AWS Control Tower là gì? Các tính năng nổi bật của AWS Control Tower

AWS Control Tower là một dịch vụ của Amazon Web Services, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động thiết lập và quản trị hiệu quả môi trường Amazon Web Services có nhiều tài khoản khác nhau một cách an toàn. Không những vậy, triển khai AWS Control Tower, doanh nghiệp còn tự động hóa quy trình xây dựng, thiết lập môi trường Amazon Web Services của mình thông qua các bản thiết kế thực hành tốt nhất cho mình.

Trong bài viết này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm, lợi ích, các tính năng nổi bật của AWS Control Tower là gì cũng như những trường hợp nào, chúng ta cần triển khai dịch vụ hữu ích này nhé! 

AWS Control Tower là gì?

AWS Control Tower là dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp những phương pháp dễ dàng nhất nhằm xây dựng, thiết lập và quản lý hiệu quả môi trường Amazon Web Services đa tài khoản một cách an toàn. AWS Control Tower thiết lập nên một landing zone dựa trên những bản thiết kế thực hành có chất lượng tốt nhất. Đồng thời, hệ thống cũng cho phép doanh nghiệp quản trị bằng các biện pháp kiểm soát mà chúng ta có thể lực chọn từ danh sách đã được tổng hợp sẵn theo gói.

Vùng đích landing zone chính là một đường cơ sở đa tài khoản sở hữu kiến ​​trúc tốt, đảm bảo tuân theo các biện pháp thực hành hiệu quả nhất của Amazon Web Services. Những biện pháp này sẽ kiểm soát việc triển khai các quy tắc quản trị về an toàn bảo mật, tuân thủ cam kết cũng như các hoạt động.

Khái niệm AWS Control Tower là gì?

AWS Control Tower sở hữu một số đặc điểm nổi bật mà doanh nghiệp cần lưu ý sau đây:

 • Hệ thống sẽ thiết lập nên một môi trường đa tài khoản, sở hữu dạng kiến ​​trúc tối ưu một cách nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đến 30 phút.
 • Có khả năng tự động hóa quy trình tạo nên tài khoản Amazon Web Services nhờ vào các tính năng quản trị tích hợp.
 • Hệ thống sẽ triển khai những phương pháp tốt nhất, các tiêu chuẩn cũng như những yêu cầu về khía cạnh quản lý thông qua các biện pháp kiểm soát đã được dịch vụ xây dựng cấu hình sẵn.
 • Có khả năng tích hợp một cách liền mạch với các phần mềm thuộc bên thứ ba theo quy mô lớn nhằm cải thiện hiệu quả về môi trường hoạt động Amazon Web Services của doanh nghiệp.

Lợi ích của AWS Control Tower là gì?

Sau khi đã hiểu khái niệm AWS Control Tower là gì, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu về lợi ích khi chúng ta triển khai dịch vụ này nhé. Những nhóm phân tán có thể cung cấp các tài khoản Amazon Web Services mới một cách nhanh chóng, trong khi các logic về công nghệ thông tin của nền tảng đám mây sẽ đảm bảo tất cả các tài khoản này đều được điều chỉnh theo đúng những chính sách của toàn doanh nghiệp đã được thiết lập một cách tập trung.

Lúc này, AWS Control Tower sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một vị trí duy nhất để họ có thể dễ dàng thiết lập nên một môi trường đa tài khoản mới sở hữu kiến ​​trúc tốt cũng như khả năng quản lý các khối lượng công việc trong dịch vụ Amazon Web Services bằng những quy tắc về an toàn bảo mật, vận hành và cam kết tuân thủ nội bộ.

Doanh nghiệp cũng có thể tự động hóa quy trình xây dựng, thiết lập môi trường Amazon Web Services của mình thông qua các bản thiết kế thực hành tốt nhất đối với cấu trúc nhiều tài khoản, các danh tính, vấn đề quản lý quyền truy cập cũng như quy trình cung cấp các tài khoản. Để quản trị một cách liên tục, doanh nghiệp có thể lựa chọn và áp dụng những chính sách đóng gói sẵn có dành cho toàn doanh nghiệp hoặc dành cho từng nhóm tài khoản cụ thể.

Các tính năng nổi bật của AWS Control Tower

Sau khi hiểu rõ về lợi ích của AWS Control Tower, trong phần tiếp theo, doanh nghiệp hãy cùng Magenest phân tích chi tiết về các tính năng nổi bật của dịch vụ này là gì nhé!

Landing zone

Landing zone (hay vùng đích) chính là một môi trường Amazon Web Services nhiều tài khoản, sở hữu các kiến ​​trúc tốt dựa trên những biện pháp triển khai hiệu quả nhất về an toàn bảo mật và tuân thủ các cam kết. AWS Control Tower sẽ tự động hóa quá trình thiết lập landing zone mới nhờ vào việc sử dụng những bản thiết kế với phương pháp thực hành hiệu quả nhất về vấn đề danh tính, các quyền truy cập dạng liên kết cũng như về cấu trúc của những tài khoản.

Sau đây là một số ví dụ về các bản thiết kế được hệ thống của AWS Control Tower triển khai một cách tự động bên trong landing zone của doanh nghiệp, bao gồm:

Landing zone
 • Xây dựng và thiết lập nên một môi trường nhiều tài khoản thông qua dịch vụ AWS Organizations.
 • Cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quản lý các danh tính thông qua thư mục mặc định có trong trung tâm nhận dạng danh tính của AWS IAM.
 • Cung cấp cho doanh nghiệp các quyền truy cập liên kết vào những tài khoản thông qua Identity Center.
 • Tập trung ghi lại nhật ký từ dịch vụ AWS CloudTrail và AWS Config được lưu trữ bên trong giải pháp Amazon S3.
 • Khởi động kiểm tra an toàn bảo mật của nhiều tài khoản bằng trung tâm nhận dạng danh tính AWS IAM Identity Center.

Bên trong landing zone của mình, doanh nghiệp có thể định cấu hình lưu giữ nhật ký tùy vào nhu cầu, thiết lập các đường dẫn AWS CloudTrail, AWS KMS Keys (hay khóa AWS KMS) và các quyền truy cập vào tài khoản Amazon Web Services. Landing zone do AWS Control Tower thiết lập sẽ được quản lý nhờ vào phương pháp triển khai một bộ điều khiển mang tính bắt buộc hoặc có thể tùy chọn.

Những biện pháp kiểm soát bắt buộc sẽ luôn được AWS Control Tower hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, trong khi các biện pháp kiểm soát theo dạng tùy chọn có thể được doanh nghiệp tự chọn dựa tùy vào các nhu cầu riêng của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo các tài khoản cũng như cấu hình tuân thủ chính xác những chính sách của mình.

Account Factory

Tính năng nổi bật tiếp theo trong AWS Control Tower chính là Account Factory. Account Factory có nhiệm vụ sản xuất và tiến hành cấp phép các tài khoản mới trong doanh nghiệp một cách tự động hóa. Bản chất là một mẫu tài khoản có thể cấu hình, mẫu này sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động cung cấp các tài khoản mới nhờ vào việc sử dụng bản thiết kế tài khoản đã được xác định trước của AWS Control Tower với những tài nguyên khác nhau, các dạng cấu hình hoặc vấn đề cài đặt VPC một cách mặc định.

Account Factory

Doanh nghiệp cũng có thể xác định và triển khai những tài nguyên này, đồng thời, đưa ra các yêu cầu đối với tài khoản có khả năng tùy chỉnh của riêng mình song song với các cấu hình tài khoản đã được hệ thống phê duyệt trước đó. Thông qua việc định cấu hình nhà máy sản xuất các tài khoản của doanh nghiệp với cấu hình mạng đã được hệ thống phê duyệt trước và các lựa chọn về khu vực Amazon Web Services, doanh nghiệp có thể cho phép các chuyên gia lập trình của mình tự triển khai hoạt động định cấu hình và cung cấp các tài khoản mới cho mình.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tận dụng những giải pháp sẵn có của AWS Control Tower, chẳng hạn như tính năng Account Factory dành cho Terraform, có thể tự động hóa hoạt động cung cấp và tùy chỉnh các tài khoản được AWS Control Tower quản lý bên trong Terraform. Nhờ đó, hệ thống mới dễ dàng đáp ứng được các chính sách kinh doanh cũng như những yêu cầu về an toàn bảo mật của chúng ta trước khi tiến hành cung cấp cho các đối tượng người dùng cuối cùng.

Các biện pháp quản lý kiểm soát toàn diện

Một tính năng nổi bật không thể không nhắc đến của AWS Control Tower chính là khả năng quản lý kiểm soát toàn diện. Các biện pháp quản lý kiểm soát toàn diện bên trong AWS Control Tower sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các khoảng thời gian xác định, phân bổ và quản lý những biện pháp kiểm soát cần thiết. Từ đó, hệ thống có thể đáp ứng được các mục tiêu về kiểm soát phổ biến nhất của doanh nghiệp, chẳng hạn như triển khai các đặc quyền tối thiểu, hạn chế những quyền truy cập mạng cũng như thực thi hoạt động mã hóa các dữ liệu.

Các biện pháp kiểm soát của hệ thống bao gồm các quy tắc quản trị đã được tổng hợp sẵn về những vấn đề an toàn bảo mật, các hoạt động cũng như những cam kết cần tuân thủ mà doanh nghiệp có thể lựa chọn và áp dụng trên toàn quy mô nội bộ của chúng ta hoặc chỉ áp dụng cho một số nhóm tài khoản cụ thể. Các biện pháp kiểm soát này được thể hiện bằng tiếng Anh cực kỳ đơn giản và có thể thực thi các chính sách quản trị một cách cụ thể cho môi trường Amazon Web Services của doanh nghiệp.

Chính sách này cũng có thể được kích hoạt bên trong các đơn vị tổ chức (organizational unit hay OU) của AWS Organizations. Những biện pháp kiểm soát này có thể mang tính phát hiện, tính phòng ngừa hoặc tính chủ động và có thể là dạng bắt buộc hoặc dạng tùy chọn.

 • Các biện pháp kiểm soát thám tử (hay detective controls) sẽ liên tục theo dõi và kiểm soát các tài nguyên đã được triển khai nhằm phát hiện được những vấn đề không tuân thủ theo các chính sách và cam kết. Ví dụ: Các biện pháp kiểm soát thám tử sẽ phát hiện xem hệ thống có cấp phép các quyền truy cập đọc công khai vào bộ chứa của dịch vụ Amazon S3 hay không.
 • Các biện pháp phòng ngừa thâm nhập (hay preventive controls) sẽ thiết lập các mục đích và ngăn chặn hoạt động triển khai các tài nguyên không tuân thủ theo đúng các chính sách của doanh nghiệp. Ví dụ: Khởi động dịch vụ AWS CloudTrail bên trong tất cả các tài khoản của doanh nghiệp. 
 • Các biện pháp kiểm soát chủ động (hay proactive control) sẽ sử dụng dịch vụ AWS CloudFormation Hooks để có thể chủ động xác định và ngăn chặn hoạt động triển khai các tài nguyên CloudFormation không tuân thủ theo đúng những biện pháp kiểm soát mà doanh nghiệp đã khởi động.
Các biện pháp quản lý kiểm soát toàn diện của AWS Control Tower

Doanh nghiệp có thể không cho phép những hành động dẫn đến việc vi phạm các chính sách cũng như phát hiện các vấn đề không tuân thủ của những tài nguyên theo quy mô lớn. Ngoài ra, chúng ta còn nhận được những cấu hình và các tài liệu kỹ thuật được cập nhật mới nhất để có thể nhanh chóng nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời khi triển khai các dịch vụ và tính năng của Amazon Web Services.

Bảng điều khiển

Tiếp theo, tính năng nổi bật không thể không nhắc đến của AWS Control Tower chính là dashboard. Dashboard của AWS Control Tower có nhiệm vụ cung cấp cho doanh nghiệp khả năng hiển thị một cách liên tục về môi trường Amazon Web Services của mình. Doanh nghiệp có thể xem chính xác được số lượng các đơn vị tổ chức (organizational unit hay OU), những tài khoản được cung cấp cũng như số lượng các biện pháp kiểm soát đã được khởi động.

Song song đó, doanh nghiệp cũng có thể kiểm tra được trạng thái của các đơn vị tổ chức OU và tài khoản của chúng ta dựa trên những biện pháp kiểm soát này. Ngoài ra, chúng cũng có thể xem xét danh sách những tài nguyên không tuân thủ đối với các hoạt động điều khiển đã được khởi động.

Giải pháp cho AWS Control Tower trên AWS Marketplace

Cuối cùng, tính năng nổi bật của AWS Control Tower chính là giải pháp cho AWS Control Tower trên AWS Marketplace. AWS Marketplace hiện đang cung cấp các giải pháp về phần mềm tích hợp của các bên thứ ba đối với AWS Control Tower.

Nhờ được xây dựng và thiết kế bởi các đơn vị cung cấp phần mềm độc lập, riêng biệt, các giải pháp này sẽ giúp hệ thống của AWS Control Tower giải quyết hiệu quả các trường hợp sử dụng những cơ sở hạ tầng và quá trình vận hành, bao gồm việc đảm bảo an toàn bảo mật dành cho môi trường có nhiều tài khoản, vấn đề kết nối mạng theo dạng tập trung, các thông tin vận hành cũng như việc quản lý sự kiện thông tin và bảo mật (Security and Information Event Management hay SIEM).

Trường hợp nào doanh nghiệp sử dụng AWS Control Tower?

Trong phần này, doanh nghiệp hãy cùng Magenest tìm hiểu trong những trường hợp nào, chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ AWS Control Tower nhé!

Trường hợp nào doanh nghiệp sử dụng AWS Control Tower
 • Doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các ứng dụng một cách nhanh chóng: Dịch vụ AWS Control Tower sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập và quản lý những môi trường có nhiều tài khoản Amazon Web Services khác nhau để chúng ta có thể triển khai hoạt động của các ứng dụng một cách dễ dàng, nhanh chóng và đạt hiệu suất, hiệu quả tuyệt vời nhất.
 • Doanh nghiệp mong muốn được cung cấp các tài khoản Amazon Web Services đảm bảo các yêu cầu: Dịch vụ AWS Control Tower sẽ giúp doanh nghiệp tự động hóa các việc tuân thủ đối với những tài khoản Amazon Web Services của mình. Các tài khoản này sẽ được cấu hình sẵn sàng để đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu về hoạt động kinh doanh, an toàn bảo mật và cam kết tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu tăng tính linh hoạt mà không làm ảnh hưởng đến vấn đề an toàn bảo mật: Dịch vụ AWS Control Tower sẽ giúp doanh nghiệp quản lý những cấu hình của các tài khoản mới hoặc những tài khoản hiện có. Hệ thống có khả năng xem xét về trạng thái tuân thủ các nguyên tắc, chính sách và triển khai những biện pháp kiểm soát theo một quy mô lớn.

Kết luận

Qua bài viết trên, Magenest đã giúp doanh nghiệp hiểu được về khái niệm, lợi ích, các tính năng nổi bật của AWS Control Tower là gì cũng như những trường hợp nào, chúng ta cần triển khai dịch vụ hữu ích này. Hiểu rõ và triển khai hiệu quả dịch vụ hữu ích AWS Control Tower, doanh nghiệp sẽ đạt những kết quả tuyệt vời trong hoạt động thiết lập và quản trị hiệu quả môi trường Amazon Web Services có nhiều tài khoản khác nhau một cách an toàn. 

Để cập nhật nhanh những xu hướng mới nhất về chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của năm 2024 nói riêng, đồng thời, tìm hiểu chi tiết về các dịch vụ hữu ích của Amazon Web Services, doanh nghiệp hãy đăng ký theo dõi ngay những bài viết mới nhất của Magenest nhé!

Bài viết mới nhất

Kinh doanh B2B: từ truyền thống đến thương mại điện tử

Đăng ký theo dõi bản tin của Magenest để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào!

Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.