AWS Free Tier là gì? Một số dịch vụ chính mà AWS Free Tier hỗ trợ

AWS Free Tier là dịch vụ của Amazon Web Services, cho phép người dùng mới đăng ký có thể miễn phí trải nghiệm một cách thực tế với những sản phẩm và dịch vụ được AWS xây dựng và phát triển, chẳng hạn như Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Lambda, Amazon CloudWatch, Amazon Redshift,… Hiểu AWS Free Tier là gì và đâu là các loại hình dịch vụ ưu đãi của AWS Free Tier ứng với các sản phẩm và dịch vụ của AWS, doanh nghiệp sẽ đưa ra được những kế hoạch trải nghiệm thử và có được quyết định chính xác xem chúng ta có nên triển khai thực tế về lâu dài trong các hoạt động của mình không. 

Trong bài viết này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết xem AWS Free Tier là gì, các loại hình dịch vụ ưu đãi, điều kiện sử dụng cũng như các sản phẩm và dịch vụ của AWS được AWS Free Tier hỗ trợ bao gồm những gì nhé!

AWS Free Tier là gì?

AWS Free Tier là một dịch vụ Amazon Web Services hỗ trợ người dùng có thể dễ dàng nghiên cứu, tìm hiểu và trải nghiệm thử một cách miễn phí những dịch vụ của AWS theo đúng các mức giới hạn được từng dịch vụ quy định riêng. 

AWS Free Tier là gì?

AWS Free Tier bao gồm ba loại hình dịch vụ là: miễn phí trong 12 tháng, luôn luôn miễn phí và bản dùng thử miễn phí trong ngắn hạn. Thông tin chi tiết về những loại hình dịch vụ được AWS Free Tier cung cấp miễn phí cũng như mức giới hạn của chúng sẽ được hiển thị một cách chi tiết bên trong từng thẻ dịch vụ tại trang thông tin về AWS Free Tier. Trong trường hợp dung lượng sử dụng của các ứng dụng này vượt quá giới hạn quy định của AWS Free Tier, người dùng chỉ cần chi trả mức chi phí dịch vụ tiêu chuẩn và theo đúng mức mà chúng ta đã sử dụng. Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về mức chi phí này ở trang thông tin chi tiết của dịch vụ AWS Free Tier.

Các loại hình dịch vụ AWS Free Tier là gì

Sau khi đã hiểu khái niệm AWS Free Tier là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu về các loại hình dịch vụ AWS Free Tier là gì nhé!

Các loại hình dịch vụ AWS Free Tier sẽ áp dụng đối với những dịch vụ thành viên trên những cơ sở hạ tầng toàn cầu của Amazon Web Services. Mức sử dụng miễn phí của người dùng theo Amazon Free Tier sẽ được tính toán theo từng tháng trên phạm vi tất cả những khu vực và chúng cũng sẽ được tính toán một cách tự động vào hóa đơn của người dùng. Một điều lưu ý ở đây, mức sử dụng miễn phí này sẽ không được cộng dồn. 

Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, Amazon Free Tier sẽ không được AWS cung cấp tại những Khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ), chỉ trừ ưu đãi dành cho dịch vụ AWS Lambda.

Các loại hình dịch vụ AWS Free Tier là gì

Sau đây chính là 3 loại loại hình dịch vụ AWS Free Tier, bao gồm: miễn phí trong 12 tháng, luôn luôn miễn phí và bản dùng thử miễn phí trong ngắn hạn. 

Miễn phí trong 12 tháng

Loại hình dịch vụ AWS Free Tier đầu tiên chính là miễn phí trong vòng 12 tháng. Những dịch vụ Amazon Web Services thuộc bậc miễn phí này sẽ chỉ được khả dụng với các đối tượng khách hàng mới sử dụng AWS và sẽ chỉ khả dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày khách hàng này đăng ký sử dụng dịch vụ AWS. Khi đã hết 12 tháng được sử dụng miễn phí hoặc nếu dung lượng sử dụng dành cho các ứng dụng của người dùng đã vượt quá quy định của amazon free tier, chúng ta cũng chỉ phải chi trả mức chi phí dịch vụ mà mình đã sử dụng theo tiêu chuẩn của từng dịch vụ riêng biệt. 

Luôn luôn miễn phí

Tiếp theo, một loại hình dịch vụ AWS Free Tier khác chính là luôn luôn miễn phí. Những dịch vụ thuộc bậc miễn phí này sẽ không hết hạn tự động sau khi đã kết thúc khoảng thời gian 12 tháng được miễn phí. Loại hình dịch vụ AWS Free Tier này vẫn sẽ khả dụng và không giới hạn đối với cả các đối tượng khách hàng mới lẫn các khách hàng hiện tại của Amazon Web Services.

Bản dùng thử miễn phí

Loại hình dịch vụ AWS Free Tier cuối cùng chính là các bản dùng thử miễn phí. Những dịch vụ thuộc bậc miễn phí này sẽ bao gồm các ưu đãi về bản dùng thử trong khoảng thời gian ngắn hạn và bắt đầu từ thời điểm mà khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu tiên. Sau khi đã hết khoảng thời gian miễn phí dùng thử này, chúng ta sẽ chỉ cần chi trả mức chi phí dịch vụ tiêu chuẩn và theo đúng mức mà mình đã sử dụng.

Điều kiện để sử dụng AWS Free Tier là gì

Sau khi đã hiểu về các loại hình dịch vụ AWS Free Tier là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết về điều kiện để chúng ta có thể sử dụng AWS Free Tier là gì nhé!

AWS Free Tier được phát hành dành cho tất cả các đối tượng khách hàng, đặc biệt trong đó chính là các khách hàng sinh viên, những doanh nhân và các doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra, những công ty nằm trong danh sách Fortune 500 cũng chính là một đối tượng khách hàng không thể thiếu của AWS Free Tier. 

Điều kiện để sử dụng AWS Free Tier là gì

Nếu người dùng sở hữu liên kết đến AWS Organizations, chỉ có một tài khoản bên trong tổ chức mới được hưởng các ưu đãi của AWS Free Tier. Để có thể tính toán được mức độ và dung lượng sử dụng các dịch vụ AWS đã áp dụng bất cứ ưu đãi nào của AWS Organizations, AWS Free Tier sẽ tiến hành tính toán theo cách gộp dung lượng sử dụng trên toàn bộ những tài khoản bên trong AWS Organizations. Lúc này, người dùng sẽ được tính theo mức chi phí tiêu chuẩn đối với việc sử dụng các dịch vụ AWS nếu AWS Free Tier xác định rằng người dùng không đủ điều kiện áp dụng AWS Free Tier hoặc đã bị vượt quá mức giới hạn cho một dịch vụ cụ thể nào đó trong các dịch vụ Amazon Web Services.

Một số dịch vụ chính mà AWS Free Tier hỗ trợ

Hiện nay, AWS Free Tier cung cấp cho người dùng hơn 100 dịch vụ AWS với từng bậc miễn phí khác nhau. Trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu một số dịch vụ chính được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì nhé!

Loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng

Đầu tiên, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng mà AWS Free Tier hỗ trợ người dùng.

Loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng

Một số dịch vụ chính này bao gồm: Amazon EC2, Amazon S3, AWS API Gateway, Amazon RDS, Amazon Cloud Directory…

Amazon EC2

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon EC2 bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Miễn phí trong 12 tháng.
 • Miễn phí 750 giờ/tháng. Trong đó, người dùng sẽ có 750 giờ/tháng này để triển khai phiên bản t2.micro hoặc phiên bản t3.micro trên hệ điều hành Linux, RHEL hay SLES tùy vào khu vực mỗi tháng. Mặt khác, người dùng cũng có thể tận dụng 750 giờ/tháng này để sử dụng phiên bản t2.micro hoặc phiên bản t3.micro trên hệ điều hành Windows tùy vào khu vực mỗi tháng
 • Quy mô công suất điện toán trên đám mây vô cùng linh hoạt.

Amazon S3

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon S3 bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Miễn phí trong 12 tháng.
 • Cơ sở hạ tầng được dùng để lưu trữ các đối tượng an toàn bảo mật, ổn định và đảm bảo khả năng thay đổi được quy mô.
 • Dung lượng lưu trữ 5GB tiêu chuẩn.
 • 20,000 yêu cầu Get và 2,000 yêu cầu Put.

AWS API Gateway

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ AWS API Gateway bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Miễn phí trong 12 tháng.
 • Hỗ trợ tính năng phát hành, duy trì, triển khai giám sát và bảo mật an toàn kết nối API tại mọi quy mô.
 • Có đến 1,000,000 lệnh gọi API trong mỗi tháng.

Amazon RDS

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon RDS bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Miễn phí trong 12 tháng.
 • Dịch vụ các cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý đối với PostgreSQL, MySQL, SQL Server hoặc MariaDB.
 • Người dùng sẽ có 750 giờ để sử dụng những phiên bản db.t2.micro, db.t3.micro cũng như db.t4g.micro một vùng sẵn sàng thuộc dịch vụ Amazon RDS để chạy các cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MySQL và MariaDB mỗi tháng (hay còn gọi là những công cụ DB được áp dụng).
 • Dung lượng 20GB SSD đối với kho lưu trữ các dữ liệu và dung lượng lưu trữ 20GB dành cho quá trình sao lưu và kết xuất một cách nhanh chóng các cơ sở dữ liệu.

Amazon Cloud Directory

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ miễn phí trong 12 tháng được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon Cloud Directory bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Miễn phí trong 12 tháng.
 • Hỗ trợ dịch vụ xây dựng thư mục đối với đám mây và dịch vụ này được quản lý theo dạng toàn phần dành cho các dữ liệu đa phân tầng.
 • Hỗ trợ dung lượng lưu trữ đến 1GB trong mỗi tháng.
 • Có đến 10,000 lệnh gọi API đọc cũng như lệnh gọi API ghi được kết hợp với nhau vô cùng ổn định trong mỗi tháng

Loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí 

Đầu tiên, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí mà AWS Free Tier hỗ trợ người dùng.

Loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí 

Một số dịch vụ chính này bao gồm: Amazon Cognito, Amazon DynamoDB, AWS Lambda, Amazon CloudWatch, Amazon CloudFront,…

Amazon Cognito

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon Cognito bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Luôn luôn miễn phí.
 • Khả năng đăng ký, đăng nhập và kiểm soát được lưu lượng truy cập người dùng truy cập một cách đơn giản và đảm bảo an toàn bảo mật.
 • Tính năng Your User Pool trong dịch vụ Amazon Cognito sở hữu bậc miễn phí với mức 50,000 MAU cho mỗi tháng
 • Dung lượng lưu trữ 10GB đồng bộ trên đám mây và mức dung lượng này sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng sau khi người dùng tiến hành đăng ký.
 • Có đến 1,000,000 hoạt động đồng bộ trong mỗi tháng và số lượng các hoạt động này sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng sau khi người dùng tiến hành đăng ký.

Amazon DynamoDB

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon DynamoDB bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Luôn luôn miễn phí.
 • Cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt và vô cùng nhanh chóng với khả năng thay đổi về quy mô một cách trơn tru.
 • Dung lượng lưu trữ 25GB.
 • Cung cấp 25 đơn vị dung lượng ghi (hay còn gọi là WCU) và cung cấp 25 đơn vị dung lượng đọc (hay còn gọi là RCU).
 • Đủ khả năng để có thể xử lý lên đến 200 triệu yêu cầu trong mỗi tháng.

AWS Lambda

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ AWS Lambda bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Luôn luôn miễn phí.
 • Dịch vụ điện toán vận hành mã sẽ giúp người dùng có thể phản hồi những sự kiện và có thể tự động quản lý được các tài nguyên điện toán đám mây.
 • Cung cấp đến 1,000,000 yêu cầu miễn phí trong mỗi tháng.
 • Đảm bảo tối đa 3.2 triệu giây đối với thời gian điện toán đám mây trong mỗi tháng.

Amazon CloudWatch

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon CloudWatch bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Luôn luôn miễn phí.
 • Tính năng giám sát chặt chẽ những ứng dụng cùng các tài nguyên đám mây Amazon Web Services.
 • Có đến 10 chỉ số tùy chỉnh cùng 10 cảnh báo.
 • Có đến 1,000,000 yêu cầu kết nối API.
 • 5GB dành cho các hoạt động thu nạp các dữ liệu dạng nhật ký ghi lại và 5GB dành cho các hoạt động lưu trữ dữ liệu dạng nhật ký ghi lại.
 • Tích hợp 3 bảng thông tin chi tiết với tối đa đến 50 chỉ số trong mỗi tháng.

Amazon CloudFront

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ luôn luôn miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon CloudFront bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Luôn luôn miễn phí.
 • Hỗ trợ dịch vụ web có vai trò phân phối các nội dung đến với những đối tượng người dùng cuối cùng với mức độ trễ thấp cùng tốc độ truyền tải cao.
 • Có đến 1TB truyền các dữ liệu ra.
 • Có đến 10,000,000 yêu cầu HTTP hay HTTPS.
 • Có đến 2,000,000 các lệnh gọi hàm CloudFront.

Loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí

Đầu tiên, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí trong ngắn hạn mà AWS Free Tier hỗ trợ người dùng.

Loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí

Một số dịch vụ chính này bao gồm: Amazon Redshift, Amazon Lightsail,…

Amazon Redshift

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon Redshift bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Bản dùng thử miễn phí trong khoảng thời gian 2 tháng.
 • Kho dữ liệu hoạt động nhanh chóng, đơn giản và đảm bảo tiết kiệm hiệu quả chi phí.
 • Người dùng sẽ có 750 giờ để sử dụng nút DC2.Large cho mỗi tháng và khả năng này sẽ được áp dụng trong vòng 2 tháng dùng thử.

Amazon Lightsail

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon Lightsail bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Bản dùng thử miễn phí trong khoảng thời gian 3 tháng.
 • Dịch vụ Amazon Lightsail dùng thử hỗ trợ chúng ta dễ dàng sở hữu cho mình một máy chủ riêng ảo – yếu tố mà chúng ta cần để có thể khởi đầu dự án của mình trên Amazon Web Services với điện toán đám mây, mức dung lượng lưu trữ cũng như các kết nối mạng.
 • Khách hàng mới đăng ký dùng thử dịch vụ Amazon Lightsail sẽ được miễn phí sử dụng trong khoảng thời gian có giới hạn lên đến 90 ngày.
 • 3 tháng miễn phí dùng thử những gói dịch vụ với mức phí $3,50/tháng, $5/tháng$10/ tháng trong trường hợp người dùng sử dụng hệ điều hành Linux/ Unix.
 • 3 tháng miễn phí dùng thử những gói dịch vụ với mức phí $8/tháng, $12/tháng$20/tháng trong trường hợp người dùng sử dụng hệ điều hành Windows.
 • 3 tháng miễn phí dùng thử gói dịch vụ với mức phí $10/nút đối với dịch vụ bộ chứa
 • 3 tháng miễn phí dùng thử gói dịch vụ cơ sở dữ liệu với mức phí $15 đối với dịch vụ cơ sở dữ liệu.

Amazon Inspector

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon Inspector bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Bản dùng thử miễn phí trong vòng 15 ngày.
 • Có khả năng khám phá một cách tự động và tiến hành quét những khối lượng công việc khác nhau để có thể tìm ra được các lỗ hổng.
 • Miễn phí dùng thử không giới hạn dành cho các tài khoản mới trong 15 ngày theo quy định.

Amazon Macie

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon Macie bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Bản dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày.
 • Khám phá và đánh giá các dữ liệu nhạy cảm một cách tự động dành cho tính năng bảo mật an toàn của Amazon S3.
 • Có đến 1GB được xử lý nhờ vào công cụ phân loại các nội dung của dịch vụ.
 • Hỗ trợ đến 100,000 sự kiện.

Amazon SageMaker

Tìm hiểu một số dịch vụ chính thuộc loại hình dịch vụ bản dùng thử miễn phí được hỗ trợ bởi AWS Free Tier là gì, chúng ta thấy thông tin chi tiết về Free Tier của dịch vụ Amazon SageMaker bao gồm:

 • Bậc miễn phí: Bản dùng thử miễn phí trong vòng 2 tháng.
 • Hỗ trợ công nghệ máy học machine learning dành cho tất cả các nhà phát triển cũng như những nhà khoa học dữ liệu.
 • Có đến 250 giờ sử dụng ml.t3.medium trong sổ ghi chép Studio từng tháng hoặc 250 giờ triển khai ml.t2.medium cũng như ml.t3.medium trên những phiên bản sổ ghi chép theo đúng nhu cầu của riêng người dùng từng tháng.
 • Có đến 25 giờ triển khai ml.m5.4xlarge trong SageMaker Data Wrangler tính theo mỗi tháng.
 • Hỗ trợ 10 triệu đơn vị viết10 triệu đơn vị đọc cũng như dung lượng lưu trữ lên đến 25GB trong kho tính năng SageMaker theo từng tháng.
 • Hỗ trợ 50 giờ sử dụng những phiên bản m4.xlarge hoặc m5.xlarge cho việc đào tạo theo từng tháng.
 • Hỗ trợ 125 giờ sử dụng những phiên bản m4.xlarge hoặc m5.xlarge cho việc suy luận theo từng tháng.

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng AWS Free Tier

Trong phần cuối cùng, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu xem làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ Amazon Free Tier nhé!

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng AWS Free Tier
 • Đăng ký tài khoản Amazon Web Services miễn phí: Bước đầu tiên, người dùng cần tạo cho mình một tài khoản AWS riêng biệt. Quá trình tạo tài khoản AWS này hoàn toàn miễn phí và ngay sau đó, hệ thống sẽ cấp cho chúng ta quyền sử dụng ưu đãi AWS Free Tier.
 • Xem xét các bảng hướng dẫn của hệ thống: Bước tiếp theo, người dùng cần xem xét và tìm hiểu cẩn thận các bảng hướng dẫn chi tiết để chúng ta có thể triển khai trong thực tế một cách nhanh chóng, dễ dàng và linh hoạt đối với nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.
 • Bắt đầu xây dựng các yếu tố trong bảng điều khiển: Người dùng cũng cần xây dựng cho chính mình các giải pháp sản xuất để đảm bảo sự nhanh chóng và dễ dàng cho quá trình triển khai ngay sau khi chúng ta đã sẵn sàng.
 • Khởi đầu với trung tâm tài nguyên: Bên cạnh đó, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những hướng dẫn khi bắt đầu, các hướng dẫn thực hành chi tiết cũng như đa dạng các kiến thức hữu ích về điện toán đám mây.
 • Tham khảo trung tâm dành cho các nhà phát triển: Bước tiếp theo, người dùng sẽ cần phải tham khảo chi tiết, cẩn thận trung tâm dành cho các nhà phát triển của Amazon Web Services. Trung tâm dành cho các nhà phát triển sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ hơn các công cụ phát triển cũng như những tài nguyên học tập để từ đó, nâng tầm đáng kể các kỹ năng thực tiễn của chúng ta trên AWS.
 • Tham gia các cộng đồng hỗ trợ: Cuối cùng, người dùng nên mở rộng kết nối với cộng đồng những người sử dụng hệ sinh thái Amazon Web Services để có thể giúp chúng ta phát triển đáng kể các nghiệp vụ và kỹ năng của mình trong các hoạt động điện toán đám mây.

Kết luận

Qua bài viết này, doanh nghiệp đã hiểu được khái niệm AWS Free Tier là gì, các loại hình dịch vụ ưu đãi, điều kiện sử dụng cũng như các sản phẩm và dịch vụ của AWS được AWS Free Tier hỗ trợ bao gồm những gì. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đưa ra được những kế hoạch trải nghiệm thử và có được quyết định chính xác xem chúng ta có nên triển khai thực tế về lâu dài trong các hoạt động của mình không.

Ngoài ra, để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hữu ích về các dịch vụ Amazon Web Services cũng như các thông tin được cập nhật mới nhất về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, doanh nghiệp hãy đăng ký theo dõi các bài viết mới nhất của Magenest ngay nhé!

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.

Dẫn đầu cuộc chơi
thương mại điện tử B2B
eBook giúp doanh nghiệp B2B triển khai thành công chiến lược TMĐT, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.