Khang Lê

Khang Lê

Khang Lê

Author at Magenest

Hãy cùng tôi tìm hiểu về công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và ứng dụng của chúng trong doanh nghiệp như thế nào nhé! (Mọi câu hỏi vui lòng liên hệ khanglm@magenest.com)