eBook: 6 Bước lựa chọn Hệ thống CRM phù hợp

Thông qua Ebook, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu được cách xác định một giải pháp CRM phù hợp nhất với mình, cách điều hướng thị trường phần mềm cũng như chuẩn bị cho nội bộ của mình một hướng vận hành mới.

Về Ebook

Việc sử dụng hệ thống CRM sẽ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng tốt hơn, tối ưu các hoạt động kinh doanh, từ đó tăng trưởng doanh thu. Khi lựa chọn hệ thống CRM, doanh nghiệp phải đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu của khách hàng. Song song đó, doanh nghiệp cũng cần tính đến sự phát triển và tăng trưởng lợi nhuận về lâu dài.

Tuy nhiên, không phải hệ thống CRM nào cũng phù hợp với doanh nghiệp. Nhà quản lý phải xác định nhu cầu doanh nghiệp, mục tiêu tương lai (ngắn hạn và dài hạn), chi phí và nhân sự tham gia. Vậy làm thế nào để lựa chọn hệ thống CRM phù hợp với doanh nghiệp?

Magenest sẽ gợi ý cho bạn 6 bước lựa chọn Hệ thống CRM với ebook dưới đây!