DỊCH VỤ AWS Cloud Billing

Dễ dàng kiểm soát và quản lý tất cả các chi phí hàng tháng với dịch vụ AWS Cloud Billing. Các chuyên gia tại Magenest giúp doanh nghiệp xử lý toàn bộ các hóa đơn, quản lý tùy chọn thanh toán, lựa chọn cài đặt thuế phù hợp, đánh giá các khoản chi tiêu, dự toán ngân sách và khắc phục các sự cố chi tiêu ngoài ý muốn.

AWS certificate

DỊCH VỤ AWS Cloud Billing

Dễ dàng kiểm soát và quản lý tất cả các chi phí hàng tháng với dịch vụ AWS Cloud Billing. Các chuyên gia tại Magenest giúp doanh nghiệp xử lý toàn bộ các hóa đơn, quản lý tùy chọn thanh toán, lựa chọn cài đặt thuế phù hợp, đánh giá các khoản chi tiêu, dự toán ngân sách và khắc phục các sự cố chi tiêu ngoài ý muốn.

AWS certificate

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ AWS cloud billing

Hóa đơn VAT hợp pháp

Hóa đơn điện tử của Magenest hoàn toàn đủ điều kiện và hợp pháp cho các hoạt động báo cáo thuế và bất kì hoạt động kế toán cần thiết khác.

Miễn phí 100% chi phí hóa đơn

Doanh nghiệp không mất thêm bất cứ phụ phí nào cho các hóa đơn điện tử khi thanh toán chi phí sử dụng AWS.

dịch vụ trả trước

Magenest hỗ trợ cho các hoạt động quản lý tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp với dịch vụ trả trước chi phí cho AWS.

background architecture

ưu đãi từ amazon

Với tư cách là đối tác chiến lược của AWS, Magenest cung cấp các chương trình ưu đãi bao gồm không giới hạn credit khuyến mãi, hỗ trợ kỹ thuật, ưu đãi đặc biệt và định giá riêng.

our service

Chiết khấu trực tiếp trên hoá đơn

Thanh toán cước phí dịch vụ AWS tháng N

Hỗ trợ xử lý sự cố

Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống

Hỗ trợ xin chính sách POC từ AWS

Xuất hóa đơn VAT hàng tháng miễn phí

Hỗ trợ tư vấn tối ưu hoá chi phí

Hoàn tiền khi xảy ra sự cố

* Mức giá này không bao gồm FCT - Foreign Contractor Tax

** Không bao gồm các can thiệp xử lý sự cố trực tiếp trên hệ thống của doanh nghiệp

AWS Advanced Billing

Popular Choice

Từ 3% *

Từ ngày 20 của tháng N+1

3% chi phí AWS hàng tháng

AWS Simple Billing

Từ 2% *

Từ ngày 20 của tháng N+1

-

Tại sao nên hợp tác cùng Magenest

Magenest's logo partner AWS

Đối tác AWS

Bộ giải pháp dịch vụ Cloud toàn diện

Triển khai nhanh chóng

Vận hành linh hoạt

Chi phí cạnh tranh

dự án nổi bật

F.A.Qs

Maybe not the most popular eCommerce platform, but Magento is surely among the best platform when it comes to sustainable development. As one of the most experienced Adobe Commerce Solution Partner, we offer elite Magento development services, covering all aspect of technological business needs in every.

We understand that custom features are absolute necessity for your business to grow and scale, so our certified Adobe Commerce developers make sure your custom Magento stores run smoothly on the most optimal codebase.

Yes we do. As long as the external systems provide sufficient API then we can integrate them with your Magento site.

 

Typical external systems that are usually integrated with Magento are:

  • Payment: Stripe, Zoho, Paya, Opayo, Worldpay, Moneris, etc.
  • Logistics: DHL, Viettel Post, Grab Express, Ahamove, etc.
  • ERP and Accounting: OdooERP, SAP S/4 HANA, SAP B1, MS Dynamic NAV, etc.
  • POS: NAV LS Retail, Retail Pro, etc.
  • CRM: Salesforce, OdooCRM, ZohoCRM, Bitrix24, SageCRM, etc.
  • Server & Hosting: AWS, Google Cloud Platform, etc.
  • GMP/Customer Engagement Platform: Insider, Salesforce Marketing Cloud, Pardot, etc.

Yes we do. Our Magento development services always include a certain period of warranty time.

Yes we can. Magento 2 extension customization is one of our strong suits from day 1 of Magenest.

Yes, our Magento development services work perfectly on Magento Commerce Cloud.

Yes, in fact, our Magento development services have deployed projects of Magento multi-site setup.

Yes we can. As an Adobe Magento Bronze Solution Partner, we have built many Magento 2 websites that have helped our clients confidently get started with eCommerce or transform their eCommerce business. You can read our case studies to learn more about our experience and successful projects.

Yes we can. Our team of experts will help you evaluate the possibilities of your desired features and come up with solutions for development and implementation.

Of course we do. We have been delivering numerous mobile apps for our clients, tailored according to their needs.

CHIA SẺ MONG MUỐN VÀ YÊU CẦU VỚI CHÚNG TÔI.
ĐỘI NGŨ MAGENEST LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ.