Những tính năng nổi bật và hướng dẫn sử dụng Odoo Studio

Odoo là một hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp (ERP) mã nguồn mở, cung cấp một loạt các ứng dụng và chức năng để quản lý các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, bao gồm quản lý bán hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý dự án, tài chính và hóa đơn, tiếp thị, CRM, quản lý nhân sự và nhiều hơn nữa. 

Odoo Studio là một công cụ mạnh mẽ trong hệ thống Odoo ERP, cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh các ứng dụng doanh nghiệp một cách dễ dàng và linh hoạt. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản và cần thiết về Odoo Studio.

Odoo Studio là gì?

Odoo Studio là một công cụ phát triển ứng dụng, giúp người dùng tạo và tùy chỉnh các ứng dụng doanh nghiệp trong hệ thống Odoo ERP. Với Odoo Studio, người dùng không cần phải có kiến thức kỹ thuật sâu về lập trình để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh cho doanh nghiệp của mình.

Odoo Studio cung cấp một giao diện đồ họa thân thiện và trực quan, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như tạo, chỉnh sửa và xóa các trường dữ liệu, mô hình dữ liệu, biểu đồ và báo cáo, thiết kế giao diện người dùng và quản lý quyền truy cập. Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện ứng dụng, thay đổi luồng công việc, tạo các trường dữ liệu tùy chỉnh, và tạo các báo cáo và biểu đồ phân tích theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Odoo Studio là gì?

Với Odoo Studio, người dùng có thể tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp phù hợp với quy trình công việc và yêu cầu cụ thể của công ty mà không cần tới các kỹ thuật viên phát triển phần mềm. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên, đồng thời dễ dàng tùy chỉnh hệ thống Odoo ERP theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Ưu và nhược điểm của Odoo Studio

Ưu điểm

 • Dễ sử dụng: Odoo Studio cung cấp một giao diện đồ họa thân thiện và trực quan, giúp người dùng không cần có kiến thức kỹ thuật sâu vẫn có thể tạo và tùy chỉnh các ứng dụng doanh nghiệp trong hệ thống Odoo ERP.
 • Tùy chỉnh linh hoạt: Odoo Studio cho phép người dùng tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp phù hợp với quy trình công việc và yêu cầu cụ thể của công ty. Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và xóa các trường dữ liệu, mô hình dữ liệu, biểu đồ và báo cáo, thiết kế giao diện người dùng và quản lý quyền truy cập một cách dễ dàng.
 • Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: Với Odoo Studio, người dùng không cần tới các kỹ thuật viên phát triển phần mềm để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên cho việc phát triển và tùy chỉnh hệ thống Odoo ERP.
 • Tích hợp tốt với Odoo ERP: Odoo Studio là một phần của hệ thống Odoo ERP, vì vậy module này tích hợp mượt mà với các tính năng và module khác trong Odoo. Người dùng có thể tận dụng toàn bộ khả năng và lợi ích của hệ thống Odoo ERP trong quá trình tạo và tùy chỉnh ứng dụng.

Nhược điểm

 • Giới hạn trong tùy chỉnh phức tạp: Mặc dù Odoo Studio cung cấp một công cụ tốt để tạo và tùy chỉnh các ứng dụng đơn giản và trung bình, nhưng module này có giới hạn trong việc xử lý các tùy chỉnh phức tạp. Đối với những yêu cầu tùy chỉnh phức tạp hơn, có thể cần tới việc sử dụng các phương pháp phát triển phần mềm truyền thống.
 • Yêu cầu kiến thức về Odoo ERP: Mặc dù Odoo Studio dễ sử dụng, nhưng để tận dụng hết khả năng của nó, người dùng vẫn cần có kiến thức cơ bản về Odoo ERP để hiểu các khái niệm và quy trình trong hệ thống.
 • Phiên bản Odoo hạn chế: Odoo Studio chỉ hỗ trợ trong một số phiên bản cụ thể của Odoo ERP. Nếu người dùng đang sử dụng phiên bản Odoo không tương thích, họ có thể không thể tận dụng được tính năng của Odoo Studio.

Các tính năng chính của Odoo Studio

Odoo Studio cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ để tạo và tùy chỉnh các ứng dụng doanh nghiệp trong hệ thống Odoo ERP.

Các tính năng chính của Odoo Studio

Dưới đây là một số tính năng chính của Odoo Studio:

 • Thiết kế mô hình dữ liệu: Odoo Studio cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các đối tượng (object) và trường dữ liệu trong mô hình dữ liệu của ứng dụng. Người dùng có thể tạo các đối tượng mới, thêm và tùy chỉnh các trường dữ liệu (ví dụ: văn bản, số, ngày, hình ảnh), định nghĩa quan hệ giữa các đối tượng, và quản lý các ràng buộc dữ liệu.
 • Thiết kế giao diện người dùng: Odoo Studio cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng. Người dùng có thể thêm, di chuyển và xóa các trường dữ liệu trên các biểu mẫu (form) và bảng (list view), tạo các trang và nhóm dữ liệu, cung cấp thông tin trợ giúp và mô tả cho các trường, và tùy chỉnh các hành động và nút trong giao diện.
 • Xử lý quy trình công việc: Odoo Studio cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các luồng công việc (workflow) trong ứng dụng. Người dùng có thể định nghĩa các bước, quy tắc và điều kiện trong quy trình công việc, xác định vai trò và quyền hạn của người dùng, và tùy chỉnh các trạng thái và chuyển đổi giữa các trạng thái.
 • Tạo báo cáo và biểu đồ: Odoo Studio cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh các báo cáo và biểu đồ trong ứng dụng. Người dùng có thể tạo các mẫu báo cáo (report templates) với các trường dữ liệu và định dạng tùy chỉnh, thiết kế các biểu đồ (chart) dựa trên dữ liệu trong hệ thống, và tùy chỉnh các cấu hình báo cáo và biểu đồ.
 • Quản lý quyền truy cập: Odoo Studio cho phép người dùng quản lý quyền truy cập của người dùng vào các phần của ứng dụng. Người dùng có thể định nghĩa vai trò (role) và phân quyền truy cập cho từng vai trò, quản lý quyền đọc, ghi, sửa và xóa dữ liệu, và tạo các nhóm người dùng.
 • Tích hợp Odoo Apps: Odoo Studio tích hợp tốt với các ứng dụng khác trong hệ thống Odoo ERP. Người dùng có thể tận dụng các tính năng và module khác của Odoo để mở rộng và tương thích với ứng dụng doanh nghiệp tùy chỉnh.

Hướng dẫn sử dụng cơ bản Odoo Studio

Để giúp bạn có một khái quát về việc sử dụng Odoo Studio, dưới đây là một hướng dẫn sơ bộ về các bước cơ bản để tạo và tùy chỉnh ứng dụng doanh nghiệp bằng Odoo Studio:

 • Truy cập Odoo Studio

Đăng nhập vào hệ thống Odoo ERP của bạn và chọn Odoo Studio từ menu hoặc các tiện ích liên quan. Nếu Odoo Studio không được cài đặt, bạn cần cài đặt module Odoo Studio từ trung tâm ứng dụng của Odoo.

 • Tạo đối tượng (Object)

Đầu tiên, bạn cần tạo một đối tượng mới để đại diện cho một loại dữ liệu hoặc thực thể trong ứng dụng. Chọn Tạo đối tượng mới và đặt tên cho đối tượng.

Tạo đối tượng (Object)

Sau đó, bạn có thể thêm các trường dữ liệu cho đối tượng đó (ví dụ: tên, số điện thoại, địa chỉ) và thiết lập các ràng buộc dữ liệu nếu cần.

 • Tùy chỉnh giao diện người dùng

Sau khi tạo đối tượng, bạn có thể tùy chỉnh giao diện người dùng của ứng dụng. Chọn Thiết kế biểu mẫu hoặc Thiết kế bảng để chỉnh sửa giao diện người dùng.

Tùy chỉnh giao diện người dùng

Tại đây, bạn có thể thêm, di chuyển và xóa các trường dữ liệu trên biểu mẫu hoặc bảng, tạo trang và nhóm dữ liệu, và tùy chỉnh các hành động và nút trong giao diện.

 • Xử lý quy trình công việc

Nếu ứng dụng của bạn có các quy trình công việc, bạn có thể tạo và tùy chỉnh các luồng công việc bằng cách chọn Quy trình công việc. Tại đây, bạn có thể định nghĩa các bước, quy tắc và điều kiện trong quy trình công việc, xác định vai trò và quyền hạn của người dùng và tùy chỉnh các trạng thái và chuyển đổi giữa các trạng thái.

 • Tạo báo cáo và biểu đồ

Nếu bạn muốn tạo các báo cáo hoặc biểu đồ cho ứng dụng của mình, chọn Tạo báo cáo hoặc Tạo biểu đồ để bắt đầu quá trình tạo. Bạn có thể thiết kế mẫu báo cáo với các trường dữ liệu và định dạng tùy chỉnh, tạo biểu đồ dựa trên dữ liệu trong hệ thống và tùy chỉnh cấu hình báo cáo và biểu đồ.

Tạo báo cáo và biểu đồ
 • Quản lý quyền truy cập

Cuối cùng, bạn có thể quản lý quyền truy cập của người dùng vào các phần của ứng dụng bằng cách chọn Quản lý quyền truy cập. Ở đây, bạn có thể định nghĩa vai trò và phân quyền truy cập cho từng vai trò, quản lý quyền đọc, ghi, sửa và xóa dữ liệu và tạo các nhóm người dùng.

Kết luận

Odoo Studio là một giải pháp hữu ích cho các doanh nghiệp muốn tăng cường và tùy chỉnh hệ thống ERP của mình mà không cần phải sử dụng phương pháp phát triển phần mềm truyền thống. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Odoo Studio có một số hạn chế, bao gồm khả năng tùy chỉnh phức tạp hạn chế và yêu cầu người dùng có kiến thức cơ bản về Odoo ERP để sử dụng hiệu quả công cụ này.

Nếu doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu triển khai Odoo, hãy liên hệ với Magenest để được tư vấn và báo giá miễn phí! Là đối tác Bạc của Odoo, chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai Odoo toàn diện giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu chi phí đầu tư.

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.