eBook: Xu hướng chuyển dịch sang Digital của Marketing B2B

eBook của Magenest sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích về xu hướng chuyển dịch sang Digital Marketing B2B, từ đó doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng kế hoạch về trải nghiệm khách hàng và đầu tư vào digital để duy trì tính cạnh tranh.

Về Ebook

Trong môi trường B2B hiện nay, để cạnh tranh thành công, các doanh nghiệp phải chuyển hướng đầu tư từ các chiến thuật đạt được doanh thu ngắn hạn sang hướng tập trung vào các kết quả đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng một cách có chiến lược. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cần so sánh các chiến lược Digital của mình với những tiêu chuẩn ngang hàng, sau đó, theo dõi quá trình hoạt động và hiểu về tầm quan trọng của các sáng kiến Digital trong tương lai. Thông qua eBook này, chúng tôi sẽ mang đến cho doanh nghiệp những phân tích toàn diện từ kết quả khảo sát trong bốn lĩnh vực B2B (chăm sóc sức khỏe, công nghệ cao, tài chính và sản xuất) về:

  • Trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng trong B2B và B2C. 
  • Vấn đề doanh nghiệp cần cải thiện trong Digital Marketing
  • Các nhà lãnh đạo trong mảng Digital cần xây dựng kế hoạch đầu tư như thế nào vào các nền tảng Marketing?
  • Tương tác với các khách hàng kỹ thuật số thành công còn phụ thuộc vào yếu tố nào?

Những phân tích này chắc chắn sẽ làm nổi bật lên những thách thức, xu hướng đầu tư cùng những cơ hội từ Digital Marketing mà doanh nghiệp cần nắm lấy.