Thời trang BOO20230906172756

Thời trang BOO

BOO mong muốn chuyển đổi sang một nền tảng thống nhất, đồng bộ dữ liệu vào một endpoint nhằm tối ưu chi phí đầu tư, quản lý dữ liệu dễ dàng và chính x...
Chứng khoán Mirae Asset20221219164958

Chứng khoán Mirae Asset

Phạm Khánh Lê19/12/2022, , 0 comments
Mirae Asset mong muốn áp dụng một công cụ toàn diện giúp theo dõi và đánh giá các chiến dịch email marketing hiệu quả, đồng thời hỗ trợ trong việc quả...
Trạm dịch vụ V52 Hải Dương20220206145500

Trạm dịch vụ V52 Hải Dương

Phạm Khánh Lê06/02/2022, , 0 comments
Với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống trạm dừng nghỉ mang đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam, V52 Hải Dương cần một hệ thống quản trị toàn diện cùng...
Nội thất Flexfit20210217142659

Nội thất Flexfit

Mai Xuân Trường17/02/2021, , 0 comments
Để quản lý hoạt động nội bộ hiệu quả cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng, Flexfit mong muốn sở hữu hệ thống thông suốt có sẵn chức năng và luồng ...
24h VISA20200329231330

24h VISA

Mai Xuân Trường29/03/2020, , 0 comments
Magenest cùng với 24h Visa quyết định lựa chọn Odoo ERP là nền tảng để quản lý hệ thống mới của doanh nghiệp....