AWS Outposts là gì? AWS Outposts có bao nhiêu loại?

Nhóm giải pháp AWS Outposts sẽ giúp doanh nghiệp triển khai các dịch vụ và cơ sở hạ tầng AWS dạng on-premises nhằm mục tiêu mang lại nhiều trải nghiệm kết hợp có tính nhất quán cao. Hiểu AWS Outposts là gì và ứng dụng hợp lý trong từng trường hợp, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trong việc quản lý hoàn toàn các cơ sở hạ tầng, đảm bảo độ trễ thấp, khả năng xử lý dữ liệu cục bộ và vấn đề lưu trữ các dữ liệu.

Trong bài viết này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết về khái niệm, lợi ích của AWS Outposts là gì, 2 loại AWS Outposts Rack và AWS Outposts Servers cũng như trong trường hợp nào, doanh nghiệp nên sử dụng nhóm giải pháp tuyệt vời này nhé!

AWS Outposts là gì?

AWS Outposts là một nhóm giải pháp được AWS quản lý hoàn toàn, cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ và cơ sở hạ tầng AWS đến hầu như toàn bộ các vị trí on-premises hoặc vị trí biên để đạt được những trải nghiệm kết hợp mang tính nhất quán cao. Những giải pháp AWS Outposts cho phép doanh nghiệp có thể mở rộng và triển khai các dịch vụ AWS on-premises gốc, sẵn có dưới nhiều dạng khác nhau, từ AWS Outposts Servers 1U và 2U đến AWS Outposts Rack 42U cũng như triển khai nhiều rack khác nhau.

Khái niệm AWS Outposts là gì?

Thông qua dịch vụ AWS Outposts, doanh nghiệp có thể triển khai một số dịch vụ AWS cục bộ và tiến hành kết nối với các loại dịch vụ sẵn có bên trong khu vực AWS địa phương. Việc vận hành những ứng dụng và khối lượng các công việc on-premises sẽ được thực hiện bằng những dịch vụ, công cụ cũng như AWS API quen thuộc.

Giải pháp AWS Outposts sẽ hỗ trợ khối lượng các công việc và những thiết bị yêu cầu khả năng truy cập có độ trễ thấp vào các hệ thống on-premises, xử lý các dữ liệu cục bộ, lưu trữ các dữ liệu và di chuyển những ứng dụng có tính phụ thuộc nhau của các hệ thống cục bộ. 

AWS Outposts có bao nhiêu loại?

Sau khi hiểu về khái niệm AWS Outposts là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu xem dịch vụ AWS Outposts có bao nhiêu loại nhé!

AWS Outposts Rack

Loại AWS Outposts đầu tiên chính là AWS Outposts Rack. Doanh nghiệp hãy cùng Magenest nghiên cứu về khái niệm và lợi ích của AWS Outposts Rack là gì cũng như các trường hợp sử dụng loại AWS Outposts này nhé!

Khái niệm 

AWS Outposts Rack là dịch vụ AWS Outposts có dạng thức 42U tiêu chuẩn ngành, cung cấp cùng một dịch vụ, cơ sở hạ tầng, kết nối API và công cụ AWS dành cho hầu hết trung tâm dữ liệu on-premises cũng như không gian đồng vị trí.

AWS Outposts Rack cung cấp điện toán cục bộ, khả năng lưu trữ, những cơ sở dữ liệu cùng các dịch vụ khác trong AWS, song song đó, giải pháp vẫn hỗ trợ doanh nghiệp truy cập vào tất cả những dịch vụ AWS sẵn có trong khu vực nhằm mang đến những trải nghiệm kết hợp mang tính nhất quán cao. 

AWS Outposts Rack

Doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô AWS Outposts Rack từ 42U lên đến 96U để có thể tạo ra nhiều nhóm máy tính cũng như dung lượng lưu trữ. AWS Outposts Rack cực kỳ phù hợp đối với các khối lượng công việc yêu cầu việc truy cập vào hệ thống on-premises có độ trễ thấp, khả năng xử lý các dữ liệu cục bộ, vị trí lưu trữ dữ liệu và khả năng di chuyển các ứng dụng sở hữu sự phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống cục bộ.

Lợi ích

Sau đây là các lợi ích mà doanh nghiệp nhận được khi sử dụng dịch vụ AWS Outposts Rack: 

 • Các cơ sở hạ tầng và những dịch vụ AWS của doanh nghiệp sẽ được quản lý toàn phần trong môi trường on-premises.
 • Doanh nghiệp chỉ cần lập trình một lần và có thể triển khai ở mọi nơi để từ đó, có được những trải nghiệm kết hợp mang tính nhất quán cao.
 • Có thể lưu trữ và xử lý các dữ liệu khách hàng cực kỳ an toàn.
 • Quản lý các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiệu quả, giảm thiểu thời gian, nguồn lực, các rủi ro trong vận hành cũng như thời gian dừng các hoạt động bảo trì cần thiết.

Trường hợp sử dụng

Sau đây là một số trường hợp mà doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ AWS Outposts Rack:

 • Doanh nghiệp muốn phân phối tính toán với độ trễ thấp: AWS Outposts Rack sẽ tự động dịch khối lượng lớn các nội dung do chính người dùng tạo ra theo thời gian thực, bao gồm những câu chuyện trên các nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội, những nội dung mô tả hồ sơ cùng các nhận xét.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu xử lý các dữ liệu cục bộ: AWS Outposts Rack sẽ thiết lập kiến ​​trúc đám mây lai một cách nhất quán để xử lý các dữ liệu tại cơ sở do những hạn chế về kích thước, băng thông, chi phí hoặc thời gian.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu lưu trữ các dữ liệu cục bộ an toàn nhằm đáp ứng được những yêu cầu về vị trí lưu trữ dữ liệu: AWS Outposts Rack sẽ kiểm soát vị trí mà các ứng dụng của doanh nghiệp đang chạy cũng như vị trí lưu trữ các dữ liệu của doanh nghiệp. Dịch vụ sẽ duy trì hoạt động kiểm soát các dữ liệu on-premises nhằm đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý, ngành nghề hoặc hợp đồng.
 • Doanh nghiệp muốn giảm bớt và tăng tốc việc di chuyển trên đám mây: AWS Outposts Rack sẽ hỗ trợ việc di chuyển đám mây lai on-premises của các ứng dụng sở hữu sự phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống cục bộ hoặc những ứng dụng có các yêu cầu về vị trí lưu trữ dữ liệu.

AWS Outposts Servers

Nghiên cứu về các loại AWS Outposts là gì, bên cạnh AWS Outpost Rack, doanh nghiệp không thể bỏ qua AWS Outpost Servers. Trong phần này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu về khái niệm, lợi ích và các trường hợp sử dụng của loại AWS Outposts này nhé!

Khái niệm 

AWS Outposts Servers là dịch vụ AWS Outposts có dạng thức 1U hoặc 2U, cung cấp cùng một dịch vụ, cơ sở hạ tầng, kết nối API và công cụ AWS dành cho những vị trí on-premises và các vị trí biên sở hữu không gian hạn chế hoặc sở hữu các yêu cầu về công suất nhỏ hơn, bao gồm: những văn phòng chi nhánh của công ty, các tầng trong nhà máy, các cửa hàng bán lẻ, những địa điểm cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe,… AWS Outposts Servers sẽ cung cấp các dịch vụ máy tính cũng như mạng cục bộ cho doanh nghiệp. 

Lợi ích

Sau đây là một số lợi ích tuyệt vời mà doanh nghiệp có thể nhận được khi sử dụng dịch vụ AWS Outposts Servers: 

AWS Outposts Servers
 • Máy chủ có khả năng gắn trên rack sẽ được quản lý hoàn toàn tại những vị trí có nhiều hạn chế về không gian.
 • Cung cấp những ứng dụng được cải tiến nhiều yếu tố như: các yêu cầu về độ trễ thấp, khả năng xử lý các dữ liệu cục bộ cũng như vị trí lưu trữ các dữ liệu.
 • Triển khai các ứng dụng sử dụng cùng một dịch vụ, cơ sở hạ tầng, kết nối API và công cụ AWS nhằm mang đến những trải nghiệm kết hợp mang tính nhất quán cao.

Trường hợp sử dụng

Sau đây là một số trường hợp mà doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ AWS Outposts Servers:

 • Doanh nghiệp có nhu cầu cải thiện về hiệu suất hoạt động sản xuất: AWS Outposts Servers sẽ giảm các lỗi sản xuất nhờ vào việc tận dụng những dịch vụ điện toán sở hữu độ trễ thấp, AWS IoT và machine learning (ML).
 • Doanh nghiệp muốn hiểu insight tại các điểm bán lẻ: AWS Outposts Servers sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chạy các hệ thống bán hàng sở hữu độ trễ thấp tại những điểm bán lẻ nhằm thực hiện các phân tích về hoạt động của cửa hàng theo thời gian thực.
 • Doanh nghiệp muốn cung cấp năng lượng cho mạng không dây thế hệ tiếp theo: AWS Outposts Servers sẽ quản lý, cập nhật và tiến hành mở rộng mạng 5G có mức hiệu suất cao và độ trễ thấp.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế có nhu cầu tăng tốc khả năng chẩn đoán: AWS Outposts Servers sẽ phân tích các dữ liệu thiết bị theo thời gian thực, đồng thời, tận dụng các suy luận máy học để xác định về xu hướng và tình trạng bên trong các thiết bị theo dõi bệnh nhân.

So sánh các tính năng của AWS Outposts Rack và AWS Outposts Servers

Sau khi hiểu rõ về từng loại AWS Outposts là gì, doanh nghiệp hãy cùng Magenest so sánh về các tính năng của 2 loại dịch vụ AWS Outposts Rack và AWS Outposts Servers nhé!

Các tính năng

AWS Outposts Rack

AWS Outposts Servers

Dạng thức

- Độ rộng 24 inch, chiều cao 80 inch, và độ sâu 48 inch.

- Bên trong bao gồm: máy chủ, bản vá mạng, công tắc, thanh lắp các khoảng trống và giá điện.

- Những máy chủ gắn được trên AWS Outposts Rack sẽ đảm bảo kích thước phù hợp phía bên trong các tủ EIA-310, sở hữu độ rộng 19 inch.
- Máy chủ cao 1U sẽ sở hữu độ sâu 24 inch và triển khai bộ xử lý AWS Graviton2.
- Máy chủ cao 2U sẽ sở hữu độ sâu 30 inch và triển khai bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable gen 3.

Việc lắp đặt

AWS cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp AWS Outposts Rack được lắp đặt hoàn chỉnh và luôn sẵn sàng tại vị trí cuối cùng, chỉ cần cắm nguồn và mạng là có thể sử dụng.

AWS cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp AWS Outposts Servers trực tiếp, được lắp đặt tại chỗ hoặc được phía các nhà cung cấp bên thứ ba lắp đặt. Sau khi đã kết nối mạng, AWS sẽ cung cấp những tài nguyên máy tính và khả năng lưu trữ từ xa.

Những được vụ được hỗ trợ ở địa phương

- Các dịch vụ bao gồm: Amazon S3, Amazon EC2, Amazon EKS, Amazon ECS, Amazon RDS, Amazon EBS, Amazon EBS Snapshots, Amazon Elasticache, Amazon EMR, Amazon Route 53 Resolver, ALB AWS, CloudEndure, và VMware Cloud.
- Mở rộng Amazon VPC liền mạch tại cơ sở và triển khai những dịch vụ AWS được chọn lọc cục bộ trên AWS Outposts Rack, đồng thời, tiến hành kết nối với các loại dịch vụ sẵn có bên trong khu vực AWS.

- Các dịch vụ bao gồm: Amazon EC2, Amazon ECS, AWS IoT Greengrass và Amazon Sagemaker Edge Manager.
- Mở rộng Amazon VPC liền mạch tại chỗ và triển khai những dịch vụ AWS được chọn lọc cục bộ trên AWS Outposts Servers, đồng thời, tiến hành kết nối với các loại dịch vụ sẵn có bên trong khu vực AWS.

Kết nối mạng

- Bao gồm các thiết bị mạng có khả năng tích hợp.
- Hỗ trợ Border Gateway Protocol (BGP hay cổng cục bộ yêu cầu giao thức) thông qua mạng được định tuyến.

- Không bao gồm các thiết bị kết nối mạng có khả năng tích hợp.
- Hỗ trợ các trải nghiệm tích hợp mạng và được đơn giản hóa việc cung cấp layer 2 cục bộ.

Vấn đề công suất

- Hỗ trợ doanh nghiệp 3 cấu hình công suất là: 5kVA, 10kVA hoặc 15kVA. Cấu hình của rack nguồn sẽ phụ thuộc vào tổng mức điện trong công suất Outpost.
- Khối chuyển đổi nguồn dự phòng theo dạng tập trung. DC hay hệ thống phân phối dòng điện một chiều bên trong bảng nối đa năng sẽ được xử lý nhờ vào những đầu nối dây chuyền.

- Yêu cầu mức công suất là 1-2kVA.
- Hỗ trợ doanh nghiệp những tùy chọn nguồn điện AC hoặc DC tiêu chuẩn.

Lợi ích của AWS Outposts là gì?

Sau khi hiểu về 2 loại AWS Outposts là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest xem xét về lợi ích của AWS Outposts là gì nhé!

Lợi ích của dịch vụ Outpost
 • Triển khai dịch vụ AWS on-premises, mở rộng quy mô điện toán AWS, kết nối mạng, an toàn bảo mật cũng như những dịch vụ on-premises khác nhằm đáp ứng được các nhu cầu của doanh nghiệp về độ trễ thấp, khả năng xử lý dữ liệu cục bộ và vấn đề lưu trữ các dữ liệu.
 • Cơ sở hạ tầng được quản lý hoàn toàn, tiết kiệm thời gian, công sức, các tài nguyên, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cũng như thời gian ngừng hoạt động cho việc bảo trì cần thiết. Nhờ đó, các hoạt động quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cùng các trải nghiệm sẽ được quản lý toàn diện hơn rất nhiều.
 • Việc AWS Outposts sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng phần cứng, cùng API, công cụ và khả năng quản lý – kiểm soát sẵn có trong đám mây sẽ cung cấp cho người dùng những trải nghiệm hoạt động công nghệ thông tin mang tính nhất quán cao. 

Trường hợp nào doanh nghiệp sử dụng AWS Outposts

Cuối cùng, sau khi đã hiểu rõ về lợi ích của AWS Outposts là gì, doanh nghiệp hãy cùng Magenest nghiên cứu về những trường hợp sử dụng dịch vụ AWS Outposts là gì nhé!

Điện toán với độ trễ cực kỳ thấp

AWS Outposts mang đến cho người dùng những trải nghiệm chơi game đạt chất lượng cao trên những ứng dụng tương tác, chẳng hạn như các game dành cho nhiều người chơi theo thời gian thực hay những game dành cho người chơi ở quy mô toàn thế giới.

Ngoài ra, khi những máy chủ đám mây công cộng ở vị trí gần nhất không đủ gần nhằm đáp ứng được các yêu cầu độ trễ ở mức một chữ số mili giây, giải pháp AWS Outposts sẽ giúp doanh nghiệp triển khai các ứng dụng cần thiết cho hoạt động sản xuất hệ thống thực thi (hay MES), những giao dịch với tần số cao hoặc các ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán y tế.

Vị trí lưu trữ các dữ liệu

Trong một số trường hợp, các dữ liệu cần được duy trì tại một quốc gia, tỉnh hoặc một thành phố cụ thể nào đó để có thể tuân theo đúng các quy định, điều khoản trên hợp đồng hoặc đảm bảo lý do bảo mật an toàn thông tin. Vấn đề này thường sẽ xảy ra với những dịch vụ tài chính, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực dầu khí,… vốn được quản lý rất chặt chẽ.

Vị trí lưu trữ các dữ liệu

Thông qua giải pháp AWS Outposts, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc kiểm soát vị trí mà khối lượng các công việc đang triển khai cũng như và vị trí các dữ liệu mà không cần phải di chuyển quá nhiều giữa những vị trí đám mây với vị trí biên. Từ đó, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thích ứng được với các thay đổi về quy định, điều khoản ở những địa điểm khác nhau.

Vấn đề di chuyển và hiện đại hóa

Các ứng dụng on-premises cũ thường sở hữu phần phụ thuộc của hệ thống mang tính nhạy cảm với độ trễ, khiến các ứng dụng này trở nên khó khăn trong việc di chuyển.

Chính vì vậy, triển khai dịch vụ AWS Outposts sẽ cho phép doanh nghiệp phân quá trình di chuyển thành nhiều phần on-premises nhỏ hơn, duy trì khả năng kết nối nhạy cảm với độ trễ giữa những thành phần trong ứng dụng cho đến khi doanh nghiệp sẵn sàng di chuyển chúng.

Khả năng xử lý các dữ liệu cục bộ

AWS Outposts sẽ giúp doanh nghiệp xử lý các dữ liệu cục bộ cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như: kho dữ liệu và hoạt động đào tạo mô hình máy học; hoạt động thiết lập kiến trúc kết hợp mang tính nhất quán nhằm xử lý hiệu quả những tập dữ liệu cục bộ, khó di chuyển và có nhiều ràng buộc trong các yếu tố chi phí, kích thước, băng thông; việc di chuyển các dữ liệu đến vị trí đám mây để đảm bảo khả năng lưu trữ lâu dài.

Kết luận

Qua bài viết này, doanh nghiệp đã hiểu chi tiết về khái niệm, lợi ích của AWS Outposts là gì, 2 loại AWS Outposts Rack và AWS Outposts Servers cũng như trong trường hợp nào, doanh nghiệp nên sử dụng nhóm giải pháp tuyệt vời này. AWS Outposts chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp triển khai các dịch vụ và cơ sở hạ tầng AWS dạng on-premises nhằm mục tiêu mang lại nhiều trải nghiệm kết hợp có tính nhất quán cao.

Để cập nhật nhanh những xu hướng mới nhất về chuyển đổi số trong kinh doanh và trong lĩnh vực thương mại điện tử năm 2024 cũng như tìm hiểu thêm về các dịch vụ AWS hữu ích, doanh nghiệp hãy đăng ký theo dõi ngay những bài viết mới nhất của Magenest nhé!

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.

Dẫn đầu cuộc chơi
thương mại điện tử B2B
eBook giúp doanh nghiệp B2B triển khai thành công chiến lược TMĐT, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.