eBook: Làm thế nào để dẫn đầu cuộc chơi thương mại điện tử B2B

eBook của Magenest sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập quy trình lãnh đạo, quản lý nguồn lực và những chiến lược khác nhau dành riêng cho TMĐT, từ đó tăng sự hài lòng khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Về Ebook

Hiện nay, các doanh nghiệp B2B ưu tiên ứng dụng các giải pháp digital toàn diện, hỗ trợ nhiều mô hình kinh doanh, tích hợp dễ dàng với các hệ thống kinh doanh đang có và có khả năng tùy chỉnh linh hoạt để giải quyết các nhu cầu kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp mình.

Để đảm bảo thành công trong quá trình áp dụng giải pháp digital, trước tiên doanh nghiệp B2B phải đánh giá mức độ hoàn thiện của quy trình thương mại điện tử (TMĐT) B2B của mình cũng như xem xét các nguồn lực và khả năng quản lý trong lĩnh vực này. Từ đó, doanh nghiệp sẽ triển khai các giải pháp TMĐT tốt hơn và đạt được những kết quả kinh doanh tốt nhất.

Trong eBook Làm thế nào để dẫn đầu cuộc chơi thương mại điện tử B2B, Magenest sẽ chỉ ra:

  • Cốt lõi của chiến lược B2B
  • Các tiêu chí lựa chọn các giải pháp công nghệ cho hoạt động kinh doanh TMĐT B2B
  • Các yếu tố giúp doanh nghiệp tăng sự hài lòng và khả năng giữ chân khách hàng
  • Một số lời khuyên cho doanh nghiệp để nâng cao năng lực TMĐT B2B

Hãy tải eBook để triển khai các chiến lược B2B thành công, góp phần thúc đẩy hoàn thiện mục tiêu của doanh nghiệp, tăng sự hài lòng khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.