eBook: Mô hình đánh giá Mức độ trưởng thành trong Thương mại điện tử

Thương mại điện tử được xem là một trong những ưu tiên phát triển hàng đầu của mọi doanh nghiệp mong muốn thay đổi thói quen mua sắm và gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Việc đánh giá mức độ trưởng thành của doanh nghiệp bạn trong triển khai TMĐT ở thời điểm hiện tại và mục tiêu hướng đến trong tương lai sẽ là cơ sở giúp bạn xây dựng một lộ trình phát triển phù hợp và tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Về Ebook

Với mô hình Mức độ trưởng thành trong Thương mại điện tử dưới đây, bạn có thể:

  • Đánh giá mức độ triển khai thương mại điện tử của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, từ đó xác định lộ trình phát triển đến giai đoạn lý tưởng và tối ưu nhất.
  • Xác định mức độ trưởng thành trong thương mại điện tử mà doanh nghiệp hướng tới thông qua nghiên cứu các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô như khách hàng, thị trường và mức độ trưởng thành của ngành.
  • Lên kế hoạch chi tiết để đạt được mức độ trưởng thành cao hơn về chiến lược, nhận thức, cơ cấu tổ chức, triển khai và vận hành.
  • Tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mô hình thương mại điện tử của doanh nghiệp so với các đối thủ khác.

Tải eBook và áp dụng cho doanh nghiệp bạn ngay hôm nay!