Odoo Manufacturing: Tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp

Khi kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, việc quản lý quy trình sản xuất một cách hiệu quả là một thách thức đáng kể, đó là lý do tại sao sự hỗ trợ của một hệ thống quản lý sản xuất chuyên nghiệp trở nên quan trọng. Odoo Manufacturing cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ và linh hoạt, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm, và đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thị trường ngày càng cạnh tranh. 

Odoo Manufacturing: Định nghĩa và những lợi ích khi sử dụng

Odoo Manufacturing là gì?

Odoo Manufacturing là một phần của Odoo, một hệ thống quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở được phát triển để cung cấp các giải pháp toàn diện cho các lĩnh vực khác nhau như bán lẻ, tài chính, nhân sự và cũng bao gồm lĩnh vực quan trọng như sản xuất. Với sự kết hợp giữa tính năng đa dạng và khả năng tùy chỉnh, Odoo đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới với hơn 7 triệu người dùng.

Odoo Manufacturing là gì?

Odoo Manufacturing được xếp trong nhóm chức năng MRP (Material requirements planning) của Odoo cùng với tính năng Plan và Check Quality. Là một phần mở rộng quan trọng của hệ thống quản lý doanh nghiệp Odoo, Odoo Manufacturing tập trung vào việc quản lý và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất đa dạng, Odoo Manufacturing cung cấp một loạt các tính năng và công cụ quan trọng để giúp tăng cường hiệu quả sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Với Odoo Manufacturing, doanh nghiệp có thể quản lý các quy trình sản xuất từ đầu đến cuối, bao gồm lập kế hoạch sản xuất, quản lý lệnh sản xuất, theo dõi tiến độ, quản lý vật liệu và tồn kho, kiểm soát chất lượng và phân tích hiệu suất sản xuất. Nền tảng này cho phép các doanh nghiệp xây dựng và tuỳ chỉnh các quy trình sản xuất theo yêu cầu cụ thể của họ, đồng thời tạo ra sự đồng bộ và sự liên kết giữa các phòng ban và hoạt động khác nhau trong quá trình sản xuất.

Có những lợi ích gì khi sử dụng Odoo Manufacturing?

Sử dụng Odoo Manufacturing mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp sản xuất. 

  • Đầu tiên, nhân viên không cần thiết phải ghi nhận thời gian làm việc bằng tay nữa. Odoo Manufacturing cho phép lập kế hoạch chính xác dựa trên thời gian sản xuất thực tế, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quy trình sản xuất. 
  • Một lợi ích khác của Odoo Manufacturing là tích hợp đầy đủ các thành phần quan trọng như MRP, chất lượng, bảo trì và PLM. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình quản lý và tối ưu hóa hiệu suất của toàn bộ hệ thống sản xuất. Giao tiếp trong thời gian thực là một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất. Odoo Manufacturing cho phép hiển thị các bảng thông tin, cảnh báo chất lượng trực tiếp đến công nhân trong quá trình hoạt động, đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng và chính xác. 
  • Để tự động hóa hoạt động trên sàn nhà máy, Odoo Manufacturing cung cấp khả năng thu thập dữ liệu thời gian thực từ thiết bị sử dụng API. Điều này giúp cải thiện quản lý dữ liệu và giảm thiểu sai sót trong quy trình sản xuất. 
  • Cuối cùng, Odoo Manufacturing cung cấp một giải pháp toàn diện và đáng tin cậy trong một phần mềm duy nhất. Sự kết hợp giữa tính đơn giản và sức mạnh giúp mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp sản xuất, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu và nhu cầu đa dạng của ngành công nghiệp.

Cách sử dụng Odoo Manufacturing

Cách tạo lệnh sản xuất Manufacturing Order (Phương pháp đơn giản)

Vào module Manufacturing, chọn Operations Manufacturing Order trên thanh điều hướng

Vào module Manufacturing, chọn Operations → Manufacturing Order

Bấm vào nút Create. Sau đó, nhập thông tin lệnh sản xuất.

  • Product: Chọn sản phẩm bạn muốn sản xuất từ danh sách sản phẩm có sẵn.
  • Quantity To Produce: Nhập số lượng sản phẩm bạn muốn sản xuất.
  • Bill of Materials – BOM (Danh sách vật liệu): Chọn danh sách vật liệu (BOM) tương ứng cho sản phẩm. BOM xác định các thành phần cần thiết để sản xuất sản phẩm.
  • Deadline: Thêm hạn chót dự kiến cho lệnh sản xuất.
  • Plan From: Nhập ngày dự kiến bắt đầu sản xuất.
  • Components: Liệt kê các nguyên liệu và số lượng cần thiết để sản xuất sản phẩm từ danh sách vật liệu (BOM).

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, nhấp vào nút Mark as Todo để đánh dấu lệnh sản xuất và chuẩn bị cho quá trình sản xuất.

Nhấp vào nút Mark as Todo

Nhấp vào nút Check Availability để kiểm tra sự có sẵn của các thành phần trong danh sách vật liệu (BOM) và cập nhật số lượng dự trữ.

Sau khi tất cả các thành phần có sẵn, nhấp vào nút Produce để bắt đầu quá trình sản xuất. Quá trình sản xuất sẽ tiến qua các giai đoạn và các hoạt động đã được định nghĩa trong danh sách vật liệu (BOM) và sẽ tiến hành tự động.

Khi quá trình sản xuất hoàn tất, bạn có thể nhấp vào nút Mark as Done để đánh dấu lệnh sản xuất là đã hoàn thành.

Nhấp vào nút Mark as Done để đánh dấu lệnh sản xuất là đã hoàn thành

Từ đó, sản phẩm sẽ được thêm vào kho và số lượng trong kho sẽ được cập nhật tự động.

Đây là quy trình tạo một lệnh sản xuất đơn giản trong Odoo Manufacturing. Bạn có thể tùy chỉnh quy trình này và thêm các tính năng khác để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bằng cách tùy chỉnh lệnh làm việc, thiết lập trung tâm làm việc và routing.

Cách tạo lệnh sản xuất Manufacturing Order bằng cách tùy chỉnh lệnh làm việc, thiết lập Work Center & Routing

Đây là phương pháp nâng cao dành cho các doanh nghiệp sản xuất phức tạp, nơi sử dụng các module Lệnh làm việc (Work Order), Định tuyến (Routing), và Hóa đơn vật liệu (Bill Of Materials).

Thiết lập Lệnh làm việc (Work Order)

Đầu tiên, bạn cần kích hoạt tính năng Work Order trong cài đặt Odoo Manufacturing. Điều này cho phép sử dụng lệnh làm việc để quản lý quá trình sản xuất chi tiết hơn. 

Manufacturing → Configuration → Settings

Để kích hoạt tính năng này, điều hướng đến Manufacturing → Configuration → Settings.

Bật tùy chọn sử dụng Enable Work Orders.

Trong Manufacturing Setting, tìm và bật tùy chọn sử dụng Enable Work Orders.

Thiết lập Trung tâm làm việc (Work Center)

Trung tâm làm việc là nơi thực hiện công việc sản xuất. Bạn cần tạo trung tâm làm việc cho các hoạt động sản xuất của mình. Để tạo Trung tâm làm việc, điều hướng đến Manufacturing → Master Data → Work Centers → Create.

Manufacturing → Master Data → Work Centers → Create

Nhập thông tin cần thiết cho Trung tâm làm việc, bao gồm tên, mã, nhóm làm việc, và các thông số khác liên quan đến trung tâm làm việc.

Nhập thông tin cần thiết cho Trung tâm làm việc

Tạo một Trung tâm làm việc và ấn Save để lưu.

Thiết lập Routing

Routing là các tuyến sản xuất mà sản phẩm sẽ đi qua. Nó xác định các trung tâm làm việc và thứ tự các hoạt động trong quy trình sản xuất. Tương tự Work Centers, để tạo Routing, điều hướng đến Manufacturing → Master Data → Routing → Create.

Manufacturing → Master Data → Routing → Create

Nhập thông tin cần thiết cho Routing, bao gồm tên, mã, và các hoạt động liên quan đến Routing. Bạn cũng cần chọn các Trung tâm làm việc liên quan đến Routing và xác định thứ tự các hoạt động.

Tạo lệnh sản xuất (Manufacturing Order)

Sau khi thiết lập Trung tâm làm việc và Routing, bạn có thể tạo lệnh sản xuất với chi tiết từng lệnh làm việc.

Điều hướng đến Manufacturing → Operations → Manufacturing Order.

Nhấp vào nút Create để bắt đầu tạo lệnh sản xuất mới.

Nhập thông tin cần thiết cho lệnh sản xuất, bao gồm sản phẩm, số lượng sản xuất, danh sách vật liệu (BOM), hạn chót và lịch kế hoạch.

Thay vì chọn danh sách vật liệu (BOM) trực tiếp, bạn sẽ chọn Routing và Trung tâm làm việc liên quan đến quy trình sản xuất.

Ấn Save để lưu. Tiếp theo, bạn có thể thêm các công việc cụ thể và thiết lập thời gian dự kiến cho mỗi công việc.

Hoàn thiện lệnh làm việc

Sau khi tạo lệnh sản xuất và các lệnh làm việc được tạo tự động, bạn có thể tiếp tục quản lý quá trình sản xuất từng lệnh làm việc.

Điều hướng đến Manufacturing → Operations → Work Order để xem danh sách lệnh làm việc.

Điều hướng đến Manufacturing → Operations → Work Order để xem danh sách lệnh làm việc.

Bạn có thể chọn một lệnh làm việc cụ thể và hoàn thiện từng công việc trong quy trình sản xuất bằng cách nhấp vào nút Hoàn thành cho mỗi công việc.

Với Odoo Manufacturing, ai cũng có thể theo dõi và nắm bắt được tiến độ của công việc và quá trình sản xuất của sản phẩm sẽ đi qua các quy trình mà đã thiết lập sẵn.

Sau khi hoàn thành từng giai đoạn, nhấp vào Mark as done hoặc Mark as done and close MO (Manufacturing Order) khi quá trình sản xuất đã hoàn tất. Khi đó, quá trình sản xuất được coi là đã hoàn tất.

Khi chúng ta hoàn thành một sản phẩm, nó sẽ được tự động cập nhật vào kho hàng. Tất cả điều này có thể thực hiện chỉ trong vài lần nhấp chuột trên ứng dụng Odoo Manufacturing.

Kết luận

Với giao diện người dùng thân thiện, Odoo Manufacturing giúp các doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và kiểm soát quy trình sản xuất, tăng cường khả năng phản ứng nhanh với biến động thị trường và đảm bảo sự chính xác và hiệu quả của quy trình sản xuất. Bằng cách sử dụng Odoo Manufacturing, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và đạt được sự tăng trưởng bền vững trong ngành sản xuất.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về Odoo Manufacturing và các dịch vụ Odoo khác của Magenest, hãy truy cập vào nút dưới đây.

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.

Dẫn đầu cuộc chơi
thương mại điện tử B2B
eBook giúp doanh nghiệp B2B triển khai thành công chiến lược TMĐT, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.