PHP/Magento Developer

By | 2017-08-22T08:07:47+00:00 February 20th, 2017|Categories: co-hoi-nghe-nghiep, lap-trinh-vien|

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các website nền tảng Magento Tạo các extensions and plugins trong Magento theo yêu cầu dự án Xử lý lỗi và tối ưu hóa vận hành cho các tính năng hiện có Tham gia meeting, đóng góp ý tưởng để giải quyết các vấn đề về giải pháp lập [...]

HTML & CSS

By | 2017-08-22T08:00:28+00:00 February 20th, 2017|Categories: co-hoi-nghe-nghiep, lap-trinh-vien|

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS,  Phối hợp với bộ phận Back-end triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm Kết hợp với bộ phận Kinh doanh để hỗ trợ khách hàng và hoàn thiện website cho khách hàng Triển khai giao [...]