Nâng tầm hệ thống cloud với
đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AWS
Well-Architected

Bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected là một bộ khung kiến trúc được phát triển bởi AWS nhằm hỗ trợ các kiến trúc sư cloud xây dựng kiến trúc AWS tối ưu, bền vững. Kiến trúc AWS tối ưu giúp giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu suất, bảo đảm an toàn cho hệ thống và dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Nâng tầm hệ thống cloud với đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected

Bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected là một bộ khung kiến trúc được phát triển bởi AWS nhằm hỗ trợ các kiến trúc sư cloud xây dựng kiến trúc AWS tối ưu, bền vững. Kiến trúc AWS tối ưu giúp giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu suất, bảo đảm an toàn cho hệ thống và dữ liệu, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại sao doanh nghiệp cần thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chuẩn
AWS Well-Architected Review

Tăng cường hiệu năng, giảm thiểu chi phí

Các doanh nghiệp có thể tận dụng hiệu quả những nguồn lực IT và computing để đáp ứng yêu cầu của hệ thống, lựa chọn các tài nguyên phù hợp dựa trên nhu cầu và khối lượng công việc. Điều này cho phép tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì hệ thống, đồng thời đảm bảo việc sử dụng tài nguyên một cách tối ưu và hiệu quả trong quá trình triển khai và vận hành trên nền tảng AWS.

Tăng cường bảo mật

Bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của thông tin, hệ thống và các tài sản, đưa vấn đề bảo mật trở thành mối quan tâm hàng đầu ở mọi cấp độ hoạt động kinh doanh trong tổ chức.

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định

Thông qua việc triển khai bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected, doanh nghiệp sẽ có khả năng khôi phục sau những sự cố gián đoạn cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ, tự động thu thập tài nguyên điện toán để đáp ứng nhu cầu và giảm thiểu tình trạng gián đoạn như cấu hình sai hoặc các sự cố mạng nhất thời.

Sáu trụ cột của AWS Well-Architected

Vận hành xuất sắc

Trụ cột cốt lõi của bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected, hỗ trợ cho việc phát triển và vận hành khối lượng công việc một cách hiệu quả, cung cấp các insight về hoạt động và những tinh chỉnh cho các thủ tục, quy trình nhằm mang lại các giá trị cho doanh nghiệp. Điều này được thực hiện thông qua những hoạt động tự động triển khai, giám sát hiệu suất hệ thống và quy trình để liên tục cải tiến.

Bảo mật

Trụ cột này sẽ xoay quanh việc bảo đảm tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu và hệ thống trên đám mây. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải triển khai phương pháp bảo mật theo lớp bao gồm bảo mật mạng, quản lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu cũng như phát hiện và phản hồi về các mối đe dọa.

Tối ưu chi phí

Trụ cột tối ưu chi phí tập trung vào việc tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên phù hợp sao cho đáp ứng các nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp, hạn chế lãng phí tài nguyên cloud. Doanh nghiệp có thể tiến hành các chiến lược như lựa chọn mô hình định giá tối ưu, tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên hay vận dụng những biện pháp tiết kiệm chi phí.

Hiệu quả hoạt động

Trụ cột này tập trung vào việc sử dụng các tài nguyên IT và computing một cách hiệu quả để đáp ứng yêu cầu hệ thống và duy trì hiệu suất ngay cả khi có sự thay đổi trong nhu cầu và công nghệ bằng cách áp dụng các chiến lược như lựa chọn phiên bản phù hợp, nâng cao hiệu suất lưu trữ và cơ sở dữ liệu cũng như tận dụng bộ nhớ đệm và CDN.

Độ tin cậy

Trụ cột này đảm bảo khả năng khôi phục của hệ thống sau những sự cố gián đoạn cơ sở hạ tầng/dịch vụ và tự động thu thập tài nguyên điện toán để đáp ứng nhu cầu, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn bằng cách áp dụng các phương pháp như thiết kế hệ thống chịu lỗi, sao lưu tự động, khắc phục gián đoạn và giám sát hiệu suất.

Tính bền vững

Trụ cột này nhấn mạnh các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm đối với môi trường, nền kinh tế và xã hội. Thông qua việc lập các kế hoạch chi tiết và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, các công ty có thể hoạt động và phát triển bền vững, giảm thiểu lượng khí thải carbon ảnh hưởng đến môi trường và tiết kiệm chi phí.

Quy trình thực hiện đánh giá AWS Well-Architected

Xác định nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành xác định các nhu cầu cụ thể về khối lượng công việc của doanh nghiệp, làm rõ mục tiêu cần đạt được và đề xuất một bộ ứng dụng phù hợp để đánh giá.

Đánh giá sơ bộ tổng quan

Các kiến trúc sư, nhà phát triển và nhân viên vận hành giàu kinh nghiệm sẽ sử dụng bộ tiêu chuẩn AWS Well-Architected, tiến hành đánh giá sơ bộ để giải quyết các câu hỏi được gợi ý từ bộ công cụ đồng thời lưu ý đến các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Đánh giá chi tiết toàn bộ hệ thống

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiểm tra lại các khía cạnh được xác định trong bước đánh giá sơ bộ và xem xét kỹ lưỡng chúng dựa trên các tiêu chuẩn của AWS để có được cái nhìn toàn diện về cách mà khối lượng công việc có thể đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp.

Báo cáo và đề xuất kế hoạch tối ưu

Sau khi đánh giá chi tiết, chúng tôi tiến hành báo cáo những rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các đề xuất để cải thiện khối lượng công việc dựa trên các tiêu chuẩn của AWS. Với các báo cáo đã có, chiến lược tối ưu sẽ được đề xuất để giải quyết các vấn đề nổi bật.

Hỗ trợ và bảo trì

Với chiến lược sẵn có, các chuyên gia của chúng tôi tiến hành triển khai các bản vá nâng cấp để cải thiện hiệu suất khối lượng công việc và thực hiện các thay đổi kiến trúc quan trọng. Đồng thời, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi khối lượng công việc, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi khi cần thiết.

CHIA SẺ MONG MUỐN VÀ YÊU CẦU VỚI CHÚNG TÔI.
ĐỘI NGŨ MAGENEST LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ.