Ảo hoá (Virtualization) là gì?

Ảo hoá là gì?

Ảo hóa là việc tạo ra một phiên bản ảo (không phải thực tế) của một thứ gì đó, chẳng hạn như máy chủ, máy tính để bàn, thiết bị lưu trữ, hệ điều hành hoặc tài nguyên mạng.
Nói cách khác, ảo hóa là một kỹ thuật, cho phép chuyển đổi và chia sẻ tài nguyên hoặc một ứng dụng giữa các khách hàng và tổ chức. Nó thực hiện bằng cách gán tên logic cho bộ lưu trữ vật lý và trỏ tới tài nguyên vật lý đó khi được yêu cầu.

Ảo hoá trong Điện toán đám mây

Trong điện toán đám mây, ảo hoá có nghĩa là tạo ra một phiên bản ảo của một thiết bị hoặc tài nguyên, chẳng hạn như máy chủ, thiết bị lưu trữ, mạng hoặc thậm chí là một hệ điều hành trong đó khung phần mềm phân chia tài nguyên thành một hoặc nhiều môi trường thực thi. Ngay cả đơn giản như việc phân vùng ổ cứng cũng được coi là ảo hoá bởi vì bạn lấy một ổ đĩa và phân vùng nó để tạo nên hai ổ cứng riêng biệt.

Các thiết bị, ứng dụng và người dùng có thể tương tác với tài nguyên ảo như thể nó là một tài nguyên vật lý thật sự.

Ảo hoá trong Điện toán đám mây

Ảo hoá trong Điện toán đám mây

Bản chất của ảo hoá

Tạo một máy ảo trên hệ điều hành và phần cứng hiện có được gọi là Ảo hoá phần cứng. Một máy ảo cung cấp một môi trường được phân tách hợp lý với phần cứng bên dưới. Máy mà trên đó thực hiện việc ảo hoá, tạo ra một máy ảo được gọi là Máy chủ và máy ảo đó được gọi là Máy khách.

Các loại ảo hoá

Ảo hoá phần cứng

Mô tả:

Khi phần mềm máy ảo hoặc trình quản lý máy ảo (VMM) được cài đặt trực tiếp trên hệ thống phần cứng được gọi là ảo hoá phần cứng. Công việc chính của nó là kiểm soát và giám sát bộ xử lý, bộ nhớ và các tài nguyên phần cứng khác. Sau khi ảo hoá hệ thống phần cứng, chúng ta có thể cài đặt hệ điều hành khác nhau trên nó và chạy các ứng dụng khác nhau trên các hệ điều hành đó.

Ứng dụng:

Ảo hoá phần cứng chủ yếu được thực hiện cho các nền tảng máy chủ, bởi vì việc điều khiển máy ảo dễ dàng hơn nhiều so với việc điều khiển máy chủ vật lý.

Ảo hoá phần cứng

Ảo hoá phần cứng

Ảo hoá hệ điều hành

Mô tả:

Khi phần mềm máy ảo hoặc trình quản lý máy ảo (VMM) được cài đặt trên hệ điều hành Máy chủ thay vì cài trực tiếp trên hệ thống phần cứng được gọi là ảo hoá hệ điều hành.

Ứng dụng:

Ảo hoá hệ điều hành chủ yếu được sử dụng để thử nghiệm các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau của hệ điều hành.

Ảo hoá hệ điều hành

Ảo hoá hệ điều hành

Ảo hoá máy chủ

Mô tả:

Khi phần mềm máy ảo hoặc trình quản lý máy ảo (VMM) được cài đặt trực tiếp trên hệ thống Máy chủ được gọi là ảo hóa máy chủ.

Ứng dụng:

Ảo hóa máy chủ được thực hiện vì một máy chủ vật lý có thể được chia thành nhiều máy chủ trên cơ sở nhu cầu và để cân bằng tải.

Ảo hoá máy chủ

Ảo hoá máy chủ

Ảo hoá lưu trữ

Mô tả:

Ảo hoá lưu trữ là quá trình tập hợp các thiết bị lưu trữ vật lý từ nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau để khiến nó trông giống như một thiết bị lưu trữ duy nhất. Ảo hóa lưu trữ cũng được thực hiện bằng cách sử dụng các ứng dụng phần mềm.

Ứng dụng:

Ảo hóa lưu trữ chủ yếu được thực hiện cho mục đích sao lưu và phục hồi.

Ảo hoá lưu trữ

Ảo hoá lưu trữ

Lời kết

Trong điện toán đám mây, có một số thành phần được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây. Ở lớp thấp nhất có các thành phần phần cứng như máy chủ, mạng lưu trữ và các thành phần mạng khác. Để hạn chế khả năng lây nhiễm, các mạng cần được phân tách hợp lý thành nhiều DMZ (một vùng mạng trung lập giữa mạng nội bộ và mạng internet).

Cốt lõi của điện toán đám mây là ảo hóa – được sử dụng để tách một máy vật lý thành nhiều máy ảo để tiết kiệm chi phí doanh nghiệp.

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng và vận hành một đám mây mà không cần ảo hóa, nhưng đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian hơn. Với ảo hóa, một số máy ảo có thể chạy trên cùng một máy tính vật lý, điều này giúp tiết kiệm tài nguyên và chi phí cho doanh nghiệp vì một phần tài nguyên máy chủ vật lý cũng có thể được dùng để cho một bên khác thuê và trả phí.

Các máy ảo như vậy cũng có tính di động cao, vì chúng có thể được di chuyển từ máy chủ vật lý này sang máy chủ vật lý khác trong một vài giây và không có thời gian chết. Máy ảo mới cũng có thể dễ dàng được tạo ra.

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng để “ảo hoá” và “lên mây”? Hãy để Magenest giúp bạn tiết kiệm chi phí và tối ưu hoá năng suất làm việc với dịch vụ Máy chủ đám mây Cloud Server của Amazon Web Services ngay hôm nay!

Ảo hoá (Virtualization) là gì?
Rate this post

Share