XOTICPC20171122145305

XOTICPC

về XOTIC PC Được thành lập vào năm 1999, XOTICPC là một trong những nhà tích hợp hệ thống (System Integration) lớn nhất tại Hoa Kỳ và là đối tác của c...