Magenest chào đón những bạn trẻ năng động, nhiều khát vọng, đam mê công nghệ thông tin đặc biệt là PHP tham gia nghiên cứu, phát triển chinh phục thị trường E commerce

Lưu ý:
1. Không nhận hồ sơ giấy
2. Chúng tôi chỉ xem xét gọi phỏng vấn các ứng viên điền đầy đủ thông tin
Tại đây