Công ty cổ phần Magenest cần tuyển 02 vị trí tester phần mềm

Các ứng viên gửi CV đến email: hr@magenest.com hoặc điền thông tin ứng viên trực tuyến Tại đây