eBook: 4 bước tối ưu chiến lược cạnh tranh

Để khách hàng trung thành và chi tiền cho doanh nghiệp bạn thay vì đối thủ, bạn nên mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Tuy nhiên, để có thể thực sự phát triển bền vững, doanh nghiệp cần cân nhắc về chiến lược cạnh tranh của mình.

Về Ebook

Trải nghiệm mua sắm thú vị & cuốn hút

Bạn cần xem xét trải nghiệm của khách hàng để biết được mình cần đầu tư nguồn lực ở đâu và như thế nào.

Mở rộng & phát triển

Thị trường thương mại số đang vượt xa các mô hình bán lẻ truyền thống. Làm thế nào để doanh nghiệp bạn có thể tiếp tục phát triển?

Gia tăng hiệu suất

Cùng với sự phát triển, yêu cầu về hiệu suất thậm chí còn lớn hơn, đặc biệt là khi số lượng sản phẩm tăng lên, nhưng số lượng nhân viên của bạn thì không. Vì vậy, năng suất làm việc cần được tối ưu.

Sẵn sàng đổi mới

Bối cảnh thị trường bán lẻ liên tục thay đổi, vậy nên sự đổi mới là rất quan trọng để duy trì tính cạnh tranh.