Chúng tôi chào đón các bạn giỏi tiếng Anh, đam mê internet marketing muốn tìm một môi trường chuyên nghiệp, nhiều thử thách và cơ hội tham gia Magenest.

Chúng tôi muốn các ứng viên thể hiện sự chuyên nghiệp ngay từ khâu chuẩn bị CV

Các ứng viên gửi CV đến email: hr@magenest.com hoặc điền thông tin ứng viên trực tuyến Tại đây