possibilities of your desired features and come up with solutions for development and implementation.

Of course we do. We have been delivering numerous mobile apps for our clients, tailored according to their needs.

dự án nổi bật

CHIA SẺ MONG MUỐN VÀ YÊU CẦU VỚI CHÚNG TÔI.
ĐỘI NGŨ MAGENEST LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ.