eBook: Phương thức tiếp cận khách hàng tiềm năng từ A-Z

Thông qua eBook, doanh nghiệp sẽ biết được các cách thức thu hút khách hàng tiềm năng hiệu quả, cũng như những công cụ hữu ích giúp tiếp cận đối tượng tiềm năng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Về Ebook

40% các nhân viên bán hàng thừa nhận rằng việc tìm khiếm khách hàng tiềm năng là điều khó nhất trong quy trình bán hàng, theo Salesmate. Doanh nghiệp phải đảm bảo hiểu được nhu cầu và hành vi của khách hàng tiềm năng, cũng như lựa chọn được phương thức phù hợp nhằm thu hút và giữ chân họ, từ đó tăng doanh thu.

Trong ebook Phương thức tiếp cận khách hàng tiềm năng từ A-Z, Magenest sẽ chỉ ra:

  • 5 Bước tìm kiếm và thu hút khách hàng tiềm năng
  • 8 Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng
  • Cùng nhiều mẹo hữu ích giúp doanh nghiệp thu hút, phân loại đối tượng tiềm năng và khiến họ trở thành người mua hàng.

Hãy tải ebook để biết được những chiến lược giúp doanh nghiệp tăng doanh thu!