AWS CloudWatch là gì? Các tính năng nổi bật của AWS CloudWatch

AWS CloudWatch là một dịch vụ Amazon Web Services, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát, quản lý cũng như cung cấp cho chúng ta những thông tin – dữ liệu hữu ích, chuyên sâu dành cho các tài nguyên cơ sở hạ tầng, các ứng dụng on-premises, các ứng dụng của AWS, các dạng ứng dụng kết hợp hay những ứng dụng đám mây khác.

Nhờ các tính năng hữu ích của dịch vụ AWS CloudWatch, doanh nghiệp sẽ tăng khả năng tổng hợp, giám sát, hành động, phân tích và đảm bảo bảo mật an toàn hiệu quả hơn rất nhiều. Trong bài viết này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết dịch vụ AWS CloudWatch là gì, lợi ích cùng các tính năng nổi bật và xem xét trường hợp nào, chúng ta nên sử dụng Amazon CloudWatch nhé!

AWS CloudWatch là gì

AWS CloudWatch là dịch vụ có vai trò theo dõi, kiểm soát và quản lý, cung cấp các dữ liệu cùng những thông tin hữu ích, chuyên sâu dành cho những tài nguyên cơ sở hạ tầng và các ứng dụng Amazon Web Services, những ứng dụng on-premises, các ứng dụng dạng kết hợp, những ứng dụng đám mây khác,…

Doanh nghiệp có thể dễ dàng thu thập, tiếp cận toàn bộ các dữ liệu về mặt hiệu năng, những số liệu hoạt động theo hình thức bản ghi cùng các số liệu bên trong cùng một nền tảng thay cho việc phải theo dõi chúng liên tục bên trong các silo (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, máy chủ hoặc mạng). 

AWS CloudWatch là gì

AWS CloudWatch cho phép doanh nghiệp có thể theo dõi một cách toàn diện từ các ứng dụng, mạng, dịch vụ và các cơ sở hạ tầng.

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng những cảnh báo, bản ghi và các dữ liệu về sự kiện để hành động một cách tự động và tiết kiệm tối đa khoảng thời gian xử lý trung bình (hay còn gọi là MTTR). Dịch vụ CloudWatch AWS sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng giải phóng các tài nguyên, tập trung hơn vào quá trình xây dựng những ứng dụng và các giá trị hữu ích hơn cho chính doanh nghiệp mình.

Các tính năng nổi bật của AWS CloudWatch là gì?

Khả năng tổng hợp

Tính năng nổi bật đầu tiên của AWS CloudWatch chính là khả năng tổng hợp.

Thu thập và tổng hợp các số liệu về cơ sở hạ tầng và ứng dụng

Amazon CloudWatch cho phép doanh nghiệp thu thập các số liệu về cơ sở hạ tầng của hơn 70 dịch vụ Amazon Web Services, chẳng hạn như Amazon S3, Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon DynamoDB, AWS Lambda, Amazon API Gateway,… hoàn toàn tự động.

VD: Những phiên bản khác nhau của dịch vụ Amazon EC2 sẽ tự động trích xuất các số liệu về quá trình doanh nghiệp sử dụng CPU, hoạt động truyền dữ liệu cũng như sử dụng ổ đĩa để hỗ trợ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về việc thay đổi các trạng thái.

Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các số liệu mang tính tích hợp đối với Amazon API Gateway nhằm phát hiện được độ trễ. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể các số liệu mang tính tích hợp này cho hệ thống của AWS Lambda để phát hiện ra các lỗi hoặc phát hiện được vấn đề nghẽn dữ liệu. 

Thu thập và tổng hợp các số liệu về cơ sở hạ tầng và ứng dụng

Tương tự, AWS CloudWatch sẽ cho phép doanh nghiệp thu thập những số liệu ứng dụng (VD: hoạt động của các đối tượng người dùng, những số liệu về lỗi, mức dung lượng bộ nhớ đã sử dụng) từ các ứng dụng riêng của chúng ta để tiến hành giám sát được hiệu năng hoạt động, dễ dàng khắc phục các sự cố cũng như nhanh chóng phát hiện các xu hướng. 

Doanh nghiệp có thể triển khai CloudWatch Agent hoặc sử dụng lệnh gọi dịch vụ bên trong API PutMetricData nhằm trích xuất những số liệu này lên Amazon CloudWatch. Nếu doanh nghiệp cần nhiều số liệu chi tiết hơn bên cạnh những số liệu về cơ sở hạ tầng mặc định (VD: số liệu về việc phân đoạn các  dữ liệu Amazon Kinesis Data Streams, doanh nghiệp chỉ cần nhanh chóng lựa chọn trên từng tài nguyên). 

Song song đó, các số liệu của ứng dụng sẽ được hỗ trợ ở tần suất lên tới một 1 và chúng có thể sử dụng bên trong các bảng thống kê, các biểu đồ và những cảnh báo với mức độ phân giải cao.

Tổng hợp và lưu trữ nhật ký một cách dễ dàng

Dịch vụ Amazon CloudWatch Logs hỗ trợ doanh nghiệp tổng hợp và lưu trữ lại nhật ký từ các tài nguyên, ứng dụng cũng như những dịch vụ khác nhau gần như theo đúng với thời gian thực. Sau đây là 3 nhóm nhật ký chính trong dịch vụ:

 • Nhật ký tính phí: Loại nhật ký này được chính dịch vụ Amazon Web Services trích xuất thay cho doanh nghiệp. Hiện tại, AWS CloudWatch đang hỗ trợ 2 loại là nhật ký từ Amazon VPC Flow Logs và nhật ký từ Amazon Route 53.
 • Nhật ký được những dịch vụ AWS tiến hành trích xuất: Hiện tại, AWS có hơn 30 dịch vụ có khả năng trích xuất nhật ký lên Amazon CloudWatch. Một số dịch vụ nổi bật bao gồm: AWS Lambda, AWS API Gateway, AWS CloudTrail,…
 • Bản ghi tùy chỉnh: Đây là những bản ghi từ chính các ứng dụng và tài nguyên on-premises của doanh nghiệp và của các đám mây khác.

Doanh nghiệp có thể triển khai dịch vụ AWS Systems Manager để thiết lập cài đặt CloudWatch Agent hoặc thực hiện hành động PutLogData API để có thể dễ dàng trích xuất các bản nhật ký.

Thu thập và tổng hợp các nhật ký cùng số liệu bộ chứa

Tính năng Container Insights trong AWS CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình thu thập và tổng hợp những số liệu chọn lọc cũng như các nhật ký trong hệ sinh thái container.

Đây chính là một dịch vụ tuyệt vời, chuyên thu thập chính xác những số liệu về mức hiệu năng điện toán, bao gồm thông tin CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng bên trong mỗi bộ chứa ở dạng các sự kiện liên quan đến hiệu năng. Sau đó, dịch vụ này sẽ tự động tạo nên các số liệu có khả năng tùy chỉnh, đóng vai trò theo dõi và cảnh báo doanh nghiệp. 

Các sự kiện liên quan đến hiệu năng sẽ được hệ thống thu nạp ở dạng CloudWatch Logs, kèm theo đó là siêu dữ liệu về môi trường hoạt động, bao gồm các ID của những phiên bản Amazon EC2 khác nhau, các dịch vụ, ID cũng như ổ đĩa gắn với Amazon EBS.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đơn giản hóa các công tác theo dõi và nhanh chóng khắc phục được sự cố. Số liệu có khả năng tùy chỉnh của AWS CloudWatch sẽ được trích xuất một cách tự động từ những nhật ký đã được thu nạp này, đồng thời, chúng cũng sẽ được phân tích một cách chuyên sâu hơn bằng các dạng ngôn ngữ truy vấn cao cấp của CloudWatch Logs Insights.

Thu thập và tổng hợp các nhật ký cùng số liệu bộ chứa

Tính năng Container Insights cũng mang đến cho doanh nghiệp nhiều tùy chọn thu thập các nhật ký ứng dụng (còn gọi là stdout/stderr), các nhật ký tùy chỉnh, những nhật ký theo từng phiên bản khác nhau của Amazon EC2 đã được định sẵn, các nhật ký về mặt phẳng dữ liệu của dịch vụ Amazon EKS/k8s và những nhật ký về mặt phẳng điều khiển của dịch vụ Amazon EKS.

Đối với những cụm Amazon EKS và k8s, hệ thống có thể triển khai FluentD được cấu hình trước để tiến hành thu thập các nhật ký ghi lại của doanh nghiệp. Còn đối với Amazon ECS, trình điều khiển tạo lập các bản ghi của Amazon CloudWatch hoặc Fluent Bit sẽ được sử dụng để hệ thống tiến hành thu thập những bản ghi ứng dụng.

Thu thập và tổng hợp các nhật ký cùng những số liệu của AWS Lambda

Việc thu thập các thông tin chuyên sâu, nâng cao về Lambda trên CloudWatch Lambda sẽ giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quá trình thu thập và tổng hợp các bản ghi cùng những chỉ số được chọn lọc từ các hàm AWS Lambda.

Đây chính là một dịch vụ chuyên môn thu thập các số liệu về hiệu năng của điện toán, chẳng hạn như: thông tin CPU, dung lượng bộ nhớ và mạng từ từng hàm Lambda dưới dạng sự kiện liên quan đến hiệu năng khác nhau. Bên cạnh đó, dịch vụ này sẽ tự động tạo ra các số liệu có khả năng tùy chỉnh và được sử dụng cho việc giám sát và cảnh báo. 

Các sự kiện có liên quan đến hiệu năng sẽ được hệ thống thu nạp ở dạng nhật ký CloudWatch nhằm đơn giản hóa quá trình giám sát và khắc phục các sự cố xảy ra. Các số liệu được tùy chỉnh của CloudWatch sẽ được hệ thống tiến hành trích xuất một cách tự động từ những nhật ký đã được thu nạp này và có thể được phân tích chuyên sâu hơn thông qua các ngôn ngữ truy vấn nâng cao từ CloudWatch Logs Insights.

Luồng số liệu

AWS CloudWatch Metric Streams còn hỗ trợ doanh nghiệp tạo nên các luồng số liệu một cách liên tục, gần như đúng với thời gian thực đến với một đích tùy chọn. Dịch vụ này cũng giúp doanh nghiệp dễ dàng gửi các số liệu CloudWatch AWS đến những đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba phổ biến khác thông qua điểm cuối HTTP Amazon Kinesis Data Firehose. 

Doanh nghiệp có thể thiết lập nên một luồng liên tục và sở hữu khả năng mở rộng để chứa được những số liệu CloudWatch được cập nhật. Nhờ đó, chúng ta sẽ cải thiện được các bảng thông tin, những chuông báo cùng các công cụ khác có cơ chế hoạt động dựa trên các số liệu yêu cầu độ chính xác và tính kịp thời.

Doanh nghiệp có thể hướng các số liệu này đến hồ dữ liệu của mình trên AWS, chẳng hạn như hồ dữ liệu trong Amazon S3 và tiến hành phân tích về mức sử dụng hoặc mức hiệu năng thông qua các công cụ như Amazon Athena.

Giám sát

Tính năng nổi bật tiếp theo của dịch vụ AWS CloudWatch mà chúng ta cần xem xét đến chính là giám sát.

Quan sát theo dạng liên tài khoản trên đa dạng tài khoản AWS

Khả năng quan sát theo dạng liên tài khoản của AWS CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp tiến hành việc giám sát và khắc phục được các sự cố về ứng dụng trải dài trên đa dạng tài khoản khác nhau bên trong một Khu vực AZ nhất định.

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm những nhóm bản ghi đã được lưu trữ trên các tài khoản khác nhau theo chế độ xem trung tâm, triển khai những truy vấn Thông tin chuyên sâu về các bản ghi theo dạng liên tài khoản. 

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thiết lập nên những quy tắc Thông tin chuyên sâu về các đối tượng đã đóng góp trên các tài khoản. Từ đó, chúng ta sẽ xác định được những đối tượng đã đóng góp để tạo ra những phần nhập bản ghi thuộc top-N.

Doanh nghiệp cũng có thể tiến hành trực quan hóa những chỉ số khác nhau từ đa dạng tài khoản bên trong chế độ xem thống nhất, thiết lập nên các cảnh báo nhằm đánh giá được nhiều chỉ số từ những tài khoản khác. Thông qua đó, chúng ta sẽ nhận được thông báo về những điểm bất thường cùng các vấn đề nổi bật. 

Quan sát theo dạng liên tài khoản trên đa dạng tài khoản AWS

Nhờ có khả năng quan sát theo dạng liên tài khoản bên trong AWS CloudWatch, doanh nghiệp có thể xem xét một bản đồ tương tác những ứng dụng liên tài khoản của mình nhờ vào việc triển khai tính năng ServiceLens nhằm thiết lập nên một chế độ xem chi tiết về những chỉ số, các bản ghi cùng những dấu vết có liên quan.

Khả năng quan sát theo dạng liên tài khoản bên trong AWS CloudWatch cũng giúp chế độ xem xét các hoạt động một cách toàn diện sẽ diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng vài bước mà không cần phải thêm vào những quy trình về dữ liệu. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đáng kể công sức, thời gian cùng nhiều khoản chi phí quản lý các ứng dụng và cơ sở hạ tầng.

Xem các hoạt động hợp nhất trong bảng thông tin

Bảng thông tin AWS CloudWatch cho phép doanh nghiệp thiết lập biểu đồ có khả năng sử dụng lại nhiều lần, trực quan hóa những tài nguyên đám mây và các ứng dụng bên trong một chế độ xem mang tính hợp nhất.

Chúng ta có thể dễ dàng thiết lập biểu đồ số liệu và các dữ liệu nhật ký ở vị trí cạnh bên nhau bên trong cùng một bảng thông tin để có thể nắm bắt tình hình và chuyển đổi trạng thái từ chẩn đoán vấn đề sang thấu hiểu rõ ràng nguyên nhân gốc rễ một cách nhanh chóng. 

VD: Doanh nghiệp có thể trực quan hóa những số liệu chính, bao gồm các số liệu sử dụng CPU và mức bộ nhớ, sau đó, tiến hành so sánh với dung lượng. Chúng ta cũng có thể dễ dàng xác định được mối tương quan giữa các quy luật ghi lại nhật ký của một số liệu cụ thể, sau đó, thiết lập cảnh báo cho chính mình mỗi khi phát sinh vấn đề về hiệu năng và hoạt động.

Các cảnh báo tổng hợp

Thông qua các cảnh báo tổng hợp của CloudWatch AWS, doanh nghiệp có thể kết hợp được nhiều cảnh báo với nhau để giảm thiểu tình trạng nhiễu loạn các cảnh báo. Trong trường hợp xảy ra một sự cố có ảnh hưởng đến nhiều loại tài nguyên bên trong một ứng dụng, chúng ta sẽ chỉ nhận được duy nhất một cảnh báo cho tất cả ứng dụng thay vì một thông báo cho mỗi tài nguyên đã bị ảnh hưởng.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung hơn vào việc tìm ra chính xác nguyên nhân gốc rễ của các sự cố và tối thiểu các khoảng thời gian mà các ứng dụng bị ngừng hoạt động.

Các cảnh báo độ về phân giải cao

AWS CloudWatch còn cho phép doanh nghiệp sử dụng có thể cài đặt ngưỡng số liệu và tiến hành kích hoạt một hành động nào đó. Chúng ta có thể tạo ra các cảnh báo theo cách chi tiết, thiết lập mức độ phần trăm ở dạng thống kê và dễ dàng chỉ định một hành động nào đó hoặc lựa chọn bỏ qua nếu thích hợp.

Chẳng hạn: doanh nghiệp có thể thiết lập cảnh báo về những số liệu trong Amazon EC2, cài đặt các thông báo, thực hiện một hoặc nhiều hành động khác nhau nhằm phát hiện và tắt những phiên bản hiện đang không được sử dụng hoặc vẫn chưa được sử dụng đến.

So sánh giữa số liệu với nhật ký

Những ứng dụng cùng các tài nguyên cơ sở hạ tầng sẽ tạo ra một số lượng lớn các dữ liệu hoạt động, đồng thời, theo dõi chúng ở hình thức nhật ký và các số liệu. Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và trực quan hóa những bộ dữ liệu này trên cùng một nền tảng, CloudWatch AWS còn giúp chúng ta dễ dàng xác định được mối tương quan lẫn nhau giữa chúng.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chuyển từ quá trình chẩn đoán vấn đề đến giai đoạn hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ một cách nhanh chóng. 

VD: doanh nghiệp có thể xác định được mối tương quan lẫn nhau trong một quy luật ghi lại các bản nhật ký, chẳng hạn như các lỗi ở một vài liệu cụ thể nào đó, sau đó, thiết lập các cảnh báo về hiệu năng và hoạt động.

AWS CloudWatch Application Insights

Tính năng AWS CloudWatch Application Insights sẽ cung cấp cho doanh nghiệp phương thức thức thiết lập khả năng quan sát một cách tự động đối với những ứng dụng thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp để từ đó, doanh nghiệp có thể thấy được rõ ràng về tình trạng của các ứng dụng này.

Tính năng AWS CloudWatch Application Insights cũng giúp doanh nghiệp xác định chính xác và thiết lập các bản nhật ký cùng những số liệu chính bên trong tài nguyên ứng dụng và bên trong tập hợp công nghệ của mình. Chẳng hạn: các cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng, máy chủ web (IIS), hệ điều hành, các hàng đợi, bộ cân bằng tải,… 

AWS CloudWatch Application Insights

Tính năng này cũng tiến hành giám sát các dữ liệu được đo đạc từ xa một cách liên tục để có thể phát hiện và ngay lập tức xác định được sự tương quan trong những vấn đề bất thường và trong các lỗi. Sau đó, hệ thống sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết được về bất cứ sự cố nào đã xảy ra bên trong ứng dụng. 

Để có thể hỗ trợ khắc phục được các sự cố, tính năng AWS CloudWatch Application Insights sẽ tạo nên một bảng thông tin tự động dành cho những sự cố phát hiện được. Song song đó chính là những vấn đề bất thường về các chỉ số, các lỗi trong nhật ký có sự tương quan với nhau và nhiều thông tin chi tiết mang tính bổ sung nhằm giúp doanh nghiệp thấy rõ được các nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn của vấn đề.

Từ đó, chúng ta sẽ nhanh chóng khắc phục được các sai sót này, đảm bảo các ứng dụng của mình hoạt động hiệu quả và các đối tượng người dùng cuối cùng không bị bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào.

Các thông tin chuyên sâu về bộ chứa

Các thông tin nâng cao về bộ chứa bao gồm khả năng quan sát chuyên sâu dành cho Amazon EKS và không có khả năng quan sát chuyên sâu.

 • Thông tin nâng cao về bộ chứa với khả năng quan sát chuyên sâu dành cho Amazon EKS: Chúng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những chỉ số chi tiết được tích hợp dành cho Amazon EKS, bao gồm các chỉ số về mức hiệu suất theo cấp độ của bộ chứa, những chỉ số trạng thái Kube, các chỉ số thể hiện mặt phẳng điều khiển Amazon EKS,… Nhờ đó, doanh nghiệp có thể phân tích một cách trực quan đa dạng các lớp bộ chứa và phát hiện được các sự cố rò rỉ ở từng bộ chứa một cách dễ dàng. Hiện nay, thông tin nâng cao về bộ chứa đã hiển thị rõ ràng danh sách những lớp bộ chứa  này tiêu tốn nhiều tài nguyên như thế nào. Từ đó, doanh nghiệp sẽ xác định được các rủi ro bên trong môi trường hoạt động của mình, kể cả khi chúng ta chưa thiết lập các cảnh báo. Doanh nghiệp sẽ chủ động được trong việc đưa ra các hành động dự phòng trước có vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến trải nghiệm của đối tượng người dùng cuối cùng của mình.
 • Thông tin nâng cao về bộ chứa nhưng không có khả năng quan sát chuyên sâu: Chúng sẽ thu thập, tổng hợp và tiến hành tóm tắt những chỉ số, các bản ghi từ nhiều ứng dụng lẫn vi dịch vụ khác nhau nằm bên trong bộ chứa mà doanh nghiệp đang triển khai trên Amazon ECS, Amazon EKS, những nền tảng Kubernetes trong Amazon EC2 và AWS Fargate,… Thông tin nâng cao về bộ chứa cũng thu thập cả những chỉ số tích hợp có sự liên quan đến bộ chứa, bao gồm chỉ số về CPU, dung lượng bộ nhớ, mạng và ổ đĩa. Song song đó, doanh nghiệp còn được cung cấp các thông tin chẩn đoán nâng cao hơn, ví dụ như lỗi trong quá trình khởi động lại bộ chứa để từ đó, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng.

Các thông tin chi tiết về vấn đề theo dõi trong Lambda

Bên trong bảng điều khiển hệ thống của AWS CloudWatch, Lambda Insights cung cấp cho doanh nghiệp bảng thông tin một cách tự động. Các bảng thông tin này sẽ tóm tắt về lỗi cũng như các số liệu hiệu năng điện toán.

Từng bảng thông tin sẽ bao gồm danh sách của các số liệu ở mỗi khung thời gian được lựa chọn và doanh nghiệp có thể phân tích một cách chuyên sâu hơn theo đúng bối cảnh các sự kiện hiệu năng, nhật ký ứng dụng cũng như các dấu vết AWS X-Ray.

Trình giám sát Internet

Trình giám sát Internet trong AWS CloudWatch sẽ cung cấp cho doanh nghiệp khả năng hiển thị cách mà các vấn đề về Internet sẽ tác động đến yếu tố hiệu năng cũng như tính sẵn sàng giữa những ứng dụng khác nhau được lưu trữ trên Amazon Web Services và đối tượng người dùng cuối. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu được khoảng thời gian mà chúng ta cần để chẩn đoán các vấn đề, thậm chí giảm từ vài ngày chỉ còn vài phút ngắn ngủi.

Doanh nghiệp có thể phát hiện những số liệu đo lường đối với những khung thời gian khác nhau, sau đó, tại các mức độ địa lý chi tiết khác nhau, hệ thống sẽ nhanh chóng trực quan hóa các tác động của những vấn đề phát sinh để sau đó, triển khai hành động cụ thể nhằm cải thiện trải nghiệm của đối tượng người dùng cuối cùng. 

Trình giám sát Internet

Ví dụ: chuyển đổi sang những dịch vụ AWS khác hoặc tiến hành định tuyến lại các lưu lượng truy cập tới khối lượng công việc của doanh nghiệp thông qua những Khu vực AZ AWS khác. 

Nếu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề do mạng của Amazon Web Services, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo một cách tự động từ bảng điều khiển về trạng thái AWS. Lúc này, chúng ta sẽ biết được cụ thể từng giai đoạn mà AWS đang thực hiện để có thể khắc phục vấn đề.

Trình giám sát Internet này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những số liệu đo lường, các chỉ số AWS CloudWatch, bản ghi Amazon CloudWatch để có thể hỗ trợ việc tích hợp thông tin về trạng thái cho những khu vực địa lý cùng các mạng cụ thể theo ứng dụng của riêng chúng ta một cách dễ dàng. 

Đồng thời, tính năng trình giám sát Internet này sẽ gửi những sự kiện về trạng thái đến với Amazon EventBridge giúp doanh nghiệp thiết lập thông báo. Các ứng dụng của chúng ta cũng sẽ được giám sát thông qua Amazon VPC, thông qua những bản phân phối Amazon CloudFront cùng các thư mục Amazon WorkSpaces.

Phát hiện vấn đề bất thường

Tính năng phát hiện vấn đề bất thường được áp dụng từ thuật toán máy học để có thể phân tích các dữ liệu, chỉ số cũng như xác định những hành vi bất thường một cách liên tục. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể thiết lập các cảnh báo tự động nhằm điều chỉnh được ngưỡng dựa vào những quy luật về chỉ số tự nhiên, bao gồm chỉ số về thời gian trong ngày, các ngày trong tuần, đặc tính thời vụ cũng như những xu hướng thường xuyên thay đổi.

AWS CloudWatch ServiceLens

Doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng AWS CloudWatch ServiceLens để tiến hành trực quan hóa và phân tích chi tiết về tình trạng, hiệu năng, tính sẵn sàng của các ứng dụng tại cùng một vị trí. Khi kết hợp tính năng này với chỉ số và nhật ký của AWS CloudWatch, các dấu vết từ AWS X-Ray, chúng ta sẽ có được cái nhìn toàn diện về các ứng dụng và những thành phần phụ thuộc chúng.

Qua đó, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng phát hiện ra các điểm cản trở mình về mặt hiệu năng, khám phá được nguyên nhân gốc rễ của các sự cố bên trong ứng dụng và xác định chính xác tác động của chúng đối với người dùng. 

AWS CloudWatch ServiceLens sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ các ứng dụng của mình theo 3 khía cạnh chủ đạo: theo dõi về cơ sở hạ tầng (sử dụng các chỉ số và bản ghi nhật ký để thấu hiểu được các tài nguyên hỗ trợ những ứng dụng), theo dõi về quá trình giao dịch (sử dụng các dữ liệu theo dõi nhằm thấu hiểu về các thành phần phụ thuộc lẫn nhau giữa những tài nguyên), theo dõi đối tượng người dùng cuối cùng (sử dụng việc thử nghiệm nhằm theo dõi những điểm cuối và thông báo đến doanh nghiệp mỗi khi các trải nghiệm của đối tượng người dùng cuối cùng gặp tiêu cực).

AWS CloudWatch Synthetics

Với AWS CloudWatch Synthetics, doanh nghiệp sẽ giám sát được điểm cuối của ứng dụng một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Tính năng này sẽ tiến hành kiểm tra suốt 24/7 tại những điểm cuối và cảnh báo nếu hoạt động của chúng không được như mong đợi.

Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh những hoạt động kiểm tra này nhằm biết rõ được mức độ sẵn sàng, độ trễ, quá trình giao dịch, các liên kết lỗi hoặc bị hỏng, các giai đoạn hoàn thành tác vụ, lỗi khi tải trang, quy trình hướng dẫn mang tính phức tạp, các luồng thanh toán bên trong ứng dụng,… 

Nhờ AWS CloudWatch Synthetics, AWS CloudWatch sẽ thu thập được các dữ liệu về lưu lượng truy cập trong quá trình thử nghiệm để từ đó, xác minh những trải nghiệm của người dùng một cách liên tục, ngay cả khi không có bất cứ lưu lượng truy cập nào từ phía của khách hàng bên trong các ứng dụng. Từ đó, doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát hiện ra sự cố phát sinh trước khách hàng.

Ngoài ra, AWS CloudWatch Synthetics còn hỗ trợ hoạt động giám sát REST API, các URL cũng như những nội dung trên trang web. Tính năng này sẽ tiến hành kiểm tra và phát hiện được những sự thay đổi trái phép bởi các tình huống tấn công giả mạo, các hoạt động chèn mã bất hợp pháp cũng như chèn những tập lệnh nguy hiểm vào bên trong trang web của doanh nghiệp.

RUM

AWS CloudWatch RUM hỗ trợ doanh nghiệp quan sát mặt hiệu năng tại phía máy khách của các ứng dụng, tiến hành thu thập các dữ liệu về hiệu năng ứng dụng web của máy khách gần như theo đúng thời gian thực để dựa vào đó, xác định chính xác nguyên nhân và khắc phục được sự cố.

AWS CloudWatch RUM cũng bổ sung cho các dữ liệu của Amazon CloudWatch Synthetics, giúp doanh nghiệp có thể quan sát trải nghiệm của đối tượng người dùng cuối cùng tốt hơn. Chúng ta có thể trực quan hóa các điểm bất thường về mặt hiệu năng, sử dụng các dữ liệu để khắc phục lỗi phát sinh có liên quan, ví dụ như những thông báo lỗi, phiên người dùng,… 

AWS CloudWatch RUM

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể khắc phục được nhiều vấn đề khác về mặt hiệu năng, bao gồm lỗi JavaScript, độ trễ,… AWS CloudWatch RUM giúp doanh nghiệp hiểu rõ về phạm vi tác động dành cho đối tượng người dùng cuối cùng, bao gồm cả số lượng người dùng, trình duyệt và vị trí địa lý.

AWS CloudWatch RUM còn tổng hợp các dữ liệu về hành trình người dùng bên trong các ứng dụng của doanh nghiệp để có thể xác định được các tính năng cần thiết cũng như những bản sửa lỗi nên được ưu tiên.

Hành động

Một tính năng nổi bật tiếp theo không thể không nhắc đến của AWS CloudWatch chính là khả năng hành động.

Tự động thay đổi quy mô

Auto Scaling hay khả năng tự động thay đổi quy mô của Amazon CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp có thể tự động xây dựng kế hoạch về tài nguyên và khả năng đáp ứng. Chúng ta được phép thiết lập ngưỡng cảnh báo đối với một số liệu chính và tiến hành kích hoạt một hành động tự động thay đổi quy mô sao cho phù hợp nhất.

Chẳng hạn: doanh nghiệp có thể thiết lập một quy trình công việc theo dạng tự động thay đổi quy mô nhằm tăng thêm hoặc xóa bỏ các phiên bản EC2 khác nhau dựa vào các số liệu sử dụng CPU cũng như các số liệu tối ưu chi phí tài nguyên.

Tự động phản hồi với các vấn đề thay đổi của hoạt động với AWS CloudWatch Events

AWS CloudWatch Events cập nhật một cách liên tục theo đúng thời gian thực về những sự kiện trong hệ thống nhằm mô tả chính xác, rõ ràng sự thay bên đổi trong các tài nguyên Amazon Web Services. AWS CloudWatch Events cũng hỗ trợ doanh nghiệp phản hồi một cách nhanh chóng trước các thay đổi của hoạt động đang diễn ra và bắt đầu các hành động khắc phục.

Chúng ta chỉ cần thiết lập nên các quy tắc cho hệ thống biết rằng, sự kiện nào quan trọng, đáng lưu ý đối với các ứng dụng của mình và đâu là những hành động tự động nào phù hợp với quy tắc của sự kiện đó. Chẳng hạn: doanh nghiệp có thể đặt ra các quy tắc để gọi những hàm AWS Lambda hoặc các quy tắc thông báo chủ đề cho Amazon SNS.

Cảnh báo và tự động hóa các hành động trong những cụm EKS, ECS và k8s

Đối với những cụm Amazon EKS và k8s, những thông tin nâng cao về bộ chứa sẽ cho phép doanh nghiệp thực hiện các cảnh báo dựa vào số liệu điện toán nhằm  kích hoạt các chính sách thay đổi quy mô trên nhóm tự động điều chỉnh về quy mô Amazon EC2 một cách tự động.

Song song đó, doanh nghiệp sẽ có khả năng ngừng – chấm dứt – khởi động lại – phục hồi tất cả mọi phiên bản khác nhau của Amazon EC2. Còn đối với cụm Amazon ECS, chúng ta có thể ứng dụng các chỉ số điện toán từ những dịch vụ và tác vụ của mình đối với tính năng tự động về điều chỉnh quy mô của dịch vụ.  

Hoạt động phân tích

Tiếp theo, tính năng nổi bật của AWS CloudWatch mà chúng ta không thể không nhắc đến còn là các hoạt động phân tích của dịch vụ này.

Chi tiết các dữ liệu và duy trì việc mở rộng

AWS CloudWatch cho phép doanh nghiệp theo dõi được xu hướng cũng như tính thời vụ của các dữ liệu dạng số liệu trong vòng 15 tháng (tính cả việc lưu trữ và duy trì). Qua đó, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động phân tích dựa vào các dữ liệu cũ nhằm tinh chỉnh hiệu quả việc sử dụng các tài nguyên. 

Nhờ có Amazon CloudWatch, doanh nghiệp có thể tổng hợp các số liệu về tình trạng, đảm bảo chi tiết đến từng giây, bao gồm cả các số liệu có khả năng tùy chỉnh (ví dụ như các số liệu phát sinh từ những ứng dụng on-premises của doanh nghiệp). Những dữ liệu chi tiết theo đúng thời gian thực sẽ giúp vấn đề trực quan hóa trở nên tốt hơn, dễ dàng phát hiện và theo dõi các xu hướng nhằm tối ưu hóa cả mặt hiệu năng lẫn tình trạng hoạt động của các ứng dụng.

Phép toán tùy chỉnh dành cho các số liệu

AWS CloudWatch Metric Math giúp doanh nghiệp thực hiện những phép toán trên các số liệu theo đúng các phân tích về thời gian thực và nhờ đó, chúng ta sẽ thu thập các thông tin từ những số liệu CloudWatch AWS đã có nhanh chóng, chính xác và hiểu rõ hơn về cả tình trạng hoạt động lẫn mức hiệu suất của cơ sở hạ tầng. 

Doanh nghiệp cũng có thể trực quan hóa những số liệu đã được hệ thống tính toán trong bảng điều khiển quản lý hệ thống của AWS, sau đó, thêm chúng vào trong bảng thông tin AWS CloudWatch hoặc truy xuất thông qua các hành động qua API GetMetricData. AWS CloudWatch Metric Math sẽ hỗ trợ những phép tính +, -, /, * và các hàm toán học khác nhau như: Sum, Min, Max, Average, Standard Deviation.

Phân tích nhật ký

Amazon CloudWatch Logs Insights cho phép doanh nghiệp điều khiển những thông tin khả thi từ các bản ghi nhật ký của mình nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề về vận hành và chúng ta sẽ không cần đến máy chủ cũng như khả năng quản lý phần mềm. Doanh nghiệp có thể tiến hành viết truy vấn ngay với các bộ lọc, tập hợp cũng như các biểu thức chính quy. 

Ngoài ra, chúng ta cũng dễ dàng trực quan hóa các dữ liệu theo dạng chuỗi thời gian, phân tích chuyên sâu vào mỗi sự kiện trong nhật ký và truy xuất các kết quả truy vấn đến Amazon CloudWatch Logs Insights. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ nắm bắt rõ hơn tình hình vận hành và chúng ta sẽ chỉ trả tiền cho đúng những truy vấn mà mình đang chạy.

Phân tích nhật ký

Thông qua tính năng Live Tail trong Amazon CloudWatch Logs Insights, doanh nghiệp sẽ tương tác chuyên sâu trên các bản ghi đã được thu thập của họ và nhanh chóng tìm hiểu, phân tích các dữ liệu bên trong đó. Tính năng Live Tail cũng cho phép chúng ta quan sát toàn bộ những luồng dữ liệu bản ghi của mình từ vị trí bảng điều khiển trung tâm. 

Ngoài ra, tính năng này cũng được tích hợp sẵn bên trong các công cụ triển khai hoạt động hàng ngày, công cụ hỗ trợ vận hành, điều tra bảo mật,… Live Tail còn hỗ trợ tuyệt vời cho những tính năng phân tích hiện tại trên AWS CloudWatch để giúp doanh nghiệp tiết kiệm các khoảng thời gian phát hiện và giải quyết những sự cố phát sinh, giúp chúng ta không phải phụ thuộc vào các giải pháp tùy chỉnh và những giải pháp của các bên thứ ba cho nhiều trường hợp triển khai ghi các bản ghi chuyên biệt.

Phân tích các số liệu, bản ghi cùng dấu vết bộ chứa

Các thông tin chuyên sâu, nâng cao về bộ chứa sẽ đơn giản hóa quá trình phân tích các dữ liệu mà doanh nghiệp quan sát được từ những chỉ số, bản ghi cùng những dấu vết.

Chúng sẽ đơn giản hóa các liên kết chuyên sâu từ những bảng thông tin tự động đến các sự kiện về mặt hiệu năng, các bản ghi ứng dụng (stdout/stderr), các bản ghi tùy chỉnh, những bản ghi của nhiều phiên bản Amazon EC2 đã được định sẵn, các bản ghi về mặt phẳng dữ liệu của Amazon EKS/k8s và những bản ghi về mặt phẳng điều khiển của Amazon EKS một cách chi tiết bằng thông qua ngôn ngữ truy vấn nâng cao cấp của CloudWatch Logs Insights.

Phân tích các số liệu, nhật ký cùng dấu vết Lambda

Lambda Insights sẽ đơn giản hóa quá trình phân tích các dữ liệu mà doanh nghiệp quan sát được từ những số liệu, nhật ký cũng như các dấu vết khác nhau bằng phương pháp tinh giản các liên kết sâu từ các bảng thông tin tự động, các sự kiện về mặt hiệu năng, những bản nhật ký ứng dụng, các nhật ký tùy chỉnh một cách chi tiết thông qua ngôn ngữ truy vấn cao cấp của CloudWatch Logs Insights.

Metrics Insights

AWS CloudWatch Metrics Insights chính là một công cụ hỗ trợ quá trình truy vấn nhanh chóng và linh hoạt, dựa vào SQL để cho phép doanh nghiệp xác định được những xu hướng cùng các quy luật khác nhau trong hàng triệu các số liệu đang hoạt động theo gần đúng với  thời gian thực.

AWS Metrics Insights cũng giúp doanh nghiệp tăng khả năng quan sát cơ sở hạ tầng của mình tốt hơn, nâng cao mức hiệu năng của các ứng dụng theo quy mô lớn cùng quá trình truy vấn mang tính linh hoạt cao và việc tổng hợp chỉ số một cách nhanh chóng.

Doanh nghiệp có thể sử dụng những truy vấn AWS Metrics Insights nhằm tạo ra các hình ảnh trực quan mạnh mẽ, từ đó, hỗ trợ chúng ta theo dõi và xác định một cách chủ động và nhanh chóng những sự cố phát sinh và giảm MTTR. 

Evidently

Tính năng AWS CloudWatch Evidently giúp doanh nghiệp tiến hành được những thử nghiệmxác định chính xác được đâu là hậu quả mà mình không mong muốn trước khi đưa các tính năng mới được thêm vào ra sử dụng chính.

Qua đó, chúng ta sẽ giảm thiểu các rủi ro có liên quan đến hoạt động triển khai các tính năng mới này. Ngoài ra, Evidently còn cho phép doanh nghiệp xác thực được hiệu quả của những tính năng mới trên tất cả các ứng dụng trước khi bắt đầu phát hành, giúp cho hoạt động phát hành diễn ra an toàn hơn rất nhiều. 

Khi ra mắt một tính năng mới nào đó, doanh nghiệp có thể mang chúng đến với một lượng người dùng nhỏ trước, sau đó, tiến hành theo dõi những số liệu chính, bao gồm khoảng thời gian tải hay tỷ lệ chuyển đổi, cuối cùng, chúng ta mới tiến hành gia tăng lưu lượng truy cập. Evidently cũng cho phép doanh nghiệp có thể thử nhiều thiết kế khác nhau, tiến hành thu thập dữ liệu của các đối tượng người dùng và đưa ra những thiết kế đạt hiệu quả cao nhất trong suốt quá trình sản xuất. 

Contributor Insights

Hiện nay, AWS CloudWatch còn tích hợp cả tính năng Contributor Insights – một công cụ giúp phân tích các dữ liệu theo dạng chuỗi thời gian nhằm cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin về những yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến mặt hiệu suất trong hệ thống.

Sau khi được thiết lập, tính năng Contributor Insights sẽ vận hành liên tục và tự động mà không cần đến sự can thiệp của người dùng. Nhờ đó, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng tách biệt, tiến hành chẩn đoán và dễ dàng hơn khi khắc phục các sự cố trong sự kiện vận hành. 

Contributor Insights cũng giúp chúng ta hiểu được các đối tượng hay những yếu tố nào đang có sự ảnh hưởng đến hệ thống và hiệu năng của các ứng dụng (VD: như một tài khoản người dùng, một tài nguyên hoặc một lệnh gọi API cụ thể nào đó). Việc này sẽ giúp doanh nghiệp xác định những thành phần lạ, tìm ra được các quy luật về lưu lượng truy cập sở hữu tác động mạnh nhất nhất đến mình cũng như xếp hạng các quy trình hệ thống đã được triển khai nhiều nhất. 

Contributor Insights

Doanh nghiệp có thể thiết lập nên những quy tắc thông tin nâng cao về các đối tượng đóng góp nhằm đánh giá được quy luật bên trong các sự kiện ghi với cấu trúc khi chúng được gửi đến AWS CloudWatch Logs, bao gồm: bản ghi từ những dịch vụ Amazon Web Services, chẳng hạn như AWS CloudTrail, Amazon VPC, AWS API Gateway.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thiết lập về tất cả các bản ghi có khả năng tùy chỉnh mà những dịch vụ hoặc các máy chủ on-premises của mình gửi đến, chẳng hạn như bản ghi truy cập Apache cùng những đám mây khác. 

Tuân thủ an toàn và bảo mật

Cuối cùng, tính năng nổi bật của AWS còn là tuân thủ an toàn và bảo mật cao. Amazon CloudWatch được các nhà phát hành tích hợp với dịch vụ AWS IAM, giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát được người dùng cùng các tài nguyên nào sẽ được phép truy cập những dữ liệu của chúng ta theo các phương thức khác nhau nào.

AWS CloudWatch Logs tuân thủ theo FedRamp và PCI, các dữ liệu sẽ được mã hóa trong quá trình lưu trữ và truyền tải. Doanh nghiệp có thể triển khai tính năng mã hóa từ AWS KMS nhằm mã hóa những nhóm bản ghi khác nhau, từ đó, nâng cao tính an toàn bảo mật và tuân thủ. 

Tính năng bảo vệ các dữ liệu này của AWS CloudWatch Logs sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng chính sách bảo vệ an toàn các dữ liệu nhạy cảm để chúng không bị các hệ thống và ứng dụng ghi lại. Tính năng này sẽ tự động xác định và tiến hành che chắn các thông tin, dữ liệu nhạy cảm bên trong bản ghi của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng máy học ML và so sánh khả năng khớp mẫu dựa trên chính những chính sách mà chúng ta đã xác định.

Lợi ích doanh nghiệp nhận được khi sử dụng AWS CloudWatch

Sau khi đã hiểu rõ về các tính năng nổi bật của AWS CloudWatch là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết về lợi ích mà chúng ta nhận được khi sử dụng dịch vụ CloudWatch AWS là gì nhé:

 • AWS CloudWatch giúp doanh nghiệp có thể trực quan hóa và phân tích các dữ liệu thông qua khả năng quan sát một cách toàn diện. Chúng ta sẽ dễ dàng thu thập đầy đủ, tiến hành truy cập và phân tích các dữ liệu ứng dụng cũng như những tài nguyên của mình nhờ vào các công cụ có khả năng trực quan hóa mạnh mẽ của dịch vụ này.
 • Khả năng tự động hóa của AWS CloudWatch giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn rất nhiều. Việc cải thiện hiệu quả trong quá trình vận hành này sẽ được tiến hành thông qua các cảnh báo cũng như những hành động tự động đã được hệ thống thiết lập sẵn để có thể kích hoạt tại các ngưỡng định trước.
 • Doanh nghiệp sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái nhìn mang tính tổng hợp về những dịch vụ AWS hoặc những tài nguyên khác. Hệ thống của Amazon CloudWatch tích hợp liền mạch cùng hơn 70 dịch vụ AWS giúp doanh nghiệp có thể đơn giản hóa về khả năng điều chỉnh – giảm sát quy mô. 
 • Doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát một cách chủ động nhằm nắm bắt được các thông tin hữu ích, chuyên sâu để từ đó, cải thiện được những trải nghiệm của các đối tượng người dùng cuối cùng. Hệ thống của Amazon CloudWatch sẽ khắc phục các vấn đề vận hành thông qua các thông tin hữu ích, chuyên sâu được rút ra từ những bản ghi cùng đầy đủ các chỉ số bên trong bảng thông tin của CloudWatch AWS.

Trường hợp nào doanh nghiệp nên sử dụng AWS CloudWatch

Cuối cùng, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu về các trường hợp chúng ta nên sử dụng dịch vụ AWS CloudWatch là gì nhé!

Trường hợp nào doanh nghiệp nên sử dụng AWS CloudWatch
 • Doanh nghiệp có nhu cầu giám sát hiệu năng của các ứng dụng: AWS CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp trực quan hóa các dữ liệu về hiệu suất, tạo nên những cảnh báo cùng các liên kết dữ liệu để có thể tăng độ thấu hiểu và giải quyết dứt điểm nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề khác nhau về mặt hiệu suất bên trong các tài nguyên AWS của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp muốn thực hiện việc phân tích về các nguyên nhân gốc rễ: AWS CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp phân tích các số liệu, nhật ký và những yêu cầu khác nhau của người dùng để có thể gia tăng tốc độ gỡ lỗi, đồng thời, giảm thiểu khoản thời gian trung bình tổng thể cho việc giải quyết các lỗi này.
 • Doanh nghiệp muốn tối ưu hóa các tài nguyên một cách chủ động: AWS CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình lập kế hoạch về các tài nguyên và tối thiểu hóa các chi phí thông qua việc thiết lập những hành động sẽ xảy ra trong trường hợp hệ thống đạt đến một ngưỡng dựa vào các thông số kỹ thuật hoặc dựa trên mô hình máy học của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu kiểm thử các ảnh hưởng trên trang web: AWS CloudWatch sẽ giúp doanh nghiệp nghiên cứu chính xác xem thời điểm trang web của chúng ta bị ảnh hưởng là khi nào và ảnh hưởng này sẽ kéo dài trong bao lâu nhờ vào những ảnh chụp màn hình, các nhật ký ghi lại cũng như những yêu cầu của trang web bất cứ lúc nào.

Kết luận

Qua bài viết trên, doanh nghiệp đã hiểu được AWS CloudWatch là gì, lợi ích cùng các tính năng nổi bật và xem xét trường hợp nào, chúng ta nên sử dụng Amazon CloudWatch. Nhờ các tính năng hữu ích của dịch vụ AWS CloudWatch, doanh nghiệp sẽ tăng khả năng tổng hợp, giám sát, hành động, phân tích và đảm bảo bảo mật an toàn hiệu quả hơn rất nhiều.

Để cập nhật nhanh những xu hướng chuyển đổi số trong kinh doanh mới nhất năm 2024 cũng như tìm hiểu thêm về các dịch vụ hữu ích của Amazon Web Services, doanh nghiệp hãy theo dõi ngay những bài viết mới nhất của Magenest nhé!

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.

Dẫn đầu cuộc chơi
thương mại điện tử B2B
eBook giúp doanh nghiệp B2B triển khai thành công chiến lược TMĐT, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.