21 tháng 5, 2020 14h – 15h GMT +7

Diễn giả từ Magenest và Adobe

Liam Tran

Liam Tran

International Sales Manager
Magenest - One Stop Solution
Linked In
Cheliyan Pancras

Cheliyan Pancras

Partner Sales Manager Adobe
A Magento Company
Linked In
10 - 15 MIN

Tác động của

COVID-19 đối với

các doanh nghiệp

tại Việt Nam

Trải qua giai đoạn cách li xã hội của chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp chưa ứng dụng chuyển đổi số đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đưa ra và phân tích những thông tin và số liệu về thương mại điện tử trong giai đoạn này ở trong nước và quốc tế.

30 MIN

Xây dựng hệ thống

thương mại điện tử

với Magento Commerce

Hành trình chuyển đổi số, cách thức ứng dụng và vận hành hệ thống thương mại điện tử (TMĐT) và tối ưu hệ thống để đáp ứng lượng truy cập lớn.

  • Cách thức tiếp cận và ứng dụng chuyển đổi số như thế nào
  • Các hoạt động vận hành TMĐT cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam
  • Hạ tầng công nghệ – kỹ thuật với Magento và AWS
15 MIN

Hành trình đến với

Thương mại điện tử

cùng Magenest -

Đối tác chính thức

của Adobe Magento & AWS

Khám phá những câu chuyện thành công tại Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu trong nước đã chuyển đổi số như thế nào

  • Chuyển đổi số cùng Magenest – Đối tác giải pháp của Adobe, Magento và AWS
  • Các dự án thành công tại Việt Nam: Tại sao các doanh nghiệp triển khai TMĐT hiệu quả?
Khách hàng

Khách hàng
nói gì về chúng tôi

Sign Up Here

Đăng ký tham gia

hội thảo trực tuyến