Công ty cổ phần Magenest cần tuyển dụng 01 nhân viên kế toán kiêm hành chính

Lưu ý:
1. Không nhận hồ sơ giấy
2. Chúng tôi chỉ xem xét gọi phỏng vấn các ứng viên điền đầy đủ thông tin

Tại đây