Ly Do

Case study Abbott

Abbott Việt Nam

Magenest giúp Abbott tối ưu quy trình bán hàng bằng cách triển khai nền tảng TMĐT Magento 2 được tích hợp các tính năng tự động như chatbot, công cụ định vị và cổng quản lý; cùng với việc tận dụng hạ tầng AWS để cải thiện hiệu suất và khả năng nâng cấp. Điều này giúp gia tăng mức độ tương tác của người dùng, tăng trưởng doanh thu và tối ưu hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm
Dẫn đầu cuộc chơi
thương mại điện tử B2B
eBook giúp doanh nghiệp B2B triển khai thành công chiến lược TMĐT, gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tăng trưởng doanh thu bền vững.