13 kỹ năng cần phải có nếu bạn muốn trở thành 1 Frontend Developer!

By | 2018-01-05T11:53:19+00:00 November 17th, 2017|Categories: tin tuc|Tags: , , , , |

Bạn đã bao giờ vào trang web yêu thích của mình và để ý đến cách mà trang web đó được bố cục như thế nào chưa? Các “button” sẽ “phản ứng” ra sao sau khi bạn click chuột vào đó? Và những điều tương tự như thế. Tất cả điều này gói gọn trong front-end development. [...]