Quản lý kế toán trong ERP: Ưu điểm và các tính năng nổi bật

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lựa chọn các phần mềm kế toán nhằm tối ưu hóa các hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp. Trong số đó, giải pháp kế toán ERP được đánh giá cao bởi khả năng đồng bộ hoá dữ liệu, cũng như tự động hoá quy trình phân tích và xử lý dữ liệu. Hơn nữa, nhiều giải pháp ERP còn có khả năng tùy chỉnh cao, đáp ứng với nhu cầu của mọi doanh nghiệp. Trong bài viết này, Magenest sẽ cho bạn biết những ưu điểm nổi bật của phân hệ kế toán trong ERP so với các phần mềm kế toán riêng biệt, cũng như những tính năng tối ưu của chúng!

Phần mềm kế toán ERP là gì? 

Phần mềm kế toán ERP là gì? 

Kế toán ERP là một phân hệ, một module trong bộ giải pháp quản lý tổng thể ERP với vai trò hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và quản lý các tác vụ kế toán. Nhờ tính năng đồng bộ và liên kết dữ liệu của hệ thống ERP, module kế toán ERP sẽ đảm bảo dữ liệu được cập nhật tức thời, chính xác từ mọi bộ phận trong doanh nghiệp. Ngoài ra, giải pháp kế toán trong ERP còn giúp công ty thực hiện các hoạt động kế toán theo một quy tắc, quy trình nhất định. 

Ưu điểm của phân hệ kế toán trong ERP so với các phần mềm kế toán riêng biệt khác

Đồng bộ hóa

Do phần mềm ERP có khả năng đồ bộ hóa dữ liệu cho nên mọi số liệu và thông tin của module kế toán trong ERP sẽ được cập nhật ngay lập tức khi có sự thay đổi từ những module khác (sản xuất, bán hàng, quản lý kho,…). Điều này đảm bảo dữ liệu luôn đầy đủ, chính xác, luồng thông tin giữa các phòng ban lưu thông trơn tru hơn. 

Hơn nữa, đối với doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hay công ty khác nhau, phần mềm kế toán ERP sẽ đồng bộ toàn bộ các thông tin đó trong một hệ thống duy nhất. Quản lý có thể nắm bắt chính xác, kịp thời tình hình kế toán, tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý dữ liệu hiệu quả

 

Quản lý dữ liệu hiệu quả

Module kế toán trong ERP giúp doanh nghiệp thu thập và quản lý dữ liệu tự động. Các dữ liệu về hoạt động quản lý kho, quản lý tài sản, bán hàng, nguồn vốn,… đều được cập nhật theo thời gian thực trên module kế toán. Doanh nghiệp sẽ giảm thiểu thời gian nhập liệu thủ công, cũng như hạn chế rủi ro do nhầm lẫn, sai sót dữ liệu.

Doanh nghiệp có thể xử lý các dữ liệu nhanh chóng với ERP mà không cần mất thời gian tính toán thủ công. Các dữ liệu này sẽ được sử dụng để xây dựng thành các báo cáo, hỗ trợ các nhà quản lý đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp cũng như các kế hoạch trong tương lai. 

Tự động hóa hoạt động kế toán

Việc tự động hóa các hoạt động kế toán sẽ làm tăng năng suất làm việc của doanh nghiệp và giảm thiểu đáng kể các rủi ro. Trong ERP, các hoạt động kế toán sẽ được xử lý tự động theo một quy trình nhất định, đảm bảo chúng diễn ra trơn tru và thống nhất.

Các tính năng quan trọng của phần mềm kế toán ERP 

Sổ cái (GL)

Sổ cái (GL) trong tính năng kế toán ERP

Sổ cái sẽ lưu trữ tất cả các giao dịch tài chính trong doanh nghiệp như thu nhập, chi phí, giá trị vốn và tài sản. Hơn nữa, tính năng này có thể được tích hợp với nhiều hoạt động khác nhau như thu mua hàng hóa hay quản lý dòng tiền. Nhà quản lý sẽ có đầy đủ dữ liệu để phân tích và lập báo cáo mà không cần chờ đợi dữ liệu từ các phòng ban khác. 

Tài khoản phải trả (AP)

Tính năng AP giúp doanh nghiệp xử lý một lượng lớn hóa đơn và giao dịch giữa doanh nghiệp và khách hàng. ERP sẽ giúp doanh nghiệp lưu trữ cũng như theo dõi, kiểm tra và xác nhận các hoá đơn đó. Ngoài ra, với tính năng AP, doanh nghiệp có thể tự động hóa tạo lập hóa đơn và xử lý chúng tùy thuộc vào từng loại hóa đơn khác nhau. 

Các khoản phải thu (AR)

Doanh nghiệp sẽ kiểm tra và theo dõi dòng tiền trong các giao dịch giữa doanh nghiệp và khách hàng với tính năng AR. Module kế toán trong ERP cho phép người dùng tự động hóa các quy trình tạo hóa đơn định kỳ, xây dựng và quản lý báo cáo tài chính, nhắc nhở thanh toán. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tự tạo các báo cáo tài chính phù hợp với doanh nghiệp mình với tính năng AR.

Quản lý tiền mặt (CM)

Quản lý tiền mặt (CM)

Tính năng quản lý tiền mặt có vai trò giúp người dùng xử lý, phân tích và quản lý dòng tiền mặt trong một thời kỳ nhất định. Bạn có thể tích hợp tính năng này với tài khoản ngân hàng của công ty để theo dõi các bảng sao kê đối chiếu. Ngoài ra, tính năng CM còn giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền của mình bằng cách xác định xem liệu đã đáp ứng với những mục tiêu tài chính của mình hay chưa. 

Quản lý các thay đổi trong hoạt động kho

Giải pháp kế toán trong ERP hỗ trợ quản lý các tài sản trong kho, các biến động từ nhập, xuất hàng, chuyển kho. Đồng thời, doanh nghiệp còn áp dụng được các phương pháp tính giá như bình quân tức thời, nhập trước – xuất trước,… và tích hợp với các hoạt động kiểm kê và đánh giá hàng tồn kho. 

Quản lý giá thành

Đây là một trong những tính năng nổi bật của phân hệ kế toán trong ERP. Doanh nghiệp có thể tính giá thành theo từng mô hình sản xuất phù hợp với công ty mình như: tính giá thành theo mô hình sản xuất hàng loạt, mô hình sản xuất đơn chiếc hoặc mô hình sản xuất theo dự án, công trình. 

Theo dõi và kiểm soát thu chi

Module kế toán của ERP tích hợp với nhiều công cụ, đảm bảo lưu trữ, xử lý được các danh sách và phiếu thu chi một cách chuẩn xác. Các loại thu chi như tiền khách hàng trả, tiền thanh toán cho nhà cung cấp, tiền hoàn thế, tạm ứng cho nhân viên,… đều được quản lý chặt chẽ, đối chiếu và kiểm kê. 

Quản lý tài sản cố định

Module kế toán trong ERP quản lý các tài sản cố định và cơ sở vật chất dựa trên việc cập nhật và xử lý các báo cáo kiểm kê tài sản cố định, dụng cụ trong doanh nghiệp. Phần mềm sẽ ghi tăng, giảm, đánh giá tình trạng và khấu hao các tài sản đó. 

Quản lý và kiểm soát công nợ

Khi sử dụng hệ thống ERP cho hoạt động quản lý kế toán, doanh nghiệp sẽ xử lý được nhiều công việc liên quan đến công nợ như:

  • Kế toán công nợ: Lên kế hoạch thu hồi công nợ và theo dõi các kết quả hoạt động đó, phân loại tình trạng nợ,…
  • Bù trừ công nợ: Giúp phân loại rõ ràng các nghiệp vụ kế toán như bán hàng, trả hàng,… theo từng đối tượng khác nhau. Hệ thống giúp doanh nghiệp bù trừ công nợ tự động giữa các hóa đơn khác nhau.

Thực hiện các hoạt động kế toán tổng hợp

Các hoạt động kế toán tổng hợp như nhập số dư ban đầu, hạch toán chi phí lương, kết chuyển lãi lỗ hàng kỳ,… đều được xử lý nhanh gọn với ERP. Thay vì thực hiện thủ công, nhân viên kế toán có thể hoàn thành hoạt động kế toán tổng hợp với khả năng tự động hóa của phần mềm kế toán trong ERP. 

Quản lý rủi ro 

Quản lý rủi ro trong erp kế toán

Nhờ khả năng quản lý rủi ro từ module kế toán của ERP mà doanh nghiệp có thể dự báo, đánh giá và quản lý các rủi ro trong tài chính. Các rủi ro có thể bao gồm liên quan đến bảo mật, pháp lý, mức độ uy tín của tài khoản tài chính. Dòng tiền sẽ được theo dõi tự động và chính xác nên người dùng có thể theo dõi và kiểm tra xem liệu có rủi ro diễn ra hay không, cũng như tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết. 

Báo cáo

Các dữ liệu sẽ được thu thập và lưu trữ để tạo thành các báo cáo tài chính phù hợp với doanh nghiệp. Nhà quản lý có thể dựa vào đó để lập kế hoạch chính xác, quan sát được các dự đoán tài chính và đưa ra các quyết định hợp lý dựa trên dữ liệu. Với khả năng phân tích kinh doanh (BI) của ERP, doanh nghiệp sẽ thấy rõ bức tranh tài chính của mình. 

Kết luận 

Việc sử dụng phần mềm kế toán là điều cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải bất cứ giải pháp kế toán nào cũng phù hợp với mọi doanh nghiệp bởi sự khác biệt của hệ thống kế toán của Việt Nam so với thế giới. Hơn nữa, mỗi doanh nghiệp có quy mô khác nhau nên việc quản lý kế toán sẽ có sự khác biệt. Bởi vậy, việc áp dụng những giải pháp kế toán có khả năng tùy chỉnh cao là điều cần thiết với doanh nghiệp. 

Nếu bạn đang tìm hiểu một giải pháp kế toán trong ERP có khả năng điều chỉnh, thích ứng cao, hãy liên hệ ngay với Magenest! Hiện nay, chúng tôi đang triển khai gói ERP cho SMB phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với mức chi phí hợp lý, thời gian triển khai nhanh chóng, doanh nghiệp sẽ có ngay giải pháp kế toán ERP tối ưu nhất!

Bài viết mới nhất

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.