26 tháng 11, 2020 14h – 15h GMT +7

Diễn giả từ Magenest và NaviWorld

Vũ Hoàng Thái

Vũ Hoàng Thái

Head of Office IT
@Magenest
Linked In
Ngô Thái Bình

Ngô Thái Bình

Senior Manager
@NaviWorld
Linked In
10 MIN

Xu hướng tiêu dùng

trong ngành bán lẻ

Thị trường bán lẻ Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong năm 2020, đặc biệt là trong hành vi người tiêu dùng: họ ưa chuộng mua sắm online, khắt khe hơn khi đưa ra quyết định mua và rất coi trọng sự tiện lợi. Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt cần bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới, đồng thời lựa chọn công nghệ phù hợp để đẩy mạnh doanh thu và đảm bảo trải nghiệm khách hàng được xuyên suốt.

Live Webinar #5 tổ chức bởi MagenestNaviWorld sẽ bao gồm:

  • Xu hướng lĩnh vực bán lẻ & thị trường eCommerce tại Việt Nam
  • Thách thức, cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam
  • Các giải pháp quản lý bán lẻ tối ưu
10 MIN

Thách thức trong

quản lý bán lẻ hiện nay

Các chuyên gia Magenest và NaviWorld sẽ chỉ ra những thách thức, cũng như cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ trong trạng thái bình thường mới:

 

  • Quản lý dữ liệu kinh doanh, khách hàng và nhân viên hiệu quả trên các kênh
  • Lựa chọn công nghệ phù hợp và ứng dụng vào vận hành doanh nghiệp để đảm bảo sự nhất quán thông tin trong và giữa các phòng ban
30 MIN

Làm thế nào để

quản lý bán lẻ

thành công trong trạng thái

bình thường mới?

Diễn giả Magenest và NaviWorld sẽ chia sẻ bí quyết quản lý bán lẻ hiệu quả dựa trên Use Case thực tế – Hoàng Phúc International.

10 MIN

Q/A Session

Q/A Session cùng với chuyên gia Magenest và NaviWorld

Khách hàng

Khách hàng
nói gì về chúng tôi

Sign Up Here

Đăng ký tham gia

hội thảo trực tuyến

*Lưu ý: Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý vị đã đồng ý nhận tin tức và các thông tin ưu đãi từ Magenest.