AWS CloudTrail là gì? Cách thức hoạt động của AWS CloudTrail

AWS CloudTrail là một dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc theo dõi tất cả các hoạt động của người dùng cũng như mức độ sử dụng kết nối API trên AWS, bên trong môi trường kết hợp cũng như môi trường đa đám mây. Ngoài ra, hiểu cách hoạt động của AWS CloudTrail là gì và triển khai đúng cách, doanh nghiệp sẽ dễ dàng phát hiện được những lượt truy cập trái phép và có các giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.

Trong bài viết này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết về khái niệm cùng những đặc điểm nổi bật của AWS CloudTrail là gì, cách thức hoạt động, những lợi ích tuyệt vời, các tính năng nổi bật cũng như trong những trường hợp nào, chúng ta nên sử dụng dịch vụ này nhé!

AWS CloudTrail là gì?

AWS CloudTrail là dịch vụ AWS cho phép doanh nghiệp tiến hành việc kiểm tra, giám sát vấn đề an toàn bảo mật và khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành bằng cách theo dõi chặt chẽ các hoạt động của người dùng cũng như mức độ sử dụng kết nối API của họ trong cả môi trường kết hợp lẫn môi trường đa đám mây. 

AWS CloudTrail sẽ ghi lại nhật ký, liên tục theo dõi, kiểm soát và lưu giữ các hoạt động của những tài khoản có liên quan đến các hành động diễn ra trên cơ sở hạ tầng AWS của doanh nghiệp. Từ đó, chúng ta có thể kiểm soát được những hoạt động lưu trữ, phân tích và khắc phục trong hệ thống của mình một cách hiệu quả.

Khái niệm AWS CloudTrail là gì?

Sau đây là đặc điểm đáng lưu ý cho doanh nghiệp về dịch vụ AWS CloudTrail:

 • Thông qua giải pháp AWS CloudTrail, doanh nghiệp sẽ tránh được những vi phạm nhờ việc sử dụng nhật ký CloudTrail nhằm chứng minh các hoạt động cam kết tuân thủ quy định PCI, SOC và HIPAA.
 • AWS CloudTrail sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện vấn đề an toàn bảo mật thông qua phương thức ghi lại những sự kiện và các hoạt động từ phía người dùng, song song đó là thiết lập những quy tắc trong luồng công việc một cách tự động với Amazon EventBridge.
 • Khi triển khai dịch vụ AWS CloudTrail, doanh nghiệp có thể ghi lại và hợp nhất toàn bộ các hoạt động từ phía người dùng lẫn quá trình họ sử dụng kết nối API trên những tài khoản và các khu vực AWS thuộc cùng một nền tảng duy nhất và được tiến hành kiểm soát tập trung.

Cách thức hoạt động của AWS CloudTrail là gì?

Sau khi hiểu rõ về khái niệm cùng những đặc điểm nổi bật của AWS CloudTrail là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết về cách thức hoạt động của AWS CloudTrail là gì nhé. 

Đầu tiên, CloudTrail AWS ghi lại cho doanh nghiệp 2 loại sự kiện CloudTrail, bao gồm:

 • Logging management events: ghi lại các hành động thuộc mặt phẳng điều khiển dành cho các tài nguyên, bao gồm hoạt động tạo hoặc xóa bỏ những vùng lưu trữ của Amazon S3.
 • Logging data events: ghi lại các hành động thuộc mặt phẳng dữ liệu bên trong các tài nguyên, bao gồm hoạt động đọc hoặc ghi lại các đối tượng Amazon S3.

Tiếp theo, AWS CloudTrail còn có thể nhập các dữ liệu thông qua việc tích hợp gốc cùng những dịch vụ Amazon Web Services khác:

 • Concepts: ghi lại lịch sử của cấu hình các tài nguyên và lịch sử việc tuân thủ các tài nguyên được đánh giá thông qua những quy tắc bên trong AWS Config.
 • Evidence finder: có chứa những thông tin cần thiết giúp cho việc chứng minh quá trình tuân thủ theo đúng các yêu cầu đã được quy định và kiểm soát bên trong trình quản lý kiểm tra.
Cách thức hoạt động của AWS CloudTrail là gì?

Cuối cùng, CloudTrail AWS còn sử dụng những nguồn sự kiện này bên trong 3 tính năng quan trọng là lịch sử sự kiện, CloudTrail lake cùng tính năng trail. Doanh nghiệp có thể triển khai những tính năng này theo dạng kết hợp với nhau hoặc theo dạng triển khai độc lập.

Tính năng Event History: AWS CloudTrail sẽ dùng tính năng lịch sử sự kiện này để cung cấp cho doanh nghiệp các bản ghi có khả năng xem, tìm kiếm, tải xuống cũng như không thể thực hiện những thay đổi về các sự kiện quản lý, kiểm soát trong vòng 90 ngày qua tại một khu vực AWS nhất định. Để xem lịch sử sự kiện trong CloudTrail, chúng ta sẽ không phải mất phí.

Tính năng CloudTrail lake: Đây chính là data lake được AWS CloudTrail quản lý nhằm ghi lại, lưu trữ, truy cập cũng như phân tích về các hoạt động của người dùng và mức sử dụng kết nối API trên AWS dành cho những mục đích kiểm tra và an toàn bảo mật.

Doanh nghiệp có thể tiến hành tổng hợp, đảm bảo quá trình trực quan hóa, các hoạt động truy vấn và lưu trữ theo dạng bất biến cho bản ghi các hoạt động của chúng ta từ nguồn AWS lẫn không thuộc nguồn AWS.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể nhập bất cứ bản ghi CloudTrail AWS nào hiện có từ Amazon S3 vào bên trong kho dữ liệu sự kiện của CloudTrail lake hiện đang có hoặc kho mới nhất. Không những vậy, chúng ta cũng dễ dàng bật tính năng thông tin chuyên sâu về dịch vụ AWS CloudTrail tại kho dữ liệu các sự kiện hiện đang ghi lại những sự kiện quản lý AWS CloudTrail.

Nhờ đó, chúng ta sẽ phát hiện được các hoạt động bất thường, chẳng hạn như vấn đề tăng đột biến của mức độ cung cấp các tài nguyên hoặc những khoảng trống bên trong các hoạt động định kỳ. Thông qua CloudTrail lake, doanh nghiệp sẽ dễ dàng trực quan hóa những xu hướng hàng đầu hiện nay của các sự kiện AWS CloudTrail tại bảng thông tin quản trị sẵn có bên trong bảng điều khiển hệ thống CloudTrail AWS.

Tính năng CloudTrail trails: Đây chính là tính năng ghi lại những hoạt động bên trong tài khoản AWS thành một bản ghi, sau đó, AWS CloudTrail sẽ gửi và lưu trữ các sự kiện này bên trong Amazon S3 với các tùy chọn gửi đến bản ghi AWS CloudWatch và AWS EventBridge.

Các sự kiện này sẽ được chuyển vào những giải pháp kiểm soát an toàn bảo mật của doanh nghiệp. Chúng ta có thể triển khai những giải pháp của các bên thứ ba hoặc những giải pháp như Amazon Athena nhằm tiến hành tìm kiếm và phân tích chính xác các bản ghi đã được CloudTrail AWS ghi lại.

Các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì?

Sau khi hiểu về cách thức hoạt động của AWS CloudTrail là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu về các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì nhé!

Lịch sử sự kiện luôn được bật

Đầu tiên, để trả lời cho câu hỏi các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì, chúng ta không thể không nhắc đến lịch sử sự kiện luôn được bật. Lịch sử sự kiện AWS CloudTrail sẽ luôn được bật trên toàn bộ các tài khoản AWS cũng như tất cả những sự kiện kiểm soát bản ghi bên trong các dịch vụ AWS mà doanh nghiệp không cần phải tốn thời gian và công sức thiết lập theo cách thủ công.

Doanh nghiệp có thể theo dõi, tìm kiếm và tải xuống hoàn toàn miễn phí lịch sử những sự kiện kiểm soát tài khoản AWS của mình trong vòng 90 ngày gần đây nhất thông qua bảng điều khiển hệ thống của AWS CloudTrail hoặc nhờ vào việc sử dụng kết nối API sự kiện tra cứu AWS CloudTrail.

Khả năng lưu trữ, theo dõi và kiểm soát

Tính năng nổi bật tiếp theo của AWS CloudTrail chính là khả năng lưu trữ, theo dõi và kiểm soát. Doanh nghiệp có thể gửi những sự kiện về dữ liệu và thực hiện việc quản lý một cách liên tục đến Amazon S3 và đến bản ghi của AWS CloudWatch nhờ vào hoạt động tạo ra các trail. Bằng phương thức này, chúng ta sẽ đạt được đầy đủ các chi tiết về sự kiện và có thể dễ dàng xuất – lưu trữ những sự kiện khác nhau tùy vào nhu cầu.

Ngoài ra, CloudTrail chính là data lake kiểm tra và đảm bảo an toàn bảo mật được quản lý, do đó, những sự kiện của doanh nghiệp (bao gồm những sự kiện về hoạt động quản lý, các sự kiện về dữ liệu, những mục được cấu hình từ AWS Config,…) đều sẽ được lưu trữ một cách tự động bên trong data lake. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần lưu ý, đầu tiên, chúng ta cần phải khởi động tính năng ghi AWS Config nhằm tải – nhập những mục được cấu hình bên trong CloudTrail lake.

Bản ghi các hoạt động bất biến và được mã hóa

Tiếp theo, nghiên cứu về các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì, doanh nghiệp không thể không nhắc đến bản ghi các hoạt động bất biến và được mã hóa. Doanh nghiệp có thể xác thực được tính toàn vẹn của những tệp bản ghi AWS CloudTrail đã được lưu trữ bên trong Amazon S3 của mình.

Sau đó, chúng ta có thể phát hiện những tệp bản ghi này vẫn còn nguyên vẹn, đã bị sửa đổi hoặc đã bị xóa hay không ngay từ lúc AWS CloudTrail tiến hành gửi chúng đến với dịch vụ Amazon S3 của chúng ta. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng chức năng xác thực tính tính toàn vẹn của các tệp bản ghi bên trong những quy trình kiểm tra an toàn bảo mật về công nghệ thông tin của mình. Lúc này, CloudTrail lake sẽ mã hóa một cách tự động toàn bộ những bản ghi trên.

Bản ghi các hoạt động bất biến và được mã hóa

Theo mặc định, AWS CloudTrail sẽ tiến hành mã hóa toàn bộ những tệp bản ghi đã được gửi đến Amazon S3 theo đúng chỉ định của doanh nghiệp nhờ vào việc sử dụng khả năng mã hóa phía máy chủ (hay còn gọi là SSE) của Amazon S3. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp cũng có thể đặt thêm một lớp an toàn bảo mật vào bên trong tệp bản ghi CloudTrail AWS của mình thông qua việc mã hóa các tệp bản ghi bằng khóa của AWS KMS.

Nếu chúng ta sở hữu các quyền giải mã, Amazon S3 sẽ giải mã một cách tự động những tệp bản ghi cho chúng ta. Ngoài ra, CloudTrail data lake sẽ cấp quyền truy cập chỉ đọc cho người dùng nhằm ngăn chặn được những vấn đề thay đổi đối với các tệp bản ghi. Đối với quyền truy cập chỉ đọc này, những  sự kiện sẽ được tự động bất biến.

Phân tích các thông tin chuyên sâu

Phân tích các thông tin chuyên sâu cũng là một tính năng vô cùng quan trọng và cần thiết của dịch vụ AWS CloudTrail. Thông qua CloudTrail lake, doanh nghiệp có thể triển khai những truy vấn dựa vào SQL trên bản ghi các hoạt động nhằm kiểm tra bên trong data lake.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể triển khai truy vấn SQL trên những sự kiện CloudTrail của mình nhằm nghiên cứu và tìm hiểu chuyên sâu hơn về các dữ liệu từ bảng điều khiển hệ thống của CloudTrail lake.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể khởi động chức năng thông tin chuyên sâu về AWS CloudTrail bên trong kho dữ liệu các sự kiện hoặc dựa vào những trail của chúng ta để có thể xác định các hoạt động bất thường đang xảy ra bên trong tài khoản AWS của mình. 

Phân tích các thông tin chuyên sâu

Không những vậy, doanh nghiệp còn có thể sử dụng dịch vụ Amazon Athena nhằm truy vấn tương tác những bản ghi có khả năng kiểm tra được trong CloudTrail lake của mình một cách song song với các dữ liệu từ những nguồn khác nhau và chúng ta sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề phức tạp nào liên quan đến vận hành, di chuyển cũng như sao chép các dữ liệu.

VD: Các chuyên gia về an toàn bảo mật có thể sử dụng Amazon Athena để tìm kiếm được sự tương quan giữa những bản ghi về các hoạt động bên trong CloudTrail lake với những bản ghi về các ứng dụng và những lưu lượng truy cập vào Amazon S3 để từ đó, điều tra về các sự cố an toàn bảo mật. Các chuyên gia này trực quan hóa được bản ghi về các hoạt động bên trong CloudTrail lake nhờ dịch vụ Amazon QuickSight và Amazon Grafana nhằm báo cáo về vấn đề tuân thủ, các số liệu chi phí cũng như mức độ sử dụng. 

Đa nguồn và đa đám mây

Đa nguồn và đa đám mây chính là một yếu tố không thể bỏ qua khi doanh nghiệp tìm hiểu về các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì. Thông qua CloudTrail lake, chúng ta có thể tiến hành hợp nhất những sự kiện hoạt động từ Amazon Web Services và từ những nguồn khác nhau bên ngoài AWS mà không cần duy trì các công cụ thiết lập báo cáo và phân tích, tổng hợp bản ghi.

Chúng sẽ bao gồm các dữ liệu từ những nhà cung cấp nền tảng đám mây khác, các ứng dụng trong nội bộ, những ứng dụng SaaS được vận hành trên đám mây hoặc được vận hành tại chỗ. Doanh nghiệp có thể sử dụng kết nối API data lake CloudTrail nhằm thiết lập khả năng tích hợp các dữ liệu của mình và đẩy những sự kiện đến với hồ CloudTrail. Nếu doanh nghiệp muốn tích hợp với những công cụ của các bên thứ ba, chúng ta tiến hành thao tác tích hợp các đối tác bên trong bảng điều khiển hệ thống của AWS CloudTrail.

Đa khu vực

Một tính năng nổi bật khác của dịch vụ AWS CloudTrail chính là đa khu vực. Doanh nghiệp có thể định cấu hình của CloudTrail AWS nhằm ghi lại và lưu trữ được những sự kiện từ các khu vực AWS khác nhau ở cùng một vị trí duy nhất.

Viêc cấu hình này sẽ xác nhận toàn bộ những cài đặt đều được áp dụng một cách nhất quán tại những khu vực hiện tại và các khu vực mới được ra mắt. CloudTrail lake sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ghi lại và lưu trữ các sự kiện khác nhau từ nhiều khu vực AWS.

Đa tài khoản

Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì, chúng ta không thể không nhắc đến đa tài khoản. Doanh nghiệp có thể định cấu hình AWS CloudTrail nhằm ghi lại và lưu trữ những sự kiện khác nhau từ đa dạng tài khoản AWS ở cùng một vị trí duy nhất.

Việc cấu hình này sẽ xác minh toàn bộ những cài đặt đều được áp dụng một cách nhất quán trong tất cả những tài khoản hiện có cũng như trong toàn bộ các tài khoản mới được thiết lập. Thông qua việc sử dụng CloudTrail lake, doanh nghiệp cũng có thể tiến hành ghi lại và lưu trữ những sự kiện khác nhau cho các tài khoản trên quy mô toàn tổ chức Amazon Web Services của mình.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có thể chỉ định tối đa 3 tài khoản đảm nhận vai trò quản trị viên sẽ được ủy quyền cho quá trình thiết lập, cập nhật, truy vấn cũng như xóa bỏ các trail về tổ chức hoặc về kho dữ liệu các event CloudTrail theo cấp tổ chức.

Lợi ích doanh nghiệp nhận được khi sử dụng AWS CloudTrail là gì?

Sau khi hiểu rõ về các tính năng nổi bật của AWS CloudTrail là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest xem xét đến những lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được khi sử dụng dịch vụ AWS CloudTrail là gì nhé!

Lợi ích doanh nghiệp nhận được khi sử dụng AWS CloudTrail là gì?
 • Nhờ có dịch vụ AWS CloudTrail, doanh nghiệp có thể dễ dàng chứng minh được việc cam kết tuân thủ, đồng thời, cải thiện được tình trạng an toàn bảo mật và hợp nhất những bản ghi đang hoạt động trên khắp các tài khoản và khu vực AWS. 
 • AWS CloudTrail cung cấp cho doanh nghiệp khả năng hiển thị các hoạt động từ phía người dùng bằng phương thức ghi lại các hành động đã được thực hiện bên trong tài khoản của chúng ta. CloudTrail AWS sẽ ghi lại toàn bộ các thông tin quan trọng về mỗi hành động, bao gồm: đối tượng thực hiện các yêu cầu, những dịch vụ đã được sử dụng, các hành động đã được thực hiện, những tham số cho mỗi hành động cũng như thành phần phản hồi được dịch vụ Amazon Web Services trả về. Các thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi tất cả những thay đổi đã được thực hiện đối với các tài nguyên AWS của chúng ta để từ đó, nhanh chóng và dễ dàng khắc phục sự được các cố trong quá trình vận hành. 
 • Giải pháp AWS CloudTrail còn giúp cho việc đảm bảo vấn đề tuân thủ những chính sách nội bộ và các tiêu chuẩn trong quy định của doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. 

Trường hợp nào doanh nghiệp nên sử dụng AWS CloudTrail

Cuối cùng, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu xem, trong những trường hợp nào, chúng ta nên sử dụng dịch vụ AWS CloudTrail này nhé!

 • Đa nguồn và đa đám mây: AWS CloudTrail sẽ giúp doanh nghiệp tải nhập những sự kiện hoạt động từ Amazon Web Services cũng như các nguồn từ bên ngoài của AWS, bao gồm: những nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây khác, các ứng dụng trong nội bộ, những ứng dụng SaaS đang được vận hành trên nền tảng đám mây hoặc được vận hành tại chỗ.
 • Các hoạt động kiểm tra: AWS CloudTrail sẽ giúp doanh nghiệp lưu trữ bất biến những sự kiện quan trọng và đáng lưu ý trong vòng 7 năm, đồng thời, tiến hành xác minh tính xác thực của những sự kiện vẫn đang hoạt động. Dịch vụ này cũng dễ dàng thiết lập những báo cáo kiểm tra đã nhận được yêu cầu từ các chính sách nội bộ cũng như những quy định bên ngoài doanh nghiệp.
 • Xác định và phân tích các hoạt động bất thường: AWS CloudTrail sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện những lượt truy cập trái phép và tiến hành phân tích về nhật ký hoạt động thông qua những truy vấn dựa theo SQL. Sau đó, hệ thống sẽ phản hồi doanh nghiệp bằng những cảnh báo EventBridge dựa theo các quy tắc và những quy trình làm việc tự động.

Kết luận

Qua bài viết này, Magenest đã giúp doanh nghiệp hiểu được về khái niệm cùng những đặc điểm nổi bật của AWS CloudTrail là gì, cách thức hoạt động, những lợi ích tuyệt vời, các tính năng nổi bật cũng như trong những trường hợp nào, chúng ta nên sử dụng dịch vụ này. AWS CloudTrail chính là một dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc theo dõi tất cả các hoạt động của người dùng cũng như mức độ sử dụng kết nối API trên AWS, bên trong môi trường kết hợp cũng như môi trường đa đám mây.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về các dịch vụ AWS, những xu hướng mới nhất trong chuyển đổi số eCommerce và cách áp dụng hiệu quả, hãy đăng ký theo dõi ngay những bài viết mới nhất của Magenest nhé!

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.