Odoo Roadshow Vietnam 2020 đã chính thức trở lại!20201201190435

Odoo Roadshow Vietnam 2020 đã chính thức trở lại!

Trang Nguyen01/12/20200 comments
Tiếp nối thành công của Odoo Roadshow vào các năm trước, sự kiện trực tuyến Odoo Roadshow 2020 tại Việt Nam đã chính thức trở lại với nhiều thú vị, đặ...
Đếm ngược ngày diễn ra Magenest Webinar: Magento & LS Retail – Xu hướng công nghệ quản lý bán lẻ 202120201118152257

Đếm ngược ngày diễn ra Magenest Webinar: Magento & LS Retail – Xu hướng công nghệ quản lý bán lẻ 2021

Trang Nguyen18/11/20200 comments
Chỉ còn hơn 01 tuần nữa, Webinar tổ chức bởi Magenest và NaviWorld với chủ đề ‘Magento & LS Retail: Xu hướng công nghệ quản lý bán lẻ 2021’ dành c...